Reči ne svojim željam

Zvrst: 

 

 

 

REČI  »NE«  SVOJIM  ŽELJAM

 

To pomeni, da ste srečo zakonca postavili pred svojo. Ne gre za to, da bi vi nesmeli biti srečni, ampak, da ne smete zanikati sreče zakonca, da bi bili srečni predvsem vi. Ko boste blagor zakonca postavili na prvo mesto. Vas bo to izpolnilo neprimerno bolj, kot bi vas sebična dejanja. Tako ugodnost je Bog pridržal za tiste, ki si izkazujejo resnično ljubezen.

Nihče vas ne pozna tako dobro kot zakonec, zato bo prvi opazil, da ste ravnali drugače in namenoma žrtvovali svoja hotenja in želje, da bi zadovoljili njegove ali njene potrebe. Če svojih želja me boste mogli žrtvovati v blagor zakonca, vas sebičnost morda bolj obremenjuje, kot si to želite priznati Zastavite si naslednja vprašanja:

a/ ali zakoncu resnično želim le najboljše?

b/ ali ima ob meni občutek, da je ljubljen?

c/ ali meni da mislim na njegov najvišji blagor?

č/ ali me vidi kot človeka, ki najprej poskrbi zase

Vaš mož ali žena ima o vas določeno mnenje. Se jim res zdite ljubeči. Ne pozabite, da mora tudi vaš mož ali žena ljubiti sebičnega človeka. Navsezadnje bosta oba bolj izpolnjena.

»Ne delajte ničesar iz prepirljivosti…imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe« (Flp 2,3).

 

Starši – birmanci – botri

 

Pogoji za botre

 

Boter ni le osebna odločitev, pobožna navada, tradicija  ali želja oz. dogovor, ampak služba v Cerkvi. Nihče torej nima »pravice« biti boter, če ne dosega danih kriterijev. Ker Cerkev to poslanstvo nekomu zaupa, ima pravico predpisati tudi pogoje za to službo. Cerkev ne zahteva nemogočih pogojev, potrebno pa je, da na naravo botrstva tisti, ki želi biti boter, živi kot kristjan

 

1/Določitev oziroma izbira botra – izbrati ga mora birmanec, starši naj mu pomagajo, svetujejo, birmancu naj bo boter blizu /če je mogoče tudi fizično – ista župnija – se bosta lažje srečala/.

 

2/Pripravljenost botra sprejeti botrstvo – izbrani boter mora biti pripravljen sprejeti botrstvo in s tem tudi naloge, ki jih botrstvo prinaša; botre navadno pretrese odgovornost, ki jih prinaša služba botrstva – pričevanje za vero /ko so bili birmanci krščeni so bili v vero staršev, sedaj bodo birmani predvsem v vero botrov/. Če starši niso verni pa je vloga botrov še toliko večja.

 

3/Starost botra –predpostavlja se določena stopnja osebne zrelosti in to, da je boter že prijel vse tri zakramente uvajanja (krst, sv. obhajilo in birmo).

 

4/Pripadnost Cerkvi – »biti katoličan« je utemeljeno v nalogah, ki jih boter sprejema, da bo birmanca v katoliški veri podpiral z besedo, molitvijo in zgledom. Ne more pripadati drugi verski skupnosti. Nekatoličan je lahko samo priča obreda, tudi starši so lahko samo priča obreda. S tem birmanec nima botra.

 

5/Zakramenti krščanskega uvajanja – vsi trije zakramenti uvajanja pomenijo popolno uvajanje v krščanstvo in pričevanje krščanskega življenja. Le tak more pričevati za polno krščansko življenje. Ne gre tu samo za birmanskega botra temveč vse to velja tudi za krstnega botra. Lahko pa je boter krsta in birme isti, če ima boter za to pogoje.

 

NCNG  + Anton Hosta

Človeško življenje je skrivnostno, tako ob svojem nastanku, v svojem razvoju, kakor tudi ob smrti. »Vpričo smrti postane  uganka človeškega bivanja najtežja« (CS 18,1).

