Ob pogrebu

Zvrst: 

OB   POGREBU

 

 

Na čelu cerkvenega pogreba je vedno križ, ki je obrnjen naprej, medtem ko so lahko ob njem  ali neposredno za njim zastavonoši, nosilec fotografije pokojnika in drugi.

V procesiji naj se razvrstijo v sledečem redu: nosilec križa in ob njem ministranta s svetilkami, ča sta na razpolago, zastavonoši, gasilci, otroci moški, pevski zbor, ministranti, duhovniki, krsta – žara, svojci pokojnega in ostali žalni zbor.

Pri oltarju je krsta obrnjena tako, da pokojnik-laik »gleda« k oltarju, medtem ko je pokojnik duhovnik obrnjen k ljudstvu.

V primeru, da je pogreb z žaro, naj bo žara postavljena tako, da bo križ na žari ali Kristusova podoba obrnjena proti ljudstvu. Ob krsti ali žari naj stoji križ v vežici ali v cerkvi.

Pogreb z ratrosom ni najbolj primeren in je lahko cerkveni le, če pokojni ni izrecno izrazil želje po raztrosu iz nekrščanskih vzgibov. Pogrebni obred z rastrosom je lahko le na pokopališču, v primeru raztrosa v morje ali na drugi kraj, pa se pogrebni obred opravi pred upepelitvijo.

Pri nas so bili pokopani: Peter Novak, Vida Pevec, Jožefa Rupnik, Alojz Kastelic, Ciril Smole, Vrečar Angela, Šavs Nežka, Jožef Hrovat,

Stanislav Nebec, Lavrič Jerca, Zupančič Amalija. Naj počivajo v miru!

Skrb za lepoto božje hiše

Vse leto je potrebna skrb za čietočo. Doma pometamo hišo, smeti nam odvažajo smetarji. V lepem in snažnem prostoru in kraju se bolje počutimo. V tem letu so za to skrbeli tudi slediči prostovoljci in prostovoljke:

Majda Šerjak Matjaž, Cvetka Kanduč, Katarina Stojanovič, Bedenčič Marjeta, Neža in Blaž, Potokar Anica in Skubic Pavla, Repar Joža, Rupnik Zlata in Repar Marija, Bratkovič Joži, Tomažič Marija, Tomažič Peter st; Tomažič Peter ml. Lenart, Monika, Repar Marija, Papež Franci, Cigale Pavel, Cigale Angelca, Rebolj Silva, Štajnar Ivanka, Turk Dolinar M. Slak Marija, Gorišek Irena, Gruden Fani, Petrič Slavka, Skubic Ivanka, Papež Ida, Papež Franc, Slak Marija, Špolar Nina, Grm Jožica, Žalac Jožica, Zupančič Stanka in Darko, Zupančič Minka, Skubic Minka, Centa Cilka, Gradišar Milena, Zgonec mari, Krampelj Marija, Dolinšek Martina in mami, za cvetje so darovali  Jaklič Marta in Toni Ana, Zupančič Milka, Šipuš Jožica, Nose Vladka, Adamič Marija, Marolt Anica za cvetje so darovali Jeršin Vera, Toni Jože, Zupančič Tone, Skubic Boža, Blatnik Fani, Mikulčič Francka, Etling Milena, Černič Zdenka, Pirnat Magda, Pirnat Ančka /Fac./, Pirnat Ana, Strgar Marija, Anžič Marija, Zalar Danica, Kraškovic Hilda, Ciperle Brigita, Strgar Ana, Gracar Olga, Kovačič Simona, Marič Mari, Perovšek Jožica, Černič Zdenka, Pirnat Magda, Strgar Marija, Strgar Ana, Ciperle Brigita, Ciperle Simon, Zalar Danica, Gracar Olga, Kraškovic Hilda, Perovšek Jožica, Anžič Marija, Kovačič Simona, Černič Zdenka, Pirnat Ana, Pirnat Ančka, Pirnat Magda, Zalar Danica, Anžič Marija, Kraškovic Hilda, Kovačič Simona, Marič Mari, Strgar Marija, Černič Zdenka, Pirnat Ani, Pirnat Ana /Fac./, Strgar Marija, Zalar Danica, Kraškovic Hilda, Ahlin Marija, Bitenc Dragica, Strgar Ana, Kovačič Simona, Perovšek Jožica, Ciperle Brigita, Černič ZdenkaPirnat Ana, Pirnat Magda, Anžič Marija, Zalar Danica, Bitenc Dragica, Ciperle Brigita, Pirnat Ančka, Strgar Marija, Lavka Fani, Železnik Slavka, Hočevar Mara, Rot Majda,Lavka Fani, Železnik Slavka, Lavka Živa, Rot Majda, Hočevar Mara, Lavka Fani, Lavka Živa, Hočevar Mara, Rot Majda, Železnik Uroš, Pangerc Damjan, Cuder Andrej, Železnik Maruša, Srša Dani, Lavka Fani, Srša Danica, Rot Majda, Železnik Uroš, Lavka Fani, Hočevar Mara, Železnik Slavka, Rot Majda in darovalci za rože.

