Odkrivati znamenja časa

Zvrst: 

 

 

ODKRIVATI   ZNAMENJA   ČASA

                                             / birmanci /

 

 

Čeprav se v tem času  odraščanja veliko navad iz otroštva izgublja, maša ostaja še nekoliko v navadi – sestavni del duhovnega programa. V pripravi na zakrament je prav sodelovanje pri bogoslužju in razlaga posameznih delov sv. maše posebnega pomena. V tem času zmorejo mladi že malo razumeti, kaj je kalvarijska daritev in naše pridruževanje Jezusovemu odrešenju.

Sveta maša na široko odpira vrata sodelovanju. Najprej so to redni bogoslužni sodelavci, ki pridobivajo svoje člane prav iz vrst pripravnikov.

Ministrantska služba je zelo primerna priložnost, da se mladi ob oltarju srečujejo s Kristusom. Če imajo redna srečanja in so si prijateljska skupina  zmore to marsikaterega mladega ohraniti v letih odraščanja v Jezusovi bližini. Sodelovanje pri oltarju je tudi  globlje razumevanje liturgičnega dogajanja. Pomembno pa je to tudi vodenje teh mladih fantov in deklet.

Sodelovanje v pevskem zboru je ravno tako velikega pomena. Na tem področju smo sedaj premalo naredili. Koliko naših otrok zna igrati različne instrumente. Kako, da jih tako malo vključujemo v sv. daritev. Letos vabimo vse, ki znate igrati kakšen instrument, da bi v mesecu maju sodelovali pri šmarnicah, vsak dan vsaj nekaj teh, ki imate instrumente. Katehet Matevž bo vas vodil in vsi skupaj bomo

sodelovali. Pevski zbor je liturgična ustanova, je pevska skupina in prijateljska družba. Zadostiti vsem trem smerem ni lahka naloga,. Temu bi morali vsi skupaj posvečati več pozornosti in časa. Pevski zbori marsikoga od mladih obdrži na površju, da ne potonejo v praznem življenju sveta.

Posebno mesto pri bogoslužju imajo tudi bralci beril, pevci psalmov in voditelji ljudskega petja. Te služba in naloge nas še čakajo in za to moramo pripravljati ljudi.

Težko je če prav mladi berejo berila /otroci/. Kako naj otroci berejo berila odraslim. Kdo mora dati zgled? Kdo je odgovoren za božjo besedo? Kdo mora poznati sv. Pismo? Otrok? V tem oziru je potrebno imeti določen red.  Tu se lahko pokaže duhovniška malomarnost ali slaba liturgična vzgoja. Bralci bi morali sestavljati župnijsko liturgično skupino, ki bi imela redna srečanja, na katerih bi premišljevali božjo besedo in se je učili podajati. Z dobrim branjem moremo prebuditi tudi poslušalce v cerkvi. Božja beseda je najboljša vzgojiteljica življenja.. Odrasli so tisti, ki drugim izročajo božjo besedo naprej.

Včasih je zelo prijetno, če nastopi razlagalec bogoslužja. Ljudje sv. mašo malo razumejo. Nekateri komaj čakajo na konec. Razlaga bi pomagala pritegniti pozornost in se pritegne posameznike k boljšemu sodelovanju. Prav razlagalec sam bo odnesel največ, ko bo mogel bolj polno doživljati bogoslužje.

Voditelj ljudskega petja. Za to delo se pričakuje veliko poguma in tudi nekaj pevskega znanja in sposobnosti. Škoda, da v ta namen nimamo  ustanove, ki bi pomagala vzgajati takšne sodelavce.

Tudi pritrkovalci so lahko posebna skupina. Pri tej moramo biti posebno pozorni. Zvonarji se lahko hitro oddaljijo od dogajanja v cerkvi. Pred mašo so v zvoniku, med mašo nekje, da se pogrejejo in po maši nadaljujejo z pesmijo zvonov. Skupino mora voditi zanesljiv voditelj in mladi niso prepuščeni samim sebi.

Ena izmed skupin so lahko tudi nosilci luči, ki zelo popestrijo bogoslužje. To delo lahko opravljajo tudi ministranti, vendar pa je to lahko služba tudi odraslih. Odrasli nosijo luči tudi pri procesijah (velikonočni, procesiji sv. Rešnjega Telesa/ bogoslužja in teh dejavnosti ne smemo pootročiti. Prav vsaka omenjena dejavnost je najprej namenjena odraščajočim in odraslim, otroci pa bodo zrasli in takrat prevzeli take službe.

