Ob Slomšku

Zvrst: 

 

 

OB   SLOMŠKU

 

Kot ljudski misijonar je znal ljudem globoko spregovoriti na srce. V njegovih pridigah, ki so mnoge spisane lahko tudi mi najdemo veliko modrosti in spodbud za svetoletno spoznanje Božjega usmiljenja in obhajanje njegove zveličavne priložnosti. V uvodnem nagovoru ob misijonu je Slomšek večkrat povedal tole misel: »Misijonarji prihajamo kot poslani delavci Jezusa Kristusa v njegov dragi in imenitni vinograd, v vašo župnijo. Ne iščemo kar je vašega, ampak vas, želimo zveličati vaše duše, saj je ni imenitnejše stvari na svetu, kakor je človek, vaša duša, ki je podoba božja…

Misijon je božje obiskanje, je ponudba najobilnejših Božjih milosti, je ponavljanje tistih srečnih dni, ko so k Jezusu hodili od vseh strani, da bi ga poslušali. Je pa lepa priložnost za sv. spoved, saj imate spovednikov na izbiro znanih in neznanih, ki jih ne boste več videli…

V svojo škofijo je tedaj Slomšek povabil redovno skupnost družbo sv. Vincencija Pavelskega, da bi lahko verniki večkrat doživeli sveti čas milosti in sprave. Še danes so med nami – v Celju, v Ljubljani.

Slomšek vabi, da se zamislimo nad seboj in se tudi mi resno vprašamo: Kaj naj storimo, da bi milostni trenutek ne šel mimo nas? /duhovne vaje za zakonce, srečanja za mladino, sodelovanje v cerkvi, sodelovanje v molitveni skupini, biti dejaven član v Karitasu ali pa zakonski ali biblični skupini…/.Pomaga nam najti odgovor: najprej poslušajte božjo besedo, poslušajte tudi glas pridigarja, omogočite tudi drugim, da slišijo to povabilo. Iščimo tihoto v življenju. Vabi nas k dobri molitvi, ter vreden prejem zakramentov.

Starši – birmanci, dvanajst letni Jezus v templju

 

Pubertetniške spremembe nastopijo tako hitro, da so starši skoraj vedno presenečeni. Tudi v sveti družini je bilo tako. O tem nam nazorno pripoveduje evangelist Luka, ko predstavi dvanajstletnega Jezusa /Lk2,41 – 52/. Če nam ta odlomek ni dovolj znan ga preberimo iz evangelija.

Jezus je očitno hitro odraščal. Pri dvanajstih letih je bil že zelo samostojen. Starši so mu zaupali, a je Jožefa in Marijo presenetilo njegovo oddaljevanje od družine. Jima je povzročil kar veliko skrbi saj sta ga tri dni iskali. Po treh dneh sta ga našla v templju. Jezus se je tu počutil najbolj doma. Pokazal jima je svojo temeljno usmeritev.

Njegov prvi stik z odraslostjo je nadvse pozitiven. Pri Judih so v tem času fantje postali »versko zreli« in so poslej dolžni živeti po predpisih postave. To uvajanje v odraslost pa se pri nas lahko primerja z  vlogo birmovanja. Marija in Jožef sta ga pripravljala na ta čas pa jo je kljub temu vse to presenetilo.

Po treh dneh iskanja mu je mati spregovorila. Tako se dogaja tudi danes. Tudi Jožef prav gotovo ni ostal miren. Tudi v sveti družini začutimo napetost, ki jo sproži Jezusovo odraščanje.

Marija zastopa vse skrbne starše. V Jezusu še vedno vidi »otroka«, kar pa ni več. Kljub temu, da otroka »posvari« mu posreduje tudi temeljni odgovor »Tukaj sem«, pri tebi sem, s teboj se trudim – po tem odgovoru odraščajoči hrepenijo in si ga želijo. Marija pravi: »Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« To je zelo pomenljivo. Oba sta ga iskala in je danes to izredno aktualno. Mladostnikom ogromno pomeni medsebojna ljubezen in spoštovanje staršev.

Otrok se v puberteti tako hitro spreminja, da ga starši velikokrat ne prepoznajo več. Tudi Jožef in Marija nista v templju našla otroka, temveč Jezusa, ki s svojo odraslostjo preseneča. To jima da tudi odločno vedeti. »Kako, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem kar je mojega Očeta?«

S tem jima je povedal, da ni več njun otrok. Bog ne daruje življenja staršem, - sicer po njih njihovim otrokom. Otroci niso naša »lastnina«, nam ne »pripadajo«. »Biti v tem kar je božjega Očeta, pomeni torej biti v tem, kar mi je dal Oče«, to pomeni biti v tem kar je mojega očeta ali konkretno – sprejeti odgovornost zase, za svojo vizijo in lastne odločitve. Jezus jima pove, da bo odslej vse bolj samostojen, da bo drugačen…

NCNG – Marija Okoren

Smrt ostaja nekaj, s čimer se nikdar ne moremo dokončno sprijazniti, saj nismo ustvarjeni za smrt, ampak za življenje. Vera nas uči, da bo telesna smrt nekoč premagana. To zmago je Kristus pridobi s svojo smrtjo na križu in z svojim vstajenjem. S svojo smrtjo je Kristus osvobodil človeka. Apostol Pavel je zapisal v svojem pismu »Kakor v Adamu vsi umirajo, tako bomo tudi v Kristusu vsi oživeli.«

