Ob godu

Zvrst: 

 

 

 

OB   GODU

 

 

»Ko je človek odkril glasbo, ki jo je stvarnik vsadil v božjo naravo, se je srečal z najlepšo, najpopolnejšo, najbolj vzvišeno govorico, ki jo lahko razume vsak, kdor je v srcu dober. Ali ni to božji namig, da se lahko prav po njej približamo Njemu, največjemu geniju in skladatelju?«  Tako je zapisal glasbenik Ivan Šček.

Težko je razložiti, kako in zakaj, vendar je glasba  tisti skrivnostni pojav, ki ima to čudno moč, da nas lahko prenese iz materialnega sveta v duhovni svet, v katerem postanejo vse zemeljske stvari majhne in nepomembne. Zato imamo radi glasbo, katere ubranost in harmonija nas dviga, ob njej pozabimo na zemeljske težave in temne misli izginejo.

Cerkvena glasba je plemenita umetnost. Z ubranostjo glasov doseže ubranost src, duh se laže dviga kvišku in prodira v svete skrivnosti. Zastonj brez materialnih koristi se cerkvena glasba podarja Bogu v čast in ljudem v veselje, zato postane še vrednejša, saj dosega svoj pravi namen. Po glasbi nihče ne more postajati slabši /cerkveni /, ampak ga ta glasba notranje očiščuje. Ludvig van Beethoven je rekel: »Samo, če pride glasba iz srca, bo potrkala na drugo srce.« Cerkvena glasba izžareva bogata čustva in religiozne misli, tako nagiba tudi srca k molitvi. Znani skladatelj Joseph Haydn je rekel: »Kaj občudujete mojo glasbo, saj ni moja! Stvarnikova je , jaz sem jo samo prepisoval«

V glasbi Franca Liszta, največjega skladatelja cerkvene glasbe v 19 stoletju, je čutiti toliko globoke pobožnosti, da je celo papež o njej zapisal: »Njegovo glasbo  bi moralo zaposliti sodišča, saj bi zagotovo  spokorili tudi najbolj zakrknjene kriminalce. Prepričan sem, da bi se ji ne mogel nihče upreti.« Med najlepšimi  in najkrasnejšimi  darovi  božjimi je muzika. Le tej je satan zelo sovražen. Z muziko namreč mnogo skušnjav in slabih misli preženeš, hudič pa glasbe ne prenese 

Glasba je hrana za čustvene in razumske potrebe kulturnega človeka. Če bi zabeležil vse , ki se danes v Sloveniji ukvarjajo z glasbo, bi dobil podatek , da se jih večina udejstvuje v pevskem zboru. Steber kulturnega izraza našega naroda so pevski zbori. In če naš narod rad poje, imajo zato veliko zaslugo prav vsi cerkveni zbori. Tako v preteklosti, kot v sedanjosti , velik del kulture naših krajev ustvarjajo predvsem člani cerkvenih pevskih zborov. Iz cerkvenih zborov  so izšli najpomembnejši glasbeni ustvarjalci in pevci od Gallusa do Stanka Premrla katerega uglasbitev Zdravljice smo sprejeli za državno himno. S cerkvenim petjem so povezana svetovno znana imena, kot so pokojni Anton Dermota, Bernarda in Marko Fink, Jan Vasle in mnogi drugi.

S skupnim petjem in sodelovanje pri bogoslužju pevski zbor postaja vedno bolj homogena in zrela skupina, v kateri njeni člani duhovno zorijo in se med seboj dopolnjujejo. Zbor postaja občestvo verujočih prijateljev, ki si niso blizu le v zboru, marveč tudi v vsakdanjem življenju.

Pripadnost zboru pa je lahko bolj ali manj trdna. Prvi dokaz, da se je v pevcu zbudila zavest pripadnosti, so izrazi – peli smo, vadili smo, dobili smo pohvalo, torej posameznik ne nastopa več v svojem imenu. Če je član v sopevcih odkril prijatelje, somišljenike, ga poleg veselja do petja v zbor vabi tudi želja po njihovi družbi.

Ker pa je pevski zbor prostovoljna skupina, v njem ostajajo le tisti, ki so zadovoljni. Vsi, tako pevovodje kot pevci se morajo truditi za prijateljske, domače in sproščene odnose v zboru. Zaradi napetosti kakšen pevec odide novih pa ni. Zato je tudi zelo dobrodošlo družabno srečanje pevcev, praznovanja, novo leto, Miklavž , Cecilija, zaključek leta, koncerti, skupni izleti, srečanja z zbori sosednjih župnij…

Vsem pevcem našega kora se zahvaljujem in želim veliko duhovnega veselja  ob prepevanju Vsemogočnemu na čast. Bog z veseljem sprejema vašo pesem.

Namenitev dela dohodnine

Vsako leto na Karitas po pomoč pride več kot 90.000 družinskih članov in posameznikov. Vabimo vas, da z namenitvijo dohodnine pomagate tudi Vi. Sredstva dohodnine bodo uporabljena za programe pomoči v vaši škofijski in župnijski karitas.

Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve ali stroška. S tem samo odločate, da se majhen del (0,5%) vam odmerjenega davka /ki vam ga država v vsakem primeru vzame/ namesto v državni proračun raje nameni izbrani dobrodelni organizaciji. Za namenitev dela dohodnine se vam ni treba odločati vsako leto. Vaša odločitev, zapisana na dohodninski odločbi velja za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremembe. Odločitev velja že za tekoče leto in vsa leta naprej, če jo davčni urad prejme do konca leta. Zelo vam priporočam tako pomoč dobrodelnim organizacijam.

Obrazce si lahko dobite na pultu v naši avli. Hvala vsem, ki se boste

odločilo za tako pomoč. Obrazec oddaste članom Karitas ali pa župniku ali pa ga pošljete sami na Slovensko Karitas.

 

Teden zaporov 19.11. – 25.11. 2017

Ta teden se obhaja v okviru katoliške Cerkve po vsem svetu. Naslov letošnjega tedna je »Trudim se«  Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. V tednu zaporov stojimo v molitvi z vsemi, ki vztrajajo v upanju, da bi spoznali, da jih Bog ljubi, in imeli vero ter pogum, da bi se trudili za novo življenje. Pri vsaki maši bomo molili za vse, ki so v zaporih, za preizkušene družine, za vse sodelavce po zaporih. Namen za center – »Glejte, človek!« - Ecce homo TRR SI56  0430200003294589  Hvala!

 

Darovi za maše naših rajnih

Vsem najprej Bog plačaj za darove za sv. maše naših umrlih bratov in sester. V novembru bomo pred mašo molili desetko rožnega venca za naše umrle brate in sestre, za priporočene v molitev. Sv. maše pa bodo darovane čez leto v ta namen – v župnijski cerkvi in na podružnicah. Za naše rajne bo darovanih 15 svetih maš in za nove duhovne poklice 12, eno na vsako prvo soboto. Hvala za darove za maše.

 

Srečanje za prvo bralno priznanje bo že to soboto 25.11. v pevski sobi. Vabljeni!

 

Novo cerkveno leto  - novi načrti 2017/18

Otroci so pri verouku prejeli manjšo zgibanko z naslovom »Nekaj nagibov za krščanski dom…Ta zgibanka ni bila dana, da bi jo samo pogledali in jo nato odložili temveč daje veliko priložnosti za pogovor in nov načrtovanje v naših mladih družinah. Za pogovor so zelo primerni tile dolgi večeri novembra. Otroci se bodo radi razgovarjali z vami s starši, vi pa boste otrokom lahko posredovali veliko dobrega. Vsaka tema, ki je označena  z številko ali pravokotnikom  je vsebina pogovora za cel teden. Tu se začne voditi otroka na pot vere, upanja in

ljubezni. Če bomo to skušali uresničevati po naših družinah se bo marsikaj spremenilo . Svet bo postajal drugačen. Ne pričakujmo, pa da bo svet kar sam od sebe spreminjala svojo podobo. Tudi Jezusova beseda nam o tem odločno govori: »Spreobrnite se, spreobrnimo se!«

 

ŽPS – delo

Zaustavili smo se za kratek čas ob dnevu čaščenje SRT. Naše ugotovitve so bile, da še nismo  prišli večje udeležbe pri čaščenju sv. Rešnjega Telesa. Najbrž je kar nekaj vzrokov za to. Moramo pa si vsak sam postaviti vprašanje ali sem res to soboto toliko zadržan, ali se zavedam, kakšna priložnost je to za mene samega, za naše družine za našo mladino, za našo župnijo. To so trenutki srečanja z svojim Odrešenikom! Imeli bomo zopet priložnost, ko bo izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni. Več lahko stori tudi ŽPS.

 

51. Nikodemovi večeri

Letos bo govora o temi škofovske konference v Rimu – »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti«. Bodo štirje tematski večeri od 20 – 23.11. 2017 ob 19.3o na TF v Ljubljani. Posebej vabljeni mladi in pastoralni delavci. Več informacij na www.skam.si.

 

Praznik pevcev 22.11.

Mučenka in devica, ki goduje ta dan je zavetnica cerkvene glasbe in petja. Ta dan je lepa priložnost, da se pevce zberejo pri sv. maši, da prepevajo in počastite svojo priprošnjico. Pevci lepo vabljeni, po maši bo druženje v pevski sobi ob pici, pijači in petju. Vsak zbor zapoje po eno pesem, ena bo pa ljudska.

 

Godovi in mašni nameni 20.11. – 26.11. 2017

pon. Bazilij …….doma ne bo sv. maše

tor.  Maver………doma ne bo sv. maše

sr.    Cecilija…….za + Cecilijo Pincolič, ob 18 uri

čet.  Klemen…….za + Ciril Smole, ob 18 uri

                             za + Ivanka Golobič, ob 19 uri na Gum.

pet.  Flora……….za + Marjan Bavdek in starše, obl. ob 18 uri

                             za ++ starše in brate Rus, na Gum ob 19 uri

sob.  Katarina…..za + Alojzij Valentinčič, obl. ob 18 uri

ned.  Kristus Kralj…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri  za + Janez Ahlin obl.

 

Ministranti, če bo primerno vreme, gremo po mah v nedeljo.