Cerkev, mati poklicev – duhovni poklici

Prvi svetovni molitveni dan za duhovne poklice je bil  11. aprila 1964, na željo papeža Pavla VI. Prve papeževe besede so bile iz evangelija: »Prosite Gospoda žetve… Želel je da b i  molitev dosegla vse – družine, župnije, redovne skupnosti, bolnišnice in šole, da bodo poklicani z veseljem odgovorili na Božji klic. Ta božji klic pa ni namenjen samo tistim, ki stopajo na pot duhovništva ali redovništva, temveč vsem , ki so krščeni in birmani. Vsi smo povabljeni, da delamo za božje kraljestvo, vsak na svoj način in vsak po svojih sposobnostih. V tednu, ki je pred nami bomo molili za to poklicanost, za spodbujanje duhovnih in redovnih poklicev. Brez duhovnikov smo izgubljeni. To čutijo že mnoge župnije, ki nimajo svojega pastirja. Zato v tem tednu sklenimo svoje roke v molitvi, ki rojeva »božje poslance«, ki bodo vsem  s svojo roko pokazali varno pot v večno domovino.

Mlade družine, izročite svoje otroke Bogu in prosite tudi za duhovne poklice vaših otrok. Tudi čez leta bodo potrebni duhovniki, redovne sestre in drugi sodelavci v božjem vinogradu. Si to želimo? Ali za to prosite mlade družine? Pridite bomo v molitvi skupaj prosili naj nam Bog pošlje novih delavcev v božji vinograd.

Vabljeni k mašni daritvi in skupni molitvi v tem tednu!

 

Romanje v Rim in Assisi – 3.5. – 6.5. 2016

Avtobusni prevoznik Petrič organizira na začetku maja romanje v večno mesto Rim. To leto je tudi svetoletno romanje. Na poti je poskrbljeno za malice, pa tudi za prenočišča in sprejeme. Cena za posameznika je 260€. Prijavite se na tel. 031 – 646 -569. Dobili boste tudi veliko več informacij. Pogumno  vzemite romarsko palico v roke.

 

Povabilo

Danes, ko Cerkev po vsem svetu obhaja dan sredstev družbenega obveščanja, praznujemo tudi nedeljo tednika Družine. Družina izhaja vse od maja 1952 in je zaupanja vredna pričevalka o življenju Cerkve doma in po svetu. Prinaša bogato duhovno branje, novice in komentarje o delovanju kristjanov v javnosti, poroča o dialogu med vero in kulturo. Pomaga nam v skrbi za dušo in telo in se zavzema za življenje in družinske vrednote. Tedenska Družina z medijsko prilogo Kažipot in mesečnima prilogama Naša Družina in Slovenski čas

prinaša vsebine , ki jih ne boste mogli prebrati nikjer drugje. Krščanska družina tudi danes potrebuje tisk. Vabimo vas, da ob izhodu vzamete brezplačen izvod tednika Družina ter letak za sodelovanje v nagradni igri.

 

Bodi pozoren – bodi previden

V okviru projekta, ki je sofinanciran  s strani Urada Vlade RS za komuniciranje ter Secours Catolique –Caritas Francija bomo v času do 30. aprila 2017 poudarjeno izvajali preventivne aktivnosti ozaveščanja otrok tretje triade osnovne šole ter strokovne in širše javnosti o trgovini z ljudmi, njenih pasteh, samozaščitnem vedenju ter pomembnosti spoštovanja človekovega dostojanstva. V okviru tega projekta smo pripravili tudi preventivne delavnice, spletne  ter drugi preventivni material. Več o teh stvareh lahko izveste tudi na naslovu magdalena.strmsek@karitas.si. Oglejte si in priporočam.

 

Godovi in mašni nameni 11.4 – 17.4. 2016

pon. Stanislav……za + Marija Tomažič, ob l. ob 19 uri

tor.   Julij…………za + Janez Murkovič, ob 7.3o zj.

sr.    Ida…………..za + Stanislav Krumpak, dom ob 15.3o

                          za + starše Škrabec Jože, Marija, ob 19 uri

čet.  Tiburcij……...v čast sv. Jožefu na Gum. ob 18 uri

                               za + Janez Zakrajšek, obl. ob 19 uri

pet.  Helena………  doma ne bo sv. maše

sob. Bernardka…….doma ne bo sv. maše

ned. Dobri pastir….ob 8 uri za + Hilda Kraškovic

                                ob 10 uri za + Janez Skubic

 

Srečanje za zakonsko skupino

Tokrat bo naša tema – Starost pride sama od sebe, na kakovostno starost pa se je treba pripraviti v srednjih letih. Srečanje imamo v ponedeljek ob 20 uri v zakristiji. Vabljeni k zakonski skupini tudi novi pari. Srečanja so dobrodošla za vse zakonce.

 

Prijava za krst – krščevanje bo prvo nedeljo v mesecu maju