Sveto leto usmiljenja

Zvrst: 

 

 

SVETO  LETO  USMILJENJA

 

 

Že Mojzesova postava je za Hebrejce zapovedovala posebno leto:

»Posvetite petdeseto leto in razglasite po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem! To naj vam bo jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. Petdeseto leto naj vam bo  leti jubileja; ne sejte in tega, kar samo zraste, ne žanjite in ne trgajte v neobrezanem vinogradu. To je namreč jubilej, naj vam bo svet. Jejte pa, kar zraste na polju. V tem jubilejnem letu se vrnite k svoji lastnini!« /3Mz 25,10-13/.

Jubilejno leto so vedno naznanili  s slovesnim trobljenjem na ukrivljen ovnov rog. Beseda jubileja izhaja iz hebrejske besede jobel »oven« iz tega pa tudi ovnov rog (prim. 2Mz 19, 13), ki so ga uporabljali kot glasbilo. Obhajanje jubilejnega leta je za Hebrejce pomenilo osvoboditev; zemlja naj ima svoj počitek, posestva naj vrnejo lastnikom, dolgovi naj se odpustijo, sužnji so prosti. Cilj jubilejnega leta je bil, da se med izraelskimi sinovi zopet vzpostavi enakost. Ustvarjene dobrine bi morale na pravičen način služiti vsem ljudem.

Sveto leto želi prispevati k svetosti vsakega človeka. Utrditi njegovo vero, povezanost s Cerkvijo, ter spodbuditi k delom usmiljenja. Cerkev si prizadeva in želi, da bi milost svetega leta  dosegla vse ljudi dobre volje. Sveto leto ali jubilej je za Cerkev »leto odpuščanja grehov in kazni za grehe, leto sprave med sprtimi, leto mnogovrstnih  spreobrnitev in pokore v zakramentu ali zunaj njega. Izročilo jubilejnih let je povezano s podelitvijo odpustkov v širšem obsegu kot je v drugih dobah..«  /Janez Pavel II – V zarji tretjega tisočletja 1995/.

Jezus Kristus je poslan od Očeta in v njem polnost časov in zato je vedno središče vsakega jubileja, ker je gospodar zgodovine, katere »začetek in konec« (Raz 22,13) je. Papež Janez Pavel II je v svojem Apostolskem pismu je zapisal v Zarji tretjega tisočletja: »Tu ni smo človek, ki išče Boga,  ampak je Bog, ki prihaja osebno, da govori o sebi človeku in mu pokaže pot, po kateri ga je mogoče doseči.« /št.6/

 

a/Sveto leto v ospredje postavlja našo krepost vere. Vsi želimo, da bi se v cerkvi še bolj zavedali našega osnovnega poslanstva. Vsi krščeni, posebej pa še posvečeni, smo poklicani, da bi vse bolj postajali znamenje  in pričevalci usmiljenja v vseh vidikih življenja.

 

b/Sveti oče Frančišek želi, da bi bilo obhajanje sv. leta za duhovnike in vernike čas osebnega srečanja z nebeškim Očetom, ki je usmiljen in milostljiv. Rečeno z drugo besedo: jubilejno leto naj bo za vsakega  od nas čas zavestnega prihajanja v Očetovo bližino in zavzetega vstopanja v oseben in domač odnos z Bogom, kakor se prijatelj nasloni prijatelju na rame. Osebno izkustvo Boga in njegove ljubezni krepi našo osebno vero in nam daje novo moč za življenje po veri. Naše življenje pa tako postaja bolj pristno, bolj vidno in bolj učinkovito pričevanje za Gospoda.

c/S svetim letom je povezana možnost za prejem »svetoletnega odpustka«. Za pridobitev svetoletnega odpustka naj bi verniki poromali v svetoletno cerkev in stopili skozi sveta vrata – te so pri nas v ljubljanski stolnici, na Brezjah pri Mariji Pomagaj in v stiški baziliki od marca naprej.

 

č/Svetoletna romanja naj bodo izraz naše globoke želje po resničnem spreobrnjenju. Zato je pomembno, da bomo duhovniki romarjem pomagali pri obhajanju evharistije in pri prejemu zakramenta sprave in primerna premišljevanja o usmiljenju. Prosimo vas, da vernike spodbudite, da bodo radi in v velikem zaupanju poromali na te svete kraje, da bomo s tem skupaj rasli v svetosti in se bo tako poživljala in poglabljala vera ter povezanost s Cerkvijo. Vse to nas bo vodilo k nesebični ljubezni, ki se na viden način kaže v delih usmiljenja.

NCNG + Francka Zupančič

Nekoč bo prišla, če sprejemamo dar vere tudi naša osebna velika noč. Takrat bomo poplačani z neuničljivim življenjem.

