Sveta brata v samoti

Zvrst: 

 

Sveta   brata  v samoti

Življenje  sv. Cirila je od mladosti povezano z željo po samoti in povezanosti z Bogom. O tem je spregovril tudi kancelar, ko je sporočil cesarici na dvoru: »Ta mladi filozof ne ljubi tega sveta.«. Kancelar Teoktist je videl Cirilovo nagnjenje k samostanskemu življenju. Ljubil je knjige, ljubil je samoto in ob tem spoznaval kako minljivo je vse zemeljsko. A Teoktist je vedel, da je zelo delaven, marljiv in tudi vdan domovini. Tako bistroumen in pošten mož bo lahko še veliko koristil domovini. A tudi Ciril je vse to vedel in tudi občutil doborto kanclerja, ki jih je prejel v Carigradu in je težko odrekel pomoč domovini. Čut hvaležnosti mu je narekoval, da je premagoval  nagnjenje k samoti in služil državi, kadar ga je potrebovala. A je v vsaki stvari videl tudi klic Boga in s tem služil svojim višjim verskim namenom. Po vrnitvi iz Bagdada se je umaknil v samoto in odšel na Olimp k svojemu bratu Metodu

Metod se je do tega časa že odpovedal knežji službi  slovanski pokrajini. Miru ni bilo v Macedoniji, ne v samem Bizancu in tudi Bolgari so imeli svoje želje. V tej nemirni dobi je Metod razmišljal o minljivosti vsega posvetnega. Metodu ni ugajal bizantinski način vladanja južnim Slovanom. Metod je videl mnogo hrupa in nerednosti. Ni hotel, da bi se duša vznemirjala z minljivimi stvarmi. Oblekel je črno meniško suknjo in je bil pokoren pravilom  in bral svete spise. Brata sta se v zreli dobi zopet našla v samoti. Ostala sta neločljiva, dokler ju v Rimu ni ločila smrt.

Znanost in vera sta tvoj dar

 

Pogosto se sliši očitek, ne samo v šoli, da si znanost in vera nasprotujeta. Pravi znanstveniki naj bi zato ne bili verni. Ker ljudje danes znanost in znanstvenike visoko cenijo, je razumljivo, da tak očitek mnoge odvrača od vere.Morda smo že slišali takšno ali podobno sodbo; verujem v to kar vidim in kar je znanstveno dokazano. Z znanostjo lahko vse razložimo, zato vere ne potrebujemo. Na kar je včasih dajala odgovor vera, zdaj odgovarja znanost. Če pa morda česa le še ne more rešiti, se ji bo to posrečilo čez nekaj desetletji.

Tisti, ki pravijo, da si znanost in vera nasprotujeta /to v glavnem niso znanstveniki/,  večkrat trdijo, da znanost gradi na dejstvih, krščanstvo pa na vrednotah in čustvih.. Vendar  znanost in krščanska vera gradita na dejstvih, na dokazih. Znanost na dokazih o svetu, krščanstvo pa na zgodovinskem dokaznem Jezusu, njegovem življenju, odrešilni smrti in vstajenju in na njegovem nauku. Ne samo pri kristjanu, ampak tudi pri znanstveniku, ki je pogosto kristjan, imajo neko vlogo vrednote in čustva. Teologija, ki je nauk o Bogu in njegovih stvareh je tudi znanost, je sveta znanost.

Med znanostjo in krščansko vero je bil dolgotrajen spor. Končal se je z jasnim spoznanjem, da imata znanost in vera vsaka svoje področje in raven spoznanja. Kar spada k verskemu spoznanju, ne more dognati po znanstveni metodi, izkustvena znanost. Kar spada k tej znanosti spoštuje in ceni tudi Cerkev. Gre za razlikovanje verskega in znanstvenega spoznanja.

Napetost med vero in znanostjo nastaja najprej zato, ker imejo nekateri ljudje zoper vero mnogo predsodkov, pogosto zaradi nepoučenosti v veri. Tudi na strani vere so včasih nekateri sv. Pismo razlagali na tak način, da so po nepotrebnem posegali na področje znanosti, za kar niso bili usposobljeni. Papež Leon XIII je že lata 1893 zapisal: Do nobenega spora ne bo prišlo, če se le oba držita vsak v svojih mejah in v skaldu z opominom sv. Avgusština, ki pravi, da ne bi  »tega, kar je nepoznano, lahkomiselno  razglašala za znano.«

Veroučna spričevala

Še vedno imamopripravljena spričevala, da jih podelimo otrokom ze preteklo veroučno leto. Dolžnost staršev je, da se zanimajo za otrokovo rast v veri in tudi njegovo napredovanje v veri. Majhen dokaz vsega tega je tudi veroučno spričevalo. Je pa neodogovorno in tudi težko, da mnogim to ni v vzpodbudo ali interes. S tem pokažejo tudi svoj odnos do vere in žal tudi do verskega življenja. Pričakujemo vaš odziv!

