Ob birmi

Zvrst: 

 

OB    BIRMOVANJU

 

Te dni sem prebiral dobro knjigo Karla Geržana z naslovom: Čas prekratkih hlač. Opisuje tudi svojo mladost, kako jo je doživljal z očetom in materjo in kako je odraščal. V ta čas , ko fant vstopa v čas mladosti, mnogi prejmejo tudi zakrament sv. birme, darove sv. Duha, ki naj bi vsakmeu vernemu pomagalo v  hoji po poti za Kristusom. Biti pričevalci za Kristusa, živeti v povezanosti s Cerkvijo.

Zavoj, ki ga je prinesel boter ni bil velik, pa tudi majhen ne. »To ti podarjam kot tvoj boter, za birmo«, je rekel stric boter. »O, hvala,« sem izustil in prevzet od radovesnosti in še dodal« pa saj ne bi bilo treba.« Dobil sem rožni venec, sveto pismo in fotoaparat.

Molitev naj te budi k božjim močem – da ti bodo darovi sv. Duha v pomoč in oporo. Sv. Pismo naj usmrja tvoje misli – vodi tvoja iskanja; s svojim pogledom pa išči dobre prizore za fotografijo, pa tudi za svoje življenje. Kot razvijaš v slike v fotoaparat ujete prizore, tako se tudi ti razvijaš v to kar gledaš, s čimer polniš svoje misli. Na drugi strani je pisalo: Pazi na svoje misli, kajti postale bodo tvoje besede; pazi na svoje besede, kajti postala bodo tvoja dejanja; pazi na svoja dejanja; kajti postala bodo tvoja navada; pazi na svoja navade; kajti postale bodo tvoja usoda!

 

Kako pa po birmi?

Se je o tem vprašal kaj naš župnik, naši farani, starši birmancev, botri, voditelji birmanskih skupin. Gotovo je veliko tistega kar nismo mogli uresničiti pred birmo, še več pa je tistega kar nam je ostalo še za naprej. Vse stvari bi se morala odvijati naprej. Žal so nekateri, ki samo čakajo, kdaj bo konec priprav na birmo.

Pobirmanski čas bi moral postati običajno nadaljevanje tistega, kar se je utemeljilo v času priprave. Vse naj bi teklo naprej, le računajoč na obilnejšo milost, ki so jo mladi prejeli za pričevanje.

Po birmi naj birmanske skupine živijo naprej, bralci naj se ttrudijo naprej, prav tako sodelavci oratorija ali pritrkovalci, pa tudi delavna skupina...

Seveda pa je za vse to potrebno tudi neko vedenje – znanje, učenje. Brez določenega znanja so vse poti zaprte. To dokazuje tudi današnji svet, ki največkrat zahteva samo znanstvenike. Mnogi kristjani pa mislijo, da je vse dobro za vero. Neukost  v krščanskih resnicah je velika ovira za vsakršno napredovanje in se danes kljub verouku in različnimi tečaji širi kakor kuga. Premalo odgovornosti je na tem področju s strani družine in Cerkve. Starši stojijo popolnoma ob strani, otroci pa gredo svojo pot.  /kako naj se postim, če ne vem kdaj je postni dan, kako naj praznujem, če ne vem zakaj je praznik ali kdaj je praznik, kaj pomeni krščanski zakon. Tak ne more biti pričevalec, ker je negotov in se lahko pred drugimi kvečjemu osramoti. Tako mnogi kristjani molčijo, ko bi morali spregovoriti.

Povedati – po besedah apostola Pavla bi morali znati razložiti razlog svojega verovanja. Znanje moramo izročati tudi naprej. Za kristjana je to stalen izziv, saj se danes vsak srečuje z različnimi prepričanji. Kristani se moramo truditi, da bi svet prekvasli s krščansko mislijo.

Narediti – besede kličejo po dejanjih. Razvijati moramo še tretjo dimenzijo – pričevati. Vsak naj bi sprejel tudi naloge in dolžnosti v skupnosti, ki ji pravimo župnija. Tu imamo tudi duhovniki veliko težav. Duhovnik naj bi ne bil izpolnjevalec  določb laikov.

Devetdnevnica v čast sv. Duhu

Sv. Pismo nam poroča, kako so apostoli prčakovali sv. Duha. Zbrani so bili v dvorani in skupaj prosili pomoči od zgoraj. Po prihodu sv. Duha so bili napolnjeni z duhovno močjo, z darovi sv. Duha in so lahko pričevali za Vstalega.