Ob smrti naše sestre Francke so darovali za sv. maše in za cerkev: vnuk Jaka in Boža, Ljubo in Ksenija Živanović, Boža Skubic, Franc Hribar z družino, Štajnarjevi in Marolt Alojz z družino.

Pokojnim smo dolžniki, posebej, ko se poslavljamo od matere ali očeta. Brez njih ne bi bilo nas. Vsem dobrotnikom se zahvaljujem.

 

Molitvenik za leto Božjega usmiljenja

Molitvenik je namenjen osebni in skupni molitvi. Lahko ga bomo uporabili za duhovno rast in poglobitev naše vere. Poleg molitvenih ur vsebuje tudi vse kar je dobro vedeti o svetem letu. Bistvo molitvenika je dvanajst molitvenih ur. Molitvenik je v broširani vezavi, obsega 312 strani, vsebuje 50 barvnih fotografij in je natisnjen na kvalitetnem papirju. Cena je 12€. Naročite pri župniku v pisarni.

 

Gradiva za Jubilejno leto usmiljenja

Pastoralna služba v Ljubljani je pripravila za jubilejno leto tri stvari – knjižico Sveto leto usmiljenja: 2,5o€; zgibanka Romarski spremljevalec za vsa sveta vrata v Sloveniji po vseh škofijah in še zloženka, ki pa je namenjena spovedencem, ki pa se dobi gratis vsak, ki želi. Te stvari boste lahko dobili v našem kiosku.

 

Prva sreda v mesecu januarju – molitev

Vsi verujoči moramo biti posebno pozorni do drugače verujočih ali neverujočih. Nestrpnost je prisotna in zelo zahrbtna stvar. Prav je da branimo svoje versko prepričanje in popačenji, prav tako pa ne smemo drugim vsiljevati svojega prepričanja. Pristna vere je vir miru in ne nasilja. Ločenost kristjanov je rana na Kristusovem telesu in pači podobo Kristusa, za katerega naj bi kristjani pričevali. Kristus ne more biti razdeljen. Prosili bomo, da bi tudi tisk vodil k večji edinosti kristjanov in edinosti vseh ver. Pridite k molitvi.

 

V tem tednu se začne za vse razrede reden verouk. Upam, da ste se kar nekaj odpočili, da ste se naužili praznikov. Seboj prinesite liturgične zvezke.

V torek je drugi sveti večer. Blagoslovite domove z molitvijo!

Tečaj za zakon – Cerkev vama želi pomagati, da bo vajin zakon srečen, trden in bogat. Prvi termin je v januarju od 4 -8.1. 2016 ob 17.oo Ljubljana Krekov trg 1 v februarju pa bo 1.-5 februarja, ob 17.oo Prijavite se na naslov 031 263 958 /Milan/. Prispevek za kritje je 20€ na par. Vabljeni

 

Biblična skupina

Srečamo se v tem tednu in naprej bomo odkrivali besede evangelista Mateja, ki jih je zapisal o Jezusu. Pred nami je tudi srečanje vseh bibličnih skupin iz naše nadškofije v domu na Viču ob koncu meseca. Lepo vabljeni na srečanje in odkrivanje božjega v našem življenju. Pridite tudi novi sodelavci.

 

Praznik sv. Treh kraljev

Trije modri so ponesli veselo oznanilo tudi ne verujočim. Zavedali so se da so to vrednote, ki presegajo dobrine tega sveta. V ta namen so bili pripravljeni tudi veliko žrtvovati – pot, izpostavljali so svoje življenje različnim nevarnostim…

Pri večerni maši bodo sodelovali tudi letošnji koledniki naše župnije. Tudi mladi so bili pripravljeni na žrtve in odpovedi. Hvala darovalcem in sodelujočim skupinam.

 

Godovi in mašni nameni  4.1. – 10.1. 2016

pon. Angela………..za + Francka Zupančič, 7 dan, ob 18 uri

tor.   Milena………..v čast Troedinemu Bogu, ob 7.3o zj

sr.   Trije Kralji…….ob 9 uri za brata in starše Gruden – Prim.

                                  ob 18 uri za + Franc Žnidaršič, 30 dan

čet.  Valentin……….za ++ Kramar, Gum. ob 19 uri

pet.   Severin……….za ++ starše Zajc in brata Alojz, Ivan, 18h

sob.   Pij IX…………za + Alojz Lavrič, 30 dan, ob 18 uri

ned.  Jezusov krst…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za duše v vicah

 

Zahvala – vsem dobrotnikom se zahvaljujem za dobrote, ki

jih prinašate vse leto, za duhovne dobrine, materialne dobrine za nasvete, pogovore in družbo. Bog poplačaj!