 

Volitve, volitve  /predčasne/ ? 2014

Ne vem zakaj tako radi govorijo o predčasnih volitvah. Normalno, vlada je padla, ni več vlade in to so za nas redne volitve. Tako se zahteva po ustavi in zakonu. Naša domovina potrebuje novo vlado, ki bo vodila domovino po želji izglasovanih na volitvah. Zato je od vseh nas dolžnost, da gremo na volitve in damo svoj glas tistemu, ki bo vodil našo domovino po poti blagostanja, resnice, pravice – ne pa na moči starih priviligijev, ki jih skrivajo pred javnostjo in mnogi na TVS celo zagovarjajo. Nikakor ne smemo sprejti parol, ki jih trosijo po medijih, po ulicah in križiščih življenja mngi provokatorji volitev. Koliko takih vzklikov so že poslali med nas – saj se nič ne da, vsi so enaki, politika je umazana, poslanci nič ne delajo, pobirajo samo davke...ravno sedaj imamo čudovito priložnost, da te ljudi utišamo.

Kriza  v kateri živimo ima veliko obrazov in veliko črnih pik – politična nestabilnost /menjavanje vlad/ neodgovorno finančno poslovanje /denar se pretaka po vseh tajnih kanalih/ državni dolg,  visoka stopnja brezposelnosti, beg možganov v tujino, neskončna sanacija bank, sodstvo, korupcija v podjetjih. Vse to vpije po »pravih ne samo novih obrazih« temveč tistih, ki jim je resnično za pošteno domovino postavljeno na vrednotah stoletja in tisočletja. Ne nasedajmo lepim predvolilnim obljubam, ki jih je vse polno. Kdo more to uresničiti – saj niso bogovi!!

Le volitve nam k temu pripomorejo, da se bo situacija počasi popravila.

 

Počitnice in maša – Vse vabim, da si v dnevih počitka izberemo čas za

srečanje z Bogom – nedeljska maša, molitev – tudi delavniška maša.

Letošnji oratorij 2014

Letošnji oratorij nosi naslov »Na tvojo besedo!« Zgodba je vzeta iz sv. Pisma. Prikazuje začetek Jezusovega delovanja kako je izbral apostole. Jezus vsakega izmed nas vabi, da se mu pridružimo in ga prinesemo še drugim. Skozi igro, pogovore, dalavnice petje bomo iskali prave poti do Jezusa in do naših  sovrstnikov. Zato vas vabimo, da se nam pridružite v času od 17.8. – 24.8. Prijavnice dobite na pultu v avli. Napišite in izročite župniku. Cena 20€ ali 15€.

 

Počitnice – bralci beril pridite v zakristijo. Kako častno je oznanjati oznanilo, ki presega zgodovino. Podarjamo upanje in veselje do življenja. Hvala vsem bralcem.

 

Vpis v orglarsko šolo

Ta obstaja že od leta 1877. Stalno skrbi za vzgojo primernih sodelavcev po župnijah. Šola ima posebno vlogo. Naše osnovno vodilo je kakovost pridobljenega znanja in veščin orgelske igre. Več boste izvedeli 26 in 27. 9. Orglarska šola, Poljanska 4, Ljubljana. Interesenti javite se v župnišču!

 

Godovi in mašni nameni 7.7. – 13.7. 2014

pon. Anton............za + Mada Toni, obl. ob 20 uri

tor.   Kilijan...........za ++ Boben, ob 20 uri

sr.    Veronika........za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj.

čet.   Amalija..........za + Ciril Smole, ob 19 uri na Gum.

pet.  Benedikt..........za + Alojzij Novak, obl,ob 20 uri

sob.  Mohor.............za + Janez Blatnik, ob 20 uri

ned.  15 ned. m. let...ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za + Renato Rtling, obl.

 

Daroval – za ŽD – Pavel Cigale iz Glinka – Hvala.

Naš glas ponovno izide v septembru. Do tedaj pa na internetu

Župnika najlažje dobite po večerni maši.