Sklenjene roke

Zvrst: 

SKLENJENE    ROKE

 

 

V starih ljudeh ni pobožnosti otrok, ne pobožnosti odraslega, ki se ubija z dvomi in problemi, v njih je osnovna pobožnost božje ljubezni. Ta ljubezen pa je potrjena v prepričanju, v gotovosti, tudi Bog me ljubi / Lagardere/.

 

Božja ljubezen ni igrača. Gre za nezaslišano resno stvar. Če hoče kdo biti Kristusov, se mora tega zavedati in se pripraviti na notranje boje in žrtve. (Gerhard May).

 

Vedno molite in nikdar ne nehajte!  /Kristus Lk 18,1/

 

Bog me ljubi! Kolika tolažba za človeka. Resnično, vsak trenutek me gleda in me ljubi.

Vernemu starejšemu človeku je molitev nekaj prirodnega in tudi nekaj posebnega. Ni več toliko prošnja, ne moledovanje in tožba, je molitev vdanosti. Dan se nagiba, kot da iz vseh strani prizvanjajo večerni zvonovi, duša je spočita v Bogu.

Kako lahko se sklenejo roke k molitvi.

 

Seveda ni vedno tako. Komu se šele pozno odpro vrata v molitveni svet. Četudi so zvesto »opravljali« svojo vsakdanjo molitev, morda nikdar ni molil iz svoje biti. Molitev pa ni privesek našega življenja ali krščanstva ampak dihanje duše. Ni treba veliko besed, dosti je bivanje pred Njim, ki me gleda in me ljubi.

 

Čim bolj se staramo, tem bolj se zatekajmo v to oazo miru. Premoljeno srce, premoljen obraz, premoljene roke – koliko problemov je rešenih!

 

Morda tu tiči skrivnost, zakaj pobožne stare matere tako lahko umirajo. Ne le one. Vsi, ki so v molitvi doživeli  predokus onostranskega miru, imajo lahek dostop do praga večnosti.

 

Misel za vsak dan, za vsako minuto: Bog me ljubi!

 

Kaj še hočem več? Če ta misel sklepa moje roke, potem ne bo premikanje ustnic, ampak bom molil z vso bitjo. Takrat razumem Kristusovo besedo: vedno molite. Bog vedno ljubi.

 

Morda je res: molitev starejših je drugačna, je nekaj posebnega.

 

Dobrota, ljubezen, to je legitimacija kristjana, je pa tudi posebno znamenje krščanske starosti. Za dobroto je vedno čas, zanjo človek nikoli ni prestar. Z njo se sprosti najplemenitejše v človeku. Če je kdo kod otrok izgubil dušo, še ni rečeno, da je ne bo našel kot starček. Kakšna misel: vsaj starost moramo napolniti z dobroto. Če komu vest očita, da je bilo premalo, potem na delo zdaj, da bo prav dobrota sprostila speče plemenite sile v nas. Saj vsak nosi v sebi  kos nebes. Tudi kos pogube. Zakaj nebi dobrota sprostila vsega, kar je v meni nebeškega? In čas je še. In čas je zdaj. In samo še zdaj – na starost.

 

NCNG  +  Janez Skubic

Z življenjem na tem svetu se moramo usmerjati in odpirati za življenje na drugem svetu. Jezus govori o kraljestvu, ki šele pride. To božje kraljestvo od nas zahteva dvojno zvestobo, da iščemo to kar je zgoraj in izpolnjujemo to kar je na zemlji. Iščimo najprej božje kraljestvo in vse vam bo navrženo.

