Oznanila

Zvrst: 

20   N E D E L J A     M E D     L E T O M     -   16.8. 2015

 

S kakšnim veseljem gledamo na hrano, ki se nam deli v Cerkvi po Jezusovi besedi : Jaz sem kruh življenja. Ali se nam zdi, da te hrane ne potrebujemo. Zakaj imamo tak odnos do večnega življenja?

 

Godovi:

V pon. Evzebij, pp; v tor.  Helena – cesarica, v sredo Janez Evdes, duh; v čet.  sv. Bernard, opat, v petek Pij X pp; v soboto Devica Marija Kraljica.

Danes teden bo 21 nedelja med letom in god sv. Roze iz Lime. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri. Ali v kruhu življenja vidimo darove za naš vsakdanjik. To je dar maše, da se združimo z njim. Vabljeni k maši.

 

Sv. maše:

pon. za + Jožef in Frančiška Buh, ob 19 uri

tor.   za + Stane Kukovec, obl. ob 7.3ozj

sr.    za + Jožef Anžič, ob 19 uri

čet.  za + Jožefa Pene, obl. ob 19 uri

pet.  za + Agnež Bedič, obl. ob 19 uri

sob.  za + Katarina Jakopin, obl. ob 19 uri

ned.  ob 8 uri za žive in mrtve farane

        ob 10 uri za ++ Marolt

 

V župnijski cerkvi bo maša odslej ob delavnikih ob 19 uri na podružnici pa ob 20 uri. Prosimo za razumevanje.

 

Starši priglasite otroke za krst, ki bo prvo nedeljo v septembru.

 

V torek in v sredo bo vpis v prvi razred veroučne šole. Dopoldne bo vpis od 9 do 11 ure in popoldne od 17 do 18.3o. Vabljeni k vpisu. Pomagajmo otrokom odkrivati smisel življenja.

Spored verouka za leto 2015/16 je sledeč: 1 raz. v pon. ob 17 uri; 2 raz. v pon. ob 17 uri; 3 raz. v pon. ob 16 uri; 4 raz. v  pon. ob 16 uri; 5 raz. v pon. ob 17 uri; 6 raz v sredo ob 16 uri – drugače po dogovoru s katehetom; 7 raz. v pon. ob 15 uri; 8 raz. v čet. ob 16 uri in 9 raz v čet. ob 17 uri. Da si boste lahko postavili ure za razne krožke.

 

Tisti, ki ste si lani izposodli veroučne knjige vas prosimo, da jih vrnete in pomagate svojim sovrstnikom pri nabavi veroučnih knjig.

 

Danes popoldne se prične v naši župniji letošnji oratorij pod geslom – Hočem biti svet. – molitev spoved, maša, zaključna maša v nedeljo ob 10 uri. Vabljeni k sodelovanju.