Ob smrti + Marije Okoren ste darovali za svete maše in za potrebe cerkve: mož Anton, hčerka Anica z družino, hčerka Martina z družino, hčerka Marija z možem, brat Tone z družino, nečak Tone z družino, nečakinja Marinka Bačer z družino, nečak Marko z družino, nečak Boštjan, nečakinja Urška Ravnik z družino, vaščani Gorenjega Blata, Hrovat Rozi in Branko z družino, družina Miklič, Gregor Podržaj, družina Stojanović, Solar Jože, Bedenčič Stane z družino, Bedenčič Cilka, Bedenčič Gregor z družino, Debevec Darja, Boben Jože, družina Šerjak, družina Mujađić, Milijašević Zdravko, družina Teodorović, družina Smiljanič, družina Okoren Jože, družina Samec, Smoletovi, družini Tomić, družina Bibič, nečakinja Marija Samec z družino, svakinja Angela Dolinšek, vnuk Janez, vnuk Marjan z družino, vnuk Boštjan z družino, vnukinja Nevenka z družino, družina Alojzija Zupančič – Škofljica, nečak Jože z družino iz Vina, Uršič Tone z družino iz Iške Loke 68, Jože Okoren z družino, družina Smiljanič, Alenka in Ciril Škufca, Tone Švigelj in Marija, sestrična Mehle Fani, Franci Smole z družino iz Iške Loke, Franc Švigelj – Ljubljana, Uršič Franc z družino iz Iške loke in Zgonc Tone z družino.

+Alojzij Palčar

so darovali: Ivanka Zagorc, Joži in Viktor Kovačič.

Vsem, ki ste darovali za sv. maše za rajne in za duše v vicah in za potrebe cerkve se vam zahvaljujem. Ljubeči Bog bo povrnil našim rajnim in vsem darovalcem. Edina luč, ki nam sveti  v skrivnost vsake smrti, je luč vere. Ta luč nam daje upanje.

 

Cena učbenikov

1 raz…zvez…8.oo€     2 raz…zvez….8.oo€    3raz….zvez…10.oo€

4 raz...zvez..4.oo€ +kn..8.oo€, 5 raz…zvez..4.oo€+ kn..8.oo€,6 raz..4.oo€ + kn..8.oo€, 7 raz...zvez..4.oo€ + kn..8.oo€, za vse razrede je liturgični zvezek 2,50€, razen za 7, 8 in 9 razred. 8 in 9 razred ima knjige in delovne zvezke že od lani.

Oktobrska pobožnost – rožni venec

Človek, ki moli, je človek srečanja. Če se sreča z Bogom, ali bolje, če dovoli, da se Bog sreča z njim, človek najde samega sebe in si želi, srečati se sočlovekom. To naj bi bil v bistvu namen molitve. Izhodiščna točka pa je predvsem v tem: Bog išče človeka. Vsak večer bomo molili pred sv. mašo. Posebej vabim k molitvi tudi birmance in starše in botre. Pokažimo mladim pot molitve – pot srečevanja z Bogom in človekom, s svetom.

 

Pevci romajo za sveto leto v stolnico  /1.10.2016/.

Že dlje časa se pevci naše dekanije pripravljajo na romanje v stolnico sv. Nikolaja. Zbrali se bomo ob 8.3o v stolnici za skupno krajšo vajo. Po maši, ki jo bo vodil g. arhidiakon Franci Petrič si bomo ogledali stolnico, semeniško knjižnico, imeli kosilo v semenišču, stopili do cerkve Marijinega oznanjenja in do sv. Jakoba. Gremo z osebnimi avtomobili. Ob sobotah je malo prostih mest v središču mesta.

 

Krašenje cerkve v oktobru 2016

Vsem prostovoljcem in sodelavcem v mesecu septembru se zahvaljujem. Veliko dobrega ste naredili vsej skupnosti in se tudi medsebojno povezali in obogatili. Hvala za delo. V mesecu oktobru naprošamo prostovoljce iz Lanišča. Dogovorite se med seboj za praznične dni. /žegnanje, celodnevno češčenje, misijonska nedelja/.

 

Spored birmanskih skupin /2016/17/

Skupina – praznično leto Slovencev  - tor. ob 18-19 ure

Skupina animatorjev – tor. 18-19 ure

Delovna skupina v sredo 18-19 ure

Pevska skupina – petek 17-18 ure

Oznanjevalna – dramska sobota 8-9 ure

Karitativno misijonska – ned. po drugi maši 11- 12 ure

 

Godovi in mašni nameni 26.9. – 2.10. 2016

pon. Kozma………za + Marija Okoren, 7 dan, ob 19 uri

tor.  Vincencij...za + starše in brate Rus in teta Tina, Gum, 19h

sr.    Vaclav…….za + Stanislav Nebec, obl. ob 19 uri

čet.   Mihael……za + Marija Žnidaršič, ob 19 uri

pet.   Hieronim….za + Stane Narobe, ob 19 uri

sob.   Terezija……za nove duh. in red. poklice, ob 19 uri

ned.   27 ned. ….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za + Jožef Anžič