Ob smrti našega brata Janeza so darovali za sv. maše in za potrebe cerkve: Hčerka Milena z družino, hčerka Darja z družino, hčerka Vida, Gregor Mehlin z družino, Andrej Mehlin z družino, Dušan in Olga Gruden, vaščani Gorenjega Blata, družina Miklič, družina Stojanovič, družina Podržaj, družina Sojer, družina Šabič, družina Malnar, družina Bedenčič (Strojanovi), družina Rozman, družina Slaviček, družina Davinič, družina Živkovič, družina Klančnik, družina Tomič, družina Ribanovič, družina Šmajgl, družina Žnidaršič, družina Šerjak, družina Milijaševič, družini Okoren in Rokavec, družina Smiljanič, družina Teodorovič, družina Korošak, družina Samec, družina Smole, Bedenčič Gregor z družino, Hrovat Rozi, Okoren Jože, Solar Jože, Boben Jože, družina Pahič, Jurmanovi iz Gumnišča, družina Debevec iz Padeža, družina Debevec  - Ponoviče in Savšek Jakob in Ponovič. Vsem dobortnikom se za maše in za darove, ki ste jih darovali v dober namen  zahvaljujem. Bog pa naj vam povrne z časnimi in večnimi darovi.

 

Zahvala ob smrti našega dragega očeta Janeza

V težkih trenutkih  življenja našega očeta Janeza in tudi nas domačih so bili z nami in nam velikodušno bodrili in tolažili vaščani Gorenjega Blata, še posebej družina Miklič. Tudi sorodniki ste bili z nami. Zahvala patronažni sestri Majdi za vse obiske in hčerki Tanji. Vsem znancem in prijateljem hvala za molitev ob žari in spremljanju na božjo njivo, pevcem za pesmi polne upanja in življenja, gospodu diakonu Jerebicu  in župniku. Za lepo slovo od očeta – hvala. Debevčevi iz Gorenjega Blata.

 

Slovesnost zakonskih jubilejev danes ob 10 uri  v cerkvi  sv. CM.

Darovalci za maše v Lanišču za leto 2015

Vsako leto imamo v Lanišču nekaj maš, ki so namenjene vsej soseski in tudi vsa soseska daruje za te maše – potresna pobožnost, poljska maša, maša v čast sv. Uršuli na god, maša na žegnanjsko nedeljo in na dan vseh vernih rajnih. Letos so darovali:  Repar Joža, Boža Skubic, Marija Tomažič, družini Bratkovič in Hrovat, Janez Belcijan, Peter Repar, Ana Potokar in Zaman Antonija. Vsem darovalcem – hvala za darove za maše.

 

Srečanje starejših in bolnikov v naši župniji

Srečanje bo v nedeljo 24. maja na dan Marije Pomagaj in na binkoštni dan. Oba praznika sta prav lepa za srečanje. Sv. Duh prihaja kot Tolažnik v našo sredo, božja mati pa je naša priprošnjica pri Bogu. Kolikokrat dvignemo svoj pogled na to milostno podobo. Vemo, da nas mati božja spremlja in da se bolje počutimo, ko smo v njenem varstvu. Vabljeni na srečanje, ki bo v nedeljo ob 10 uri v župnijski cerkvi. Če kdo potrebuje prevoz naj sporoči na tel. 041 – 328 – 606 – župnik.

 

Godovi in mašni nameni 18.5. – 24.5. 2015

pon. Janez……...za + Marija, Franc, Primož Erjavec, ob 19h

tor.   Krispin……za + Karel, Marija Lani, ob 19 uri

sr.     Bernardin....za + Janez Rugelj, 30 dan, ob 19h

čet.   Timotej……za + Koloman Bedič, obl. ob 19h

                             za + Leon Henigman, ob 20 uri Gum.

pet.   Marjeta……za ++ priporočene v molitev, ob 19h

sob.   Socerb…….za + Jožef Hrovat, ob 19 uri

ned.  Binkošti……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                              ob 10 uri za + Marija in Jernej Boh

 

Slike od birme in sv. obhajila dobite v župnijski pisarni po večerni maši, vsak večer.

 

Zahvale – za darove za SZD, za lepo sodelovanje ob prvem sv. obhajilu in staršem za darove župniku. Hvala tudi pevcem in pritrkovalcem.

 

Župnijski dan bo letos 7. 6. 2015. Pridemo in se povezujemo.