Vsem, ki ste lepšali božjo hišo in tako skrbeli tudi za lepo doživetje bogoslužja, za zdravo okolje – naj bo Bog časni in večni plačnik.

Odkrivajmo dar sv. maše

To sredo je povabljen k maši sedmi razred, ker je šesti razred na zimovanju, Vsi veroučenci se dobimo ob 18 uri v sredo v kapeli. Seboj prinesite tudi kakšen glasbeni instrument. Stvar, ki jo hočemo vzljubit jo moramo tudi poznati. Vabljeni tudi starši veroučencev.

 

Teden molitve za edinost

Za rdečo nit so brazilski kristjani izbrali svetopisemsko misel »Daj mi priti. Samarijanksa ga je prosila za vodo, ki odžeja zemeljsko, Jezus pa ji posreduje veliko bogatejši dar žive vode, ki teče v večno življenje.. Da bi dosegli popolno edinost bomo prosili našega skupnega Očeta v nebesih v tednu, ki je pred nami. Ob tem pa bomo prosili tudi za edinost v našem narodu, kraju in po naših domovih. Tako bomo tudi mi vstavljali v mozaik edinosti dragocene kamenčke, ki še manjkajo – da bi bili vsi eno....da bo svet veroval.

 

Nedelja sv. Pisma

Vsako leto, zadnjo nedeljo v januarju obhajamo tudi nedeljo sv. Pisma – ali nedlejo božje besede. Ta nedelja nas želi opozoriti na to, da pri vsaki sveti maši poslušamo besedo  sv. pisateljev in samega božjega Sina. Letošnja nedelja sv. Pisma sovprada z praznikom spreobrnitve apostola Pavla. On je globoko zajemal iz božje besede. Na nas kristjanih pa je da te globine želimo spoznavati in odkrivati: Jezus pravi: »Moji bratje in sestre so tisti, ki božjo besedo poslušajo in jo uresničujejo.« Božja beseda ni za čehljanje ušes temveč, da se po njej tudi ravnamo

Vabilo: Vse člane biblične skupine vabim v nedeljo na srečanje bibličnih skupin naše nadškofije, ki bo na Viču 25.1. 2015 ob 15 uri v Antonovi dvorani. Srečanje bo vodil upokojen mariborski nadškof  Marjan Turnšek. Seveda pa se članom lahko pridružite tudi drugi verniki – zaradi drugih interesov ali želja. Odhod izprd cerkve ob 14.3o.

 

Otroci za otroke – ob adventni akciji so zbrali 32€. Hvala vsem!

 

Srečanje za organiste in pevovodje – bo danes zvečer za otroške in mladinske pevske zbore naše dekanije.  Srečanje bo ob 19 uri v zakristiji. Tudi naši organisti in pevovodje vabljeni.

 

Dogodek v župniji – med 9 in 10 uro bomo brali sv. Pismo. Bralci in poslušalci lepo vabljeni. To bo v nedeljo 25. 1. 2015.

 

Spovednik – Kakor vsako zadnjo nedeljo bo tudi tokrat na razpolago tuj spovednik. V župniji imamo lepo priložnost, da opravimo sv. spoved. Kar nekaj otrok ni bilo za božič pri sv. spovedi, opravite spoved pri spovedniku, ki bo na razpolago. Starši opozorite svoje mlade na to priložnost. Ni prav, da vse to prepustimo slućaju, dajmo otrokomzgled in jih opozorimo na to!

 

Srečanje za starše birmancev bo 26.1. ob 18 uri .

Vodil bo srečanje dr. Karel Gržan.

 

Mesec verskega tiska

Verski tisk nam lahko pomaga na mnogih področjih našega vskadanjega življenja. Koliko vere nam prinaša in upanja, po katerem danes človek hrepeni. Veliko stvar nam pojasni tudi na področju zgodovine in politike. Lepe stvari so napisnae tudi za mlade bralce. Mlade družine naročite si tednik Družina. Tudi za vaše skupno življenje boste našli veliko rešitev in tudi novic kaj se dogaja po svetu. Ne dajte se  vpreči v rumeni tisk!

 

Godovi in mašni nameni  19.1. – 25. 1. 2015

pon. Friderik..........za ++ starše Lenič, brate in sestre, ob 18 uri

tor.  Fabijan...........za ++ Štajnar, ob 7.3o uri zj.

sr.   Neža.............za + Franc Repar, obl. ob 18 uri

čet.  Vinko..........za + Jožef Kočar, obl. ob 19 uri Gum

pet.  Henrik...........za + Agneš Bedič, ob 18 uri

sob.  Frančišek.......za + Angela Šmalc, obl. ob 18 uri

ned.  3 ned. med l....ob 8 uri za žive in mrtve farnae

                                 ob 10 uri za + Peter Veber, obl.

 

Izbira članov za nov ŽPS.

Drugi vatikanski koncil je dal veliko možnosti za sodelovanje v življenju Cerkve tudi laikom. Vsak je po svojih darovih in zmožnostih tudi odgovoren za rastžupnije in Cerkve. To bomo na nek način pokazali tudi na 2 postno nedeljo, ko bomo izbirali nove člene za ŽPS. Molimo  v ta nemen.