In potem...

Zvrst: 

 

I N    P O T E M…

 

 

Vrata župnišča so odprta. Mnogi vstopajo in izstopajo. Včasih so to znani včasih neznani. Vsaj meni, ki sem odgovoren za hišo. Danes je res velika migracija ljudstva. Imamo tudi večje število sodelavcev, skavtov, raznih pomočnikov, tako včasih za kom pogledam, kdo je ta, ki se vrti pa našem hodniku, kaj dela tu, kakšne načrte ima…

Ko so različna srečanja, večkrat uporabljamo tudi skupne prostore, skupne stvari, ki jih je potrebno po  srečanju sestanku, druženju odnesti na svoje mesto. Ne puščajmo stvari kjer koli in kar koli…

Rad bi opozoril na nekatere stvari – najprej želim, ko se daruje maša v kapeli ali pa v cerkvi, drugih srečanj ni! Ne igra se nogomet na spodnjem igrišču,  ne skavti srečanj v  skavtski sobi, ne vaj v pevski sobi – najbolje bo če takrat pridemo k sv. maši in lepo sodelujemo pri maši in molimo za uspeh srečanja in dela, ki ga želimo opraviti.

Tudi vrata, voda in luč  vse deluje – kamor gre še cesar sam. Učimo mlade, naj zapirajo vodo in ugasnejo luč, pa tudi zaprejo vrata. Včasih so rekli, da so WC veliko znamenje, kakšna kultura vlada v hiši. Marsikdaj dobim  veliko papirja poleg koša, čeprav je v košu še dovolj prostora. Učimo tudi otroke , da bodo za seboj pospravili copate, pred učilnico ali pa pri pevskih vajah. Red pripomore k boljšemu počutju pa tudi k večjemu delovnemu uspehu. Kjer smo pritisnili na stikalo in ni zasvetila luč, pritisnimo še enkrat, da ugasnemo luč, ker gori nekje zunaj. Hvala za vašo dobro voljo in pomoč.

 

PREDSTAVLJA SE KATEHETSKA  SKUPINA

 

»Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal!« (Mt 28, 19 – 20).

Jezus je s temi besedami nagovoril svoje učence in jih poslal v svet. Pa ne samo njih, vsakemu izmed nas je naročil, naj gre in v okolju kjer se giblje, pričuje o božji ljubezni.

Učiteljska in vodstvena naloga je še posebej lepa v službi kateheta. Poučevati otroke o zakramentih, božjih zapovedih, praznikih….pa je tudi zelo odgovorna naloga. V naši župniji to službo kateheta opravljamo trije, Nada Marinčič, župnik Jože Tominc in Matevž Strgar. S svojim delom želimo otroke in mlade popeljati v svet vere in Cerkve. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da bi v vsakem otroku prebudili dar vere. Pri tem skrbno pazimo, da bi prav vsak otrok lahko prišel na vrsto za svoje vprašanje, da bi vsak lahko pokazal, kaj se je o veri naučil doma in da bi se vsak otrok osebno srečal z Jezusom ob prejemu prvega sv. obhajil in birme ter ostalih zakramentov. V razredih se veliko pogovarjamo, kako tisto, kar smo se pri uri naučili, prenesti v konkretno življenje, saj ni dovolj imeti le znanje o veri, temveč je predvsem najpomembneje, tako kot na primer Usmiljeni Samarijan, to prenesti v življenje.

Vsako leto so otroci povabljeni k sodelovanju v Slomškovem bralnem priznanju. Prebrati morajo tri obvezne knjige za osvojitev treh nalepk, veliko pa je na srečo tudi otrok, ki radi preberejo štiri in več knjig in tako osvojijo zlato nalepko. V letošnjem letu je bilo takih več kot polovica sodelujočih, kar je še posebej lepo.

Srečanja s kateheti potekajo po potrebi, pred večjimi dogodki in pripravi otrok na praznike. Zadnja leta otroci sodelujejo tudi pri svetih mašah med tednom, tako, da vsak razred pride na vrsto enkrat do dvakrat v veroučnem letu, naloga nas katehetov in tudi drugih je, da jih na to sveto mašo dobro pripravimo. Pred večjimi prazniki  se skupaj pripravimo  tudi na sveto spoved.

Ob srečanju z birmanci v naši župniji, je nekaj let nazaj takratni nadškof in zdajšnji kardinal dr. Franc Rode dejal katehetom: »Vi ste sol zemlje!« To se nas je vseh v srcu močno dotaknilo, saj smo se zavedali svoje velike odgovornosti, da staršem pomagamo pri vzgoji njihovih otrok in jih vodimo po poti vere.

                                                                       Pripravil: Matevž Strgar, katehet

 

NCNG  - Gregor Cerar

Edina luč, ki nam sveti v skrivnost vsake smrti, je luč vere. Ta luč nam daje upanje, da »bo pravični našel pokoj, četudi prezgodaj umrje« Bog človeka ne uničuje, ampak ga kliče domov, mu ne jemlje življenja, ampak samo spreminja. Ob smrti so darovali za sv. maše in potrebe cerkve : družina Mehlin in družina Vidrih in mnogi ob pogrebni sv. maši. Vsem darovalcem se zahvaljujem . Bog bo vaš plačnik.

 

Župnijska Karitas Škofljica vabi

Ob praznovanju občine sodeluje tudi župnijska Karitas Škofljica z svojim programom  v soboto 26. septembra, ob 18 uri v občinski kulturni dvorani na Škofljici. Najprej bomo lahko prisluhnili predavanju, ki ga bo vodila dr. medicine gospa Alenka Vojska Kušar z naslovom Avtizem da ali ne. Seveda pa ne bomo izpustili  dveh komičnih monologov Oh, te nore ženske, z igralkama  Ireno Temlin in Anjo Hočevar. Slišali bomo tudi nekaj lepih pesmi pevskih zborov. Po programu bo sledilo družabno srečanje ob dobrotah naših gospodinj. Gotovo bo za vse koristno – zato si bomo vzeli čas za udeležbo in srečanje.

 

Vabilo škofijske Karitas Ljubljana

Obstaja velika verjetnost, da se bomo tudi v Sloveniji soočili z begunsko problematiko. Ker so sedanje  moči Karitas premajhne, vabimo mlajše osebe, še posebej študente, ki bi bili pripravljeni pomagati kot prostovoljci. Obrnite se na župnijsko Karitas, da vas evidentiramo za morebitno pomoč. Ohranimo odprta srca za bližnjega. Predvidevamo, da bo v primeru prihoda beguncev potrebna pomoč pri delu župnijskih Karitas ali pri zbiranju  in pošiljanju  pomoči drugim krajem  oziroma sodelovanju v Ljubljani.

 

Romanje na Zaplaz  - Dolenjska

V pogovoru  smo se odločili, da tokrat organiziramo nekoliko drugačno romanje. Na Škofljici bi stopili na vlak in se peljali do Velike loke pri Trebnjem , nato pa bi se podali  na nezahtevno pot – pešpot do Marijine cerkve na Zaplazu.  Zmerne, normalne hoje je do dve uri. Pri Mariji darujemo sv. daritev, se ustavimo ob grobu našega prvega mučenca Alojzija Grozdeta, se okrepimo v bližnji gostilni ali iz svoje popotne torbe in se peš vrnemo do vlaka v Veliki Loki. Popoldne se vrnemo  na Škofljico. Termin za to romanje je že določen, to je v soboto 10.10. 2015. Z uro bomo vas še seznanili. Vabljeni na prijetno romanje in druženje z farani in skupni daritvi.

Zahvala

Vsem, ki ste pomagali bogoslovnemu semenišču v Ljubljani se  zahvaljujem za vaše darove. Pomagate vodstvu semenišča in tudi tistim, ki se pripravljajo na duhovniški poklic.  Darovom pa večkrat pridružimo tudi svoj molitev za nove duhovne in redovne poklice. Kako srečna je lahko domovina, ki ima veliko duhovnih poklicev. To se kaže tudi v živi Cerkvi, v skrbi za zveličanje.

 

Prvi blaženi  - Anton Martin Slomšek /24.9./

S kakšno veliko vnemo je delal za ves slovenski rod. Že v mladosti je spoznal kaj je tujina, zato je toliko bolj znal ljubiti kar je domače – slovensko. Tujim je priznaval vse, kar je njihovo, le domače je tudi znal ceniti. Ko bi le znali in zmogli to tudi mi v našem času. Danes pa nam je vse drugo bolj pomembno in zdi se nam bolje kod domače /jezik, moda, tehnika, šole, ples, glasba …Marsikaj bi nam imel Slomšek danes omeniti in najbrž bi nam kakšno za nas pikro povedal. »Kdor svojega ne ceni, tujega vreden ni.« Pridimo k maši s prošnjo v ljubezni do naroda in v zahvalo za veliko delo, ki ga je opravil za naš narod.

 

Čiščenje učilnic – 9 razred

Vsako leto to dolžnost naložimo mladim 9 razreda. Fant ali dekle, ki sta stara 14 let gotovo to delo lahko opravita in to tudi temeljito. Vseh osem let so drugi čistili za njih sedaj pa je vrsta na njih. Včasih se radi zgovarjajo na marsikaj. To ne more biti prelaganja na druge. To je njihova dolžnost in tudi spoštovanje do drugih.  V tem letu bodo čistili veroučenci: Blatnik Lara, Boh Nika, Črne Klara, Etling Peter, Filej Rok, Henigman Luka, Kotar Karin, Mlakar Laura, Reisp Tjaša, Škarja Martina, Toni Vid, Turk Nina, Vojska Gašper, Zupančič Jaka, Železnik Miha, Žnidaršič Ana.

 

Godovi in mašni nameni  21.9. – 27. 9. 2015

pon.  Matej…………za + Ivan Škufca, obl. ob 19 uri

tor.    Mavricij………za + Hilda Kraškovic, ob 7.3o zj.

sr.     Pij……………..za + Cvet Karel, obl. ob 19 uri

                                   za + Janez Skubic; Gum. ob 20 uri

čet.   Anton………….v zahvalo MB, ob 19 uri

pet.   Firmin…………za + Franci++ Perovše in Doberšek , ob 19h

sob.   Kozma………...za + Marija Skubic, obl. ob 19 uri

ned.   Slomškova…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                     ob 10 uri za + Janko Ščavničar, obl.