Tudi danes nas Cerkev vabi in naroča naj se na prijem sv. Duha pripravljamo z molitvijo, z sodelovanjem pri sv. maši, da bomo rasli v ljubezni do Boga in do vsega stvarstva. Maša in molitev nas vodita v notranji svet, ki nam daje moči, da se bomo lažje bojevali z slabim in delali dobro. To je tudi namen same birme in k temu nam pomagajo tudi darovi sv. Duha. Zato pričakujem od vsakega birmanca, da se redno udeležuje devetdenvnice in pri njej tudi dejavno sodeluje - petje, molitev, branje, prejem sv. obhajila, molitev v čast sv. Duhu. Pripravimo samega sebe, svoje »posode«. Koliko bomo dali prostora, toliko bo v nas tudi moči sv. Duha.

Z birmanci ste lepo poabljeni tudi starši. Ti mladi še vedno močno potrebujejo naše opore. Gotovo pa bodo veseli tudi podpore botrov, ki jih boste spremljali pri tako pomembnem deelu – rast osebnosti. Tudi župljani lepo vabljeni.

 

Spovedovanje pred birmo

Že v nedeljo bo na razpolago tuj spovednik, saj je zadnja nedelja v mesecu. Lepa priložnost se nudi staršem birmancev. Spoved je zakrament usmiljenja, odpuščanja, spreobrnitve. So bremena ki nas težijo »Pridite k meni vsi , ki ste utrujeni in obteženi in jaz vas bom poživil«, pravi Jezus. Priložnost za sv. spoved bo še v ponedeljek, torek in sredo med sv. mašo

 

Srečanje z birmovalcem

Vsi birmanci in njihovi starši so povabljeni k posebnemu srečanju, ki bo v sredo zvečer ob 18 uri v župnijski cerkvi. Na to srečanje so povablejni tudi  vsi birmančevi domači in tudi boter.Prav bo če bodo prišli tudi drugi veroučenci naše veroučne šole in drugi župljani. Ta dogodek je dogodek vse župnije. Gotovo pa bomo slišali tudi dobre vzpodbudne besede za naše duhovno življenje. Po srečanju bo birmovalec odšel v spovednico, mi pa bomo darovali sv. mašo in nadaljevali z devetdnevnico.

 

Šmarnice v letošnjem letu

Vsako leto nas šmarnično branje želi voditi in pritegniti k ljubezni do Boga, do matere Marije, do vsega kar je božjega. V letošnjih šmarnicah bomo razmišljali o vzklikih pri Laveretanskih litanijah – hiša zlata, stolp Davidov, kraljica devic...kraljica družine. Kako lažje bomo molili litanije, ko bomo razumeli tudi te vzklike. Radi prisluhnimo! Otroci bodo povabljeni, da bodo razmišljali o zgodovini odrešenja, kaj počne človek na tem velikem svetu, zakaj se je Bog pustil ujeti v tabernakelj, če je pa tako velik in mogočen. Lepo vabljeni k šmarnicam.

Priprava na krst

Starši priglasite svoje otroke za krst, ki bo v nedeljo med drugo sv. mašo. Krst je dejanje božje ljubezni in dar večnega življenja. Vsi verni se tega veselimo. Krščenca sprejme v svojo sredo vsa župnija. Postane član Cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa. Krst ni in ne more biti nekaj zasebnega. Priprava na krst bo v torek ob 20 uri. Otroke še lahko prijavite za krst.

 

Počitnice – prvomajske

Te dni bodo imeli osnovnošolci počitnice. Veroučnih ur ne bo. Vesel pa bom, če boste kakšno uro posvetili tudi maši, branju dobre knjige, iskanju dobrih odgovorov za življenje... Žal mnogi počitnice preživijo, brez vsakega resnega dela. Z birmanci se bomo vsak večer srečali pri sv. daritvi. Naberte si veliko telesnih in duhovnih moči še za zadnji del šolskega leta.

 

 

Dan birme – sobota 3.5. ob 10 uri

Našim birmancem bo podelil zakrament sv. birme  g. opat Janez Novak iz Stične. Birmo bo podelil 46 birmancem med sv. mašo. Pri maši smo vsi povabljeni k sodelovanju. Med mašo je prepovedano fotografirati in snemati razen določenim. Izključimo tudi mobitele. Lepo sodelovanje da slovesnosti dober pečat.

 

Godovi in mašni nameni 28.4. – 4.5. 2014

pon. Peter..............za + Terezija in Alojz Švigelj, ob 19 uri

tor.   Katarina.........za + Veronika Markič, obl. ob 19 uri

sr.    Pij V................za + Ciril Smole, 30 dan, ob 19 uri

čet.   Jožef ...............za varno delo v gozdu, ob 19 uri

pet.   Atanazij...........za duše v vicah, ob 19 uri

sob.  Filip ................ob 10 uri v čast sv. Duhu za birmance

                                  za + Alojz Kastelic

ned.  3 vel.ned.........ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za + Lado Dolinšek

 

Čiščenje cerkve

V teh dneh bodo prevzeli čiščenje starši birmancev in prvoobhajancev. Pogovorite se za delo in uro . Tudi to nas povezuje.