Ljubezen nam to uganko blaži in vnaša v naše življenje upanje in jo rešuje z ljubeznijo božjega Sina. Ob smrti Antona Hosta so darovali za sv. maše in za Cerkev: žena Pavla, sin Boštjan z družino, sin Damjan z družino, brat Vinko z družino, brat Stanko z družino, Benčina Nace z družino, družina Benčina iz Šentjerneja, Hostovi iz Sel, Marinka in Lojze Čemažar z družino, družina Iskra, Viktor in Jožica Kovačič, Tončka Kastelic z družino, Franc in Ana Menard, Martinc – Hribi, Ana in Anton Trtnik, družina Kotar – Hribi, sosedje – Šepec, Francka in Anton Mušič, Alojzij Goršič z družino, Ivanka Zagorc, Peter Repar z družino, Gruden Jože z družino, Križman Julka z družino, Franci in Dragica Jurkovič z družino, Simon in Martina Jurkovič z družino, Malnarjevi, Jože in Martina Jurkovič in Šolar Franc iz Šentjerneja. Zahvala gre tudi vsem, ki ste darovali pri sv. maši za + Antona Hosta.

Vstali Kristus! On rešuje v življenju, ker je premagal smrt.

 

+ Anton Korevec

Med najbolj pristna človeška hrepenenja  spada hrepenenje po večnem in popolnem življenju. Vsak si tega želi in pričakuje. Našega brate se spominjamo v molitvi in dobrih delih: žena Marija, hči Darja – Marija z Urošem, sestra Malči, Viktor in Jožica Kovačič, družina Tomšič, Lado Kovačič z družino, Herman Stanka z družino, družina Kraljič – Ponikve in Kosovi – Škerjanče.

Naj hodi v deželi živih z Gospodom življenja, v čigar imenu se je za življenja boril s smrtjo. Hvala vsem dobrotnikom.

 

Vabilo za člane ŽK

Redno srečanje bo v ponedeljek  27.2. 2017 ob 18.45 po večerni maši v zakristiji. Pripravili se bomo na postni čas. Več srečanj bo za člane po raznih krajih. Vse to pa pripomore tudi k bolj zavestnemu udejstvovanju  in delovanju Karitas. Združimo svoje moči za skupno delo in za  potrebe naših bratov in sester. Vabljeni vsi člani.

 

Veroučenci  - želim vam lepe počitnice do 6.3. 2017. Birmanci – vas 18 gre na duhovne vaje v petek 3.3. v Stično.  Odhod ob 17.45 ure.

 

V sredo po maši vabljeni k mesečni molitvi. Molili bomo za birmance in obhajance.

Postni čas – načrti

Časi in dnevi pokore v liturgičnem letu (postni čas, vsak petek v spomin Gospodove smrti) so pomembni trenutki  cerkvene spokornosti. Ti časi so posebno primerni za duhovne vaje, spokorna bogoslužja – križev pot, branje TNGJK, spokorna romanja, primerna predavanja, prostovoljne odpovedi, kakor so post miloščina in bratska delitev /karitativna in misijonarska dela/. Kaj bomo storili v naši družini, kaj bom storil osebno in kaj v naši župniji?

 

Starši – roparji izkušenj svojih otrok

Spregovoril nam bo Aleš Čerin – mož, oče in dedek, podjetnik, skavt, predavatelj in bloger. V družini, družbi in poslu se zavzema za »bolj preproste izbire«. Ladja je najbolj varna v pristanišču in naši otroci so najbolj obvarovani , če so stalno pri nas doma. A ladja je narejena za plovbo po razburkanem morju in otroci so namenjeni, da odidejo v življenje. Otroci morajo oditi v svet poln viharjev in skušnjav. Ali pripravimo otroke na to odhajanje, kar jih v resnici čaka, jih dovolj opremimo z »mišicami«.

Ne želimo tega, da bi šli nepripravljeni v svet, pa jim vztrajno krademo izkušnjo samostojnosti, odgovornosti, odločanja, reševanja problemov…Vzamemo jim celo izkušnjo otroštva. Vabljeni na predavanje, ki bo v nedeljo 5.3. ob 9 uri v dvorani.

 

Križev pot – molili ga bomo ob petkih in ob nedeljah.

 

Priprava na krst bo v torek ob 18.3o v zakristiji.

 

Srečanje za botre in birmance bo v nedeljo 12.3.2017

 

Godovi in mašni nameni 27.2. – 5.3. 2017

pon. Gabrijel…..za + Primož Grlica, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Roman……za + Janez Murn, obl. ob 7.3o zj.

sr.    pepelnica….za + Franci Perovšek, obl. ob 18 uri

čet.  Karel………za + Franc Mustar, 30 dan, ob 18 uri

                             za + Ivanka Golobič, Gum. ob 19 uri

pet.   Marin....za + Anton Hosta, 7 dan, ob 18 uri – križev pot

sob.  Lucij…..za + Anton Korevec, 7 dan, ob 18 uri

ned.  1 postna….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za + Stane Narobe, obl.

 

Cerkev čistijo – Cesta ob Barju in Pod Strahom, dogovorite se!