Svetovni dan bolnikov

Zvrst: 

 

Svetovni   dan    bolnikov

 

 Tokrat premislimo pepeževe besede:

1/Cerkev v vas bolnih prepoznava posebno navzočnost trpečega Kristusa. On skupaj z nami nosi breme trpljenja in razodeva njegov smisel. Znajdemo se pred skirvnostjo Božje ljubezni, ki nam daje upanje in pogum.

2/Božji Sin ni odstranil bolezni in trpljenja iz človekove izkušnje, ampak ju je probrazil in jima dal nov smisel. Trpljenje in bolezen sta stem postala pozitivna stvarnost.

3/S krstom in birmo smo poklicani, da podredimo svoje življenje Kristusu, ki je usmiljeni Samarijan za vse, ki trpijo. »Ljubezen spoznavamo po tem, da je On dal življenje za nas. In tako smo tudi mi dolžni dati življenje za brate. Tako tudi mi prinašamo našim pbratom upanje in božji nasmeh. Tako prihaja tudi božje kraljestvo na zemljo.

4/Marija Jezusova in naša mati je vedno pozorna na  na Božji glas. Marija nam je krščanski vzor na poti. Z svojim ravnanjem nam kaže - odhitela je k teti Elizabeti, posredovala je v Kani, sprejela je besede starčka Simeona, vztrajno je stala pod križem. Je mati križanega in ponovno Vstalega.

5/Tisti, ki stojijo z Marijo pod križem se naučijo ljubiti tako kot Jezus. Je ljubezen, ki vstopi v smrt in jo premaga. Z ljubeznijo gledamo na tiste ki trpijo in so potrebni pomoči.

Pascal in Newman o razodetju

 

Pascal je zapisal: »Ko bi se Bog nikoli v ničemer ne javljal, bi bila ta večna  nepričujočnost dvoumna in iz nje bi se dalo sklepati tako na odsotnost vsakršnega božanstva kot na nevrednost , zaradi katere ga ljudje ne spoznajo. A ker se včasih razodene, čeprav ne zmeraj, je v tem konec dvoumnosti. Če se razodene enkrat, obstaja vedno. Iz tega pa lahko napravimo le en sklep: da Bog je, a so ga ljudje nevredni.«

Z močjo razuma se ne moremo prepričati o resničnosti najglobljih verskih skrivnosti. O teh skrivnostih lahko razglabljamo a jih ne moremo do konca doumeti. To je čisto normalno, saj Bog ne bi bil Bog, če ne bi bilo v Njem skrivnosti. S končnim in omejenim človeškim razumom ne moremo zaobjeti Boga, ki je skrivnost vseh skrivnosti.

Kardinal Newman pravi:

Dosleden mislec... prihaja do prepričanja, da so, če je Bog neskončen in človek končen, v religiji nujno skrivnosti. Teh skrivnosti religije sicer še ni živo izkusil, a sklepa na to skrivnostnost kot na neizogibnost in jo tudi sprejme kot tako, pač zaradi svoje jasne misli in ljubezni do doslednosti.

Newman je še zapisal: »Prihajam do sklepa; Če moram svojega duha ukloniti skrivnostin, ni posebno važno, ali je ena skrivnost več ali ena manj. Saj je prav vera bistvo vsake religije  in glavna težava za iskalca je priti do prepričanja, da živi Bog Biva, kljub temi, ki obdaja Njega Stvarnika, Pričo in Sodnika ljudi.

Prav verske skrivnosti so dokaz, da naša vera ni izmišljena, ampak je od Boga samega razodeta. Če bi bile verske resnice proizvos človeškega razuma bi jih človeški razum teko sestavil, da bi jih človek lahko doumel.

Pri veri se opiramo na veljavo Boga, Nekaj je povedal o sebi. On se ne more motiti. Nanj se lahko popolnoma zanesemo, tudi glede vseh verskih  skrivnsoti.

 

Čiščenje in krašenje cerkve 2013

Vsi, ki skrbite za čistočo in lepoto cerkve se tudi trudite za svetost kraja in prostora. Vse to izražate že s tem, ko želite stvari postaviti na pravo mesto. Duhovniki in njegovi sodelavci se lahko nemoteno guibajo po prostoru – dobolj prostora za kajenje, za delitev sv. obhajila, za zaročenca, za bralce, na mizo pa tudi ne postavljamo vaze z visokim cvetjem, s tem zakrivamo tisto, kar je bistvenega pri sv. daritvi – sama daritev. Tudi doma ne postavljamo na mizo »velikih in visokih aranžmajev«

Pri tem važnem opravilu so v preteklem letu sodelovali tudi: Modic Terezija, Marta Briški, Vida Kastelic, Terezija Kastelic in Anka Skubic, ki je darovala za cvetje, Jožica Šipraga, Nika Vidmar, Karmen Vidmar, Irena Boh; Simona Javornik, Hedivika Zakrajšek, Marija Tekavec, Ivi Golobič, Tatjana Cigale, Darja Gregorič, Nada Marinčič, Nejc Turk, Ivanka Golobič, Tončka Kovačič, Tatjana Cigale, Nada Marinčič, Golobič Ivanka, Kočar Cirila, Golobič  Darinka, Henigman Mimi, Gale Andreja, Peter, Ana, Vidic Vera, Katja in Marjan. Drugi se v mesecu maju niso zapisali, /se nadaljuje/.

 

Verski  tisk

Kljub temu, da danes živimo od sodobne tehnike so nekatere stvari, med katere spadajo tudi tisk in revije zelo pripročne in večkrat uporabljive – večkrat preberemo dobro knjigo, za določeno novico ob določeni uri ni časa, pa zatem preberemo v tisku s komentarjem, tako da še lažje zavzamemo stališče, tudi za mlade iskalce se najde v mesečnikih in Družini veliko tehtnega branja. Pomagajmo mladim z darilom – Ognjišča, Družine, Tretji dan, Mavrica...Tudi Mohorjevke so dober vir znanja in pomoči za vsakdanje življenje. Podpirajmo tudi »verski tisk, naš tisk«, ki nas tudi moralno dviguje in nam daje upanje.

 

Informativni dnevi

Mladi ste pred izbiro šol in poklica. Ker smo blizu Ljubljane imate veliko izbiro. Dva dneva sta 14 in 15. februar. Fakulteta za poslovne vede na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, Želimlje- gimnazija – Želimlje 46; škofijska klasična gimnazija Štula 23, možnosti so tudi gimnazija Maribor A. M. Slomška in škofijska gimnazija Vipava. Povsod so odprti od 9 do 15 ure. Na spletu dobite dodatne informacije

 

Zahvaljujem se vsem za pomoč ob srečanju dekanijskih duhovnikov.

Zahvala fotografom Kar lepo število slik smo prijeli za prikaz jaslic po naših domovih. Na teh fotografijah smo lahko opazili veliko zavzetost in domiselnost za postavitev jaslic po domovih. Hvala za vašo pomoč in pripravljenost. Slike dobite  po maši v župnijski pisarni. Načrtujmo tudi prihodnje leto.

 

Zakonska skupina – mesec je naokoli.Želimo se srečati in podati svoje misli na določeno temo. Pomagajmo si drug drugemu in gradimo prihodnost, ki bo vsem prinašala novo upanje in veselje do življenja. Zberemo se v ponedeljek ob 20 uri.

 

Darovi  za TF – darove, ene nedelje v februarju namenimo za izobraževanje laikov na teološki fakulteti – katehete, karitativne delavce, liturgiste, voditelje različnih skupin....Hvala za vašo pomoč – darove.

 

Slušalke in kapa – slušalke smo našli v avli na pultu, volneno kapo v cerkvi. Dobite v zakristiji.

 

Beri v Družini Zakaj v katoliške šole, str. 3; Bosta laž in sprenevedanje premagala resnico str. 8; Še en pomenek po maši str. 32. Vabljeni k branju!

 

Godovi in mašni nameni 10.2. – 16.2. 2014

pon. Alojzij..................za ++ Lenič, ob 18 uri

tor.   Lurška m. b.........za + Vida Pevec, