Prvoobhajancem

Zvrst: 

 

Prvoobhajancem

 

 

Kaj gledate me v očke                         Prosila sem Marijo

v  njih spi nebes smehljaj                     »Glej, k meni pride Bog,

v njih spava sreča čista                       o mati naj ga prejmem,

iz njih odseva raj.                                 iz tvojih, čistih rok!«

 

 

 

Poglejte mi še globlje,                         In vem, da okrasila

Tu notri je skrivnost .                          bo s cvetjem mi srce,

V nedolžnem srcu kmalu,                    gorele bodo lučke,

bo vseh nebes svetost.                       plamtele vse želje.

 

 

 

Bom Jezusa prejela                             Prinesla bo Marija

živ tempelj bom njegov                      zaklad najdražji svoj.

v dnu duše bom nosila                       O, pridi majsko jutro,

nebes vseh blagoslov.                       o  pridi Jezus moj.

 

Praktično poučevanje otrok o maši

 

Maša je zelo bogata glede izraznosti, zato omogoča različne možnosti uvajanja v skrivnost evharistije.

Poučevanje naj bi vodilo od  ZUNANJEGA ZNAMENJA K NOTRANJI DRŽI:

kRIŽ je prisoten pri maši na različne načine: maša je spomin Jezusove daritve na križu; križ na daritvenem oltarju /pri nas ob strani/; duhovnik med mašo večkrat naredi znamenje križa.

Kako se lahko poglobimo v znamenje križa? Pot, da lahko navežemo in poglobimo odnos do Jezusa, križanega, so: MAŠNO SLAVJE, KRIŽEV POT, ČAŠČENJE KRIŽA (VELIKI PETEK) PRED KRIŽEM SE ODKRIJEM ALI POKLONIM. CILJ vseh bogoslužnih oblik je duhovni stik in povezanost s Križanim.

EVHARISTIČNI KRUH kako dojeti Jezusovo navzočnost v evharističnem kruhu in navezati duhovni stik z Jezusom'

Cerkev in svet zelo potrebujeta evharistično češčenje. V tem zakramnetu ljubezni nas Jezus sam pričakuje. Ne varčujmo s časom, ko hodimo na srečanje z njim v adoraciji, v kontemplaciji, polni vere in pripravljenosti na zadoščevanje za velike grehe in prestopke sveta. Naj se naša adoracija nikakor ne neha. /Janez Pavel II/.

Češčenje evharistije je odlična oblika uvajanja v skrivnost JEZUSOVE NAVZOČNOSTI. Poleg tega je pomemben način PRIPRAVE NA OBHAJILO.nedvomno je treba tudi v tem pogledu izkoristiti možnosti, da molitev in premišljevanje pred Najsvetejšim prilagodimo otrokom, mladim, bolnim in drugim okoliščinam.

 

Ni nam težko potegnitivzporednic med judovskim praznovanjem pashe in našo evharistijo. Če je bila judovska pasha preveligiran čas in kraj uvajanja otrok  v skrivnost Boga, naj bi bilo obhajanje evharistije takšen čas in kraj za naše otroke. Ali je to res? Kakšne so naše pozitivne in negativne izkušnje? V čem bi se radi bolj trudili v bodoče?

Redni verouk

V tem tednu bo zopet redni vrouk za vse razrede. Začeli bomo še zadnji del veroučnega leta 2013/14. Veroučne ure bodo potekale do binkošti in tedaj boste prejeli tudi spriočevala. Tudi birmanci bodo imeli do konca leta veroučne ure. Veroučne ure se ne končajo z birmo, temveč je verouk do konca veroučnega leta. To vzemite na znanje tudi starši otrok.

 

Srečanje za starejše ta ponedeljek odpade.

 

V torek ima srečanje bibilična skupina, ob 20 uri. Vabljeni.

 

Sreda – molivci

Zvečer se bomo zbrali k šmarnicam, nato pa bomo z molitvijo nadaljevali kar v župnijski cerkvi do 20 ure. Splošni namen je: evangelist Matej nas vabi naj veselo oznanilo posnesemo po vsem svetu. Poslani smo. Dobimo polno sporočil po elektronskih medijih, moramo ji preveriti ali so resnične, zlagane, bodo v korist ali škodo. Lahko nastanejo dobre stvari pa tudi napačne. Marija naj nam bo na tej poti Zvezda. Sodelujmo z molostjo zakramnetov.

 

Spoved prvoobhajancev

V četrtek 8 maja bo spoved prvoobhajancev ob 18 uri. Že sama spoved je srečanje s Kristusom v sv. zakramnetu. Še vedno mnogi sprejemamo miselnost, da je spoved samo zaradi prvega sv. obhajila.  Spoved, sprava in zakrament božjega usmiljenja je samostojen zakramnet in kako velikega pomena je lahko zelo dobro odkrijemo tudi na Jezusovi priliki o izgubljenem sinu ali izgubljeni ovčki ali drahmi. Za vsakega izmed nas je ta zakramnet dar, vrnitve k Očetu, v njegovo ljubezen, v njegovo življenje. Otroke in sebe razveselimo z kakšnim majhnim darom, saj smo prerojeni za novo življenje. Za starše bo ob istem času na razpolago tuj spovednik. Vabljeni.

Srečanje zakonskih jubilantov 18.5.

Tudi letos bomo v naši župniji obhajali obletnico porok. Vse to je z namenom, da popestrimo življenje, da damo tistim, ki vztrajajo spodbudo, da drug za drugega molimo, da znamo prisluhniti drug drugemu in se ob lepi trenutkih znamo skupaj tudi poveseliti. To slovesnost bomo obhajali v nedeljo 18 maja ob 10 uri. Ker nekaterih jubilantov nimamo naslovov vas prosimo, da se nam javite, da vam pošljemo vabilo na skupno srečanje. Več o tem prihodnjič.

 

Teden molitve za duhovne poklice 4.5. – 11.5

Živo občestvo je Cerkev v malem, je skupina oseb, ki jih med seboj povezuje živa vera v vstalega Jezusa. Člani živega občestva so med seboj osebno povezani in sočutni. Če vse to za katero od župnijskih skupin ali drugih oblik povezovanja ljudi v župniji ne velja, potem ta ni živo občestvo, ampak zgolj skupina, ki svoje člane povezuje na osnovi njihovih osebnih interesov. Vabljeni k maši, skupaj bomo molili za nove duhovne in redovne poklice v tem tednu.

 

Godovi in mašni nameni 5.5. – 11.5. 2014

pon.  Gotard.............za + Angela Vrečar, 7 dan, ob 19 uri

tor. Dominik..............za + Marija Gruden, obl. ob 19 uri                              

sr.   Gizela................za + .Vida Zaletelj, obl. ob 19 uri

čet.  Viktor.................za + Bogomir Pirečnik, ob 19 uri

                                     za + Franc Trtnik, ob 20 uri na Gum.

pet.  Izaija................za ++ Podlogar, ob 19 uri

sob.  Job.....................za + Jožefa Fabijan, ob 19 uri

ned.  4 vel. ned............ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Jožef, Angela Kolovič, obl.

 

Socialno zavarovanje duhovnikov – vsako leto nam pomageta z sojimi darovi pri plačevanju socialnega zavarovanja. Vsem dobrotnikom se iskreno zahvaljujem v imenu vseh duhovnikov.