Pokojni dobrotniki

Zvrst: 

 

 

POKOJNI  DOBROTNIKI

 

Ko pomislimo na velike dobrotnike iz preteklosti, se spomnimo na Nikodema, ali daru uboge vdove, ali Barnaba, prodal zemljo za dobrobit prvih kristjanov, svetnice Eme Krške, Elizabete Ogrske, so svoje premoženje razdale ubogim, na mecene na Slovenskem – Peter Pavel Glavar ali pa Žiga Zois. Tudi sami se spominjamo kakšnega dobrotnika iz svojega življenja, ki je svoje premoženje zapustil kot dobrotnik raznim posameznikom ali ustanovam. V naših srcih so pustili neizbrisni pečat tudi starši, prijatelji, sorodniki, sodelavci ali vzgojitelji. Svojo dobroto so pokazali  na duhoven, materialen, čustven ali drug način. Živeli so po Jezusovem navodilu »Zastonj ste prijeli , zastonj dajajte.« Iz svojega majhnega ali velikega so delili. Na svetu je bilo in še živi veliko dobrotnikov. Pokojnih se spomnimo v molitvi:

 

+ Jože Lavka

++ starše Skubic, rimska

++ Lavka

++ starše in teto Okoren

++ starše in brata Rus

+ teto Tina Turk

+ Janez Zakrajšek

++ starše, brata in sestri Zakrajšek

+' brata in ++ starše Janežič

++ družine Bratkovič

++ družine Hrovat – Fištrovi

++ družine Ošlaj

++ starše Papež

+ Alojzij, Viktorija Papež

++ družina Zupanc

++ družina Bedič

+ Milka Gracar

+Vilko Gracar

++ Gracar

++ Matekelj

++ Jože, Franc, Marija, Jera Anžič

++ Ana, Franc, Jože Keber

+ Jože Pajk

++ Jože, Janez, Neža Perovšek

+ Ciril Smole

++ starše Bedenčič

++ iz družine Smole

++ sorodnike

+ Jože Skubic

++ starše Marinček

+ Alenka Stele

+ Špela Žlebnik

+ Miha Papler

+ Vinko, Neža Perovšek

+ Pepca, Anton Potokar

+ Skubic Marija, Jože st.

+Skubic Jože ml.

+ Strežek Alojz st. in ml.

+ Strežek Janez

++ Erjavec

++ Golobič

++ Oven

++Potokar

+ Ivanka Golobič

+ Janez Samec

++ starše Samec

+ Jože Dolinšek

+ Tone, Ančka Švigelj

+ Marija Okoren

++ starše Tancek

+ Marija Tancek

++ stare starše Tancek, Ciber

++ Pucihar

++ starše Menard

+ Jože Menard

++ Koščak, Javornik, Dolničar

++ starše Menard

++ starše Pene

+ brata in sestro Pene

+ Silva Pene

++ Zagorc

++ Marolt

++ Erjavec

++ Zupančič

+ Jože Anžič

++ Franc, Marija Jerca Anžič

++ Franc, Marija, Primož Erjavec

++ Jože, Ana Erjavec

++ Alojz Kovačič

+ Antonija, Vinko Štrubelj

++ Štrubelj

++ Strgar

++ Bolta

++ Perčič

+ Stanislav, Antonija Bozja

+ Ana Špolar

+ Franci Perovšek

++ starše Perovšek in Doberšek

++ Štajnar

+ Alojzij Kastelic

++ Jeršin

+ Vera Potokar

++ Žitnik

++ Zajc

++ Belcijan

+ Metka Primc

+ Mateja Belcijan

+ Franc, Marija Hribar

+ Anton in Frančiška Hribar

++ starše in brata Grm

+ Ana Špolar

+ Terezija, Alojzij Švigelj

+  Marija, Franc Hribar

+ Anica Tanko

+ Franc, Frančiška Mlinarič

+ Štefan, Katarina Horvat

+ Štefan, Marija Talijan

+ Franc, Marija Taljan

+Danilo, Jolanka, Franc Talijan

+ Horvat Franc, Vida

+ Vinko, Marija Lampič

+ Drago Poje

+ Ana, Anton Kastelic

+ Alojzij Goršič

+ Tjaša

+ Anton Krivec

+ Rozalija Krivec

+ Janez Marucelj

+ Frančiška Marucelj

++ Švigelj

++ Hlebš

++ Perne

++Petra Miiller

++ Strgar

++ Štrubelj

+ Jožico Perčič

+ Francka Erce

+ Angelca Ocepek

+ Franc Kepic

+ Cilka Kern

+ Anton Krivec

+ Rozalija Krivec

++ Drobnič

++ Brodnik

+ Alojzij Mestek

+ Janez, Antonija Skubic

++ rodbina Boltežar

++ Marija, Franc Hribar

++ Hribar

++ Lampič – Mali vrh

++ Mehlin – Dole

++ rodbino Krnel – Pivka

++ Janez, Milka Nered

+ brat Janez Nered

++ Škufca – Ratje

+ Darijan Smrdel

++ Smrdel

++ Perme

++ starše Kastelic – Klanec

++ Pešec

+ Jožica Fabijan

+ Karel, Dana Glavič

+ Jože Ana Erjavec

+ Stanislav Cerovšek

+ Urška Doblekar

++ družina Madic

++ družina Turk

++ družina Hribar

++ Kastelic Zalog

++ Rajšp

++ Fluher

+ Leon Henigman

++ vse vaščane

+ Jože Križman

++ iz družine Mehle

++ iz družine Križman

+ Janez Kosednar

++ družina Bavdek

+ Marjan Bavdek

+ Jožeka Bavdek

++ družina Intihar

+ Ivan Škufca

+ Robert Škufca

+ Ivanka Zalar

++ starše Trtnik

+ Ivanka Potokar

++ starše in brata Zajc

++ Hosta in Benčina

++ Joži in Janez Matjaž

Za priporočene v molitev bomo darovali čez leto 15 svetih maš in 12 za nove duhovne in redovne poklice, duhovniki darujejo sv. daritev. Hvala vsem, ki ste darovali za sv. maše in se spomnili rajnih. Bog plačaj!

 

NCNG + Anton Zupančič

Bog je ljubeči oče, ki ima rad svoje otroke – ap. Pavel. Ob smrti so darovali: žena Majda, sin Tone z družino, sin Janez, Beti z družino, brat Ciril z družino, brat Alojz z družino, Andrej Pirnat z družino, Franc, Ana Menard, Olga Tomažič z družino, družina Martinc – cesta ob Barju, družina Hren – Veliko Mlačevo. Hvala vsem dobrotnikom.

 

+ Branko Tomažič

Smrti ne bo več je zapisal apostol Janez. Ob slovesu so darovali za sv. maše in potrebe cerkve: Franc in Ana Menard, družina Martinc- cesta ob Barju, Alojzij Goršič z družino, družina Bozja, Mimi iz Trzina, družina Švigelj in Perne, Švigelj – Grosuplje.

Nekoč bo prišla, če sprejemamo dar vere, tudi naša osebna velika noč. Takrat bo naše telo in duša poplačano za pogum, da je kljub vsej šibkosti hotelo živeti; poplačano bo z neuničljivim življenjem. Hvala vsem darovalcem.

 

Nadškofova zahvala – Iz dneva v dan okušamo Božjo dobroto, ob zahvalni nedelji pa se mu želimo zahvaliti. Gospod je bil z nami dober po daru sv. leta, v katerem smo spoznali obličje usmiljenega Očeta. Božjo dobroto smo doživeli tudi z obiskom milostnega kipa fatimske matere Božje, ki je poglobila odnos do Jezusa Kristusa. Gospod je bil z nami dober po daru bratov in sester, da ste bili blizu svojim duhovnikom, da ste z njimi sodelovali pri oblikovanju župnijskega življenja. Zahvala gre vsem, ki ste s svojim življenjem in molitvijo pričevali za krščansko življenje. Hvala gre tudi mnogoštevilnim prostovoljcem in sodelavcem v Cerkvi. Na poseben način se želim zahvaliti vsem, ki na kakršen koli način sodelujte za nove duhovne poklice. Zahvaljujem se vam za vaše molitve, da bi bili ponižni služabniki Boga in tudi za spodbude in kritike. Naj njegova dobrota blagoslavlja vašo dobroto.                                                     Nadškof Stanislav

 

Jesensko srečanje članov ŽPS

Za našo dekanijo bo  v soboto 19.11. od 9 – 13 ure. Namen srečanja je: Vzgoja občestva za sprejemanje ranjenih družin v župniji. Svoje člane vzpodbujam, da se udeležite srečanja.

 

50 Nikodemovi večeri 2016

Večeri bodo od 14 – 24.11. 2016. Pričetek je vsak večer na TF v Ljubljani. Letošnja tema bo Radost ljubezni. Predavatelji bodo domači in tuji. Poslušalci vabljeni

 

Ob zaključku sv. leta

Duhovniki še zadnjič vabimo v stiško baziliko v soboto 12.11. ob 17 uri. Na začetku bo ura slavljenja, nato sv. maša, v nedeljo pa bo nadškof zaprl svetoletna vrata v baziliki. Izkoristimo to zadnjo priložnost. Pridobimo zase popoldni odpustek.

 

Godovi in mašni nameni 7.11. – 13.11. 2016

pon. Vinko………za + Branko Tomažič, 7 dan, ob 18 uri

tor.   Janez……….za + Ana Marinčič, obl. ob 19 uri, Gum.

sr.    Ursin………..za + Ciril Smole, ob 18 uri

čet.   Leon………..za + Frančiška in Anton Rotar, ob 18 uri

pet.   Martin………za zdravje v čast MB, ob 18 uri

sob.  Jozafat……….za + Stane Narobe, ob 7.3o zj.

Ned.  33 n.n………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Janez Samec, obl.

V ponedeljek 7.11. nam bo spregovoril Aleš Juvanec  o svojem potovanju po Japonski. Zbrali se bomo ob 18.30. Pridi!