Sladatelji, organisti, pevci

Zvrst: 

 

 

Skladatelji, organisti, pevci

 

Veliko slišimo o glasbi. Vsi jo radi poslušamo. Le zvrst glasbe mora biti zelo različna za naša ušesa. Nekateri se navdušujejo nad baročno glasbo, drugi nad pankovsko ali metal glasbo…

Te dni obhajamo god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe. Mnogi bodo radi prisluhnili glasbi na ta dan, mnogi bodo peli. Najbrž pa je prav, da se nekoliko zamislimo, kako bi bilo naše življenje prazno brez glasbe, brez petja, brez vriskanja, pritrkovanja. Vse to v naš svet prinaša nekaj novega, kar dviga duha, pomaga premagovati najrazličnejše izzive.

Glasba ima lepo mesto tudi v vsej liturgiji – bogoslužju. V naši liturgiji je vse premalo prisotna pesem, ne samo zborovska, ljudska, pesem vsega zbranega občestva. Velik filozof, cerkveni učitelj in poleg tega prav gotovo tudi velik glasbenik je zapisal: »Tisti, ki ljubi, mu je petje lastno, navado petja v cerkvi je treba odobravati, ker se bodo mnogi lažje duhovno dvigovali z petjem /slabotnejše duše/. Že papež Janez XXII  je leta 1324 zapisal: »Naloga glasbe v Cerkvi je, da spodbuja pobožnost vernikov.«

Benedikt XIV je v posvetovanju z strokovnjaki  pri bogoslužju prepovedal bučna glasbila in poleg orgel dovolil le še godala in fagot. Če glasbila tlačijo besede pevcev je taka raba instrumentov napačna, zaveržljiva in v cerkvi prepovedana.

Še misel tega časa: Všeč mi je, da tudi verniki pri petju sodelujejo in ne le poslušajo. Maša ni koncert, je posebne vrste dogajanje /nadškof/.

Starši – botri- birmanci

 

 

Mašniško posvečenje

Ostala sta nam še zadnja dva zakramenta, da jih na kratko pogledamo. V veliko veselje je vsem vernim bratom in sestram, če v domači župniji doživijo novo mašo. Ta se je odločil za duhovniški poklic – vnaša neko prijetno vznemirjenje v svojo sredo. Vsi čutimo v svoji notranjosti da so nam potrebni duhovniški poklici – za obhajanje sv. maše, za odpuščanje grehov, za reševanje duhovnih stisk, za tolažbo ob boleznih… Duhovnik je za druge v župniji.

Zakrament sv. mašniškega posvečenja se podeljuje z polaganjem rok, škof položi roke na glavo prosilca in nato moli slovesno posvetilno molitev. V tej molitvi škof prosi Sv. Duha naj izlije svoje milosti na tega, ki bo posvečen potrebne za njegovo službo. Posvečenje vtisne neizbrisno znamenje. Službeno duhovništvo se razlikuje od občestvenega duhovništva, ki ga vsak prejme pri sv. krstu. Vsak duhovnik je po svoji službi učitelj, duhovnik in pastir – bolj razumljivo rečeno – oznanja, mašuje in vodi božje ljudstvo.

 

Sv. zakon

Ta zakrament ima svoje temelje že v stvarjenju sveta. Bog je ustvaril moža in ženo, ne da bosta živela vsak zase temveč skupnost, edinost, intimno skupnost življenja in ljubezni. Zakon ima tudi svoje lastne zakonitosti. Mož in žena naj bi v zakonu postajala podobna njegovi ljubezni in odkritosrčna drug do drugega. To podarjanje postaja »občestvo oseb« - tako postaja zemeljska skupnost podoba sv. Trojice – notranjega življenja sv. Trojice. Kristus je to skupno življenje povzdignil v zakrament. Naloga zakona pa je, da se odvija v blagor zakoncev, da so starši odprti za nova življenja in da otroke vzgajajo  v zvestobi Bogu in domovini. Zakrament temelji na svobodni privolitvi – da se podarita drug drugemu, da živita zvesto in rodovitno ljubezen.

 

Zakramente je postavil Jezus Kristus, so čudovita božja dela, da posvečujejo nas ljudi. To je delo sv. Duha. Prejemati zakrament na pomeni le, da le nekaj prejmemo, pa naj bo še tako dragocena stvar, temveč pomeni in uresničuje osebni odnos – srečanje z Bogom. Tako postajamo bolj to kar smo in manj to kar imamo.

NCNG  - Angela Miler

Smrt ima dvojno obličje – je sovražnik in prijatelj, konec in začetek, zaton in vzhod, ruši in gradi, je odhod in vrnitev domov. Tistim, ki verujejo se ob smrti daje božji dar: večno življenje.

Ob smrti + sestre Angele so darovali za potrebe cerkve – Fani Lavka in družina Lavka. Hvala darovalcem . Tudi vsem dobrotnikom, ki ste darovali ob sv. daritvi in za + Angelo tudi molili.

 

Ministrantski red

V veliko veselje nam je, če vidimo pred oltarjem večje število ministrantov, ki služijo duhovniku – mašniku pri sv. maši. Za to delo je treba mlade navduševati – sošolci, veroučitelji in tudi sami starši. Zgodi se, da se tudi posameznik kdaj naveliča te službe – lahko se pojavijo mnogi vzroki. Prav bo da te razloge tudi pojasni duhovniku, prijatelju ministrantu ali pa doma staršem. Vsak ministrant je določen da vrši svojo službo en dan v tednu. Sam si izbere dan – takrat, ko nima drugih obveznosti ali pa se ne pokrivajo z sveto mašo. Ob nedeljah pa je vsak veroučenec dolžan priti k sv. maši in tako tudi ministrant. Ob tem prosim tudi vas dragi starši, da pomagate sinu izpolnjevati tudi to svojo obveznost, da ga spomnite na to, da gre sam ali pa ga pripeljete k maši z osebnim avtomobilom. Tudi tako se bodo mladi fantje pripravljali na življenje, na red v svojem življenju, na odgovornost za druge, tudi temelje svoje vere bodo gradi in krepili. Je še veliko drugih pozitivnih stvari za življenje, ki jih bodo deležni z opravljanjem te službe. Zahvaljujem se vam dragi starši za skrb in za pomoč. Kako veliko lepše je bogoslužje, če so prisotni ministranti. K službi vabimo tudi nove pripravnike – dečke od prvega razreda naprej!

 

Pevcem za praznik

Kako nekaj velikega je peti. Človek poje ob veselju, poje ob praznikih, poje zaključku dela, poje v žalosti…Kako nekaj važnega je pesem na poti življenja. Kaj pesem izvablja iz naših src – vriskanje, solze, občutke razpoloženja, dviguje našega duha…

Se ustavimo ob čudovitem besedilu, ki nam govori o nebeškem razpoloženju, o našem odnosu do svetega, nas vodi na poti v pristno duševno veselje… Ta zavest, da pojemo samemu Bogu pa nas mora globoko prevzeti in v nas  poživljati duha odgovornosti do petja, do vaj, do sopevcev. Cerkvena glasba je povsem nekaj drugega kakor svetna glasba. Naša pesem se sliši pred samim božjim prestolom. Nato ste pevci lahko ponosni. Zahvaljujem se gg. dr. Karmen Tomažič, g. prof. Jožetu Smrekar- organistu odraslega zbora, Tinetu Likovič, ki vodi mladinski zbor in Maruši Železnik, ki vodi otroški zbor sv. Dominika Savia. Ne moremo mimo  pevcev. Ni zbora, če ni pevcev. Hvala vam za veliko časa, ki ga vložite v vaje za lepo petje in bogato versko doživetje, za pričevanje, da je vera nekaj svetega in velikega. Tudi svoje talente, ki ste jih prejeli iz božjih rok pridno množite v svoje dobro in dobro vse naše župnije. Bog vam bo za to bogat plačnik.

Češčenje sv. RT – petek pol ure pred mašo

Vedno znova vas vabim k češčenju sv. RT. Zakaj? V molitvi se povezujemo z nebeškimi močmi in z ljudmi na zemlji. Molitev ni nikoli samo moja privatna zadeva. Me povezuje. Ob tej molitvi pa sedaj razmišljamo tudi o božjih zapovedih. Zapovedi pa ne jemljemo kot neke prepovedi temveč kot kažipoti, ki nas vodijo k srečnemu cilju. Da bi v tem duhu zapovedi živeli in srečno prišli do cilja. Dragi bratje in sestre ni škoda časa za to. Bogato nam bo ta čas poplačan, če ga bomo mi posvetili z molitvijo. Srečamo se pri molitvi v petek pol ure pred sv. mašo.

 

25 let Karitas – 25 let materinskega doma

Prisrčno vas vabimo na praznovanje, ki bo v soboto 26.11. 2016 v naši župnijski cerkvi. Obhajali bomo kar dvoje srebrnih obletnic – Karitas in Materinski dom. Med nami bo ljubljanski gospod škof  dr. Franc Šuštar in generalni vikar. Ob 17 uri bo slovesna zahvalna maša v cerkvi sv. Cirila in Metoda, zatem pa bo akademija  v dvorani občinske stavbe ob 18 uri. V teh 25 letih je bilo opravljenega veliko dela, pomagali smo mnogim bratom in sestram, ki so se znašli v stiski, marsikomu smo polepšali življenje in mu pomagali iskati cilj življenja. Za vse to smo hvaležni Bogu in sodelavcem Karitasa in materinskega doma. Pridi in se veseli z nami.

 

Advent

V tem času se bomo pripravljali na prihod božjega Sina v našo sredo – na Božič. Najprej bomo poskrbeli za adventni venček in za družinsko molitev ob njem. Zvečer bomo nekaj časa rezervirali za srečanje družinskih članov, za organizacijo dela v prazničnih dneh, za obisk večernega bogoslužja, poskrbeli za osebno duhovno rast, nikakor pa ne samo za to kako bomo  »čim boljše preživeli praznične dni«. Priprava na praznik zahteva duhovno pripravo

 

Godovi in mašni nameni  21. – 27.11. 2016

pon. DD Marije…………za + Amalija Zupančič, obl. ob 18 uri

tor.   Cecilija…………….za dobre sosedske odnose – Lan. ob 18 uri

sr.    Klemen…………….za + Jožica Fabijan, obl. ob 18 uri

čet.  Andrej………………za + Janez Skubic, ob 18 uri

pet.   Katarina……………za+ Anton Zupančič, 30 dan, ob 18 uri

sob.  Valerij………………za + Silvo Česnik in ++pevce, ob 17 uri

                                          v zahvalo in za ++ sodelavce, ob 17 uri

                                           za + Ivanka Golobič, Karitas, ob 17 uri

ned. 1 adv. ned………….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                           ob 10 uri  za + Alojzij Valentinčič, obl.

V nedeljo gremo z ministranti po mah, če bo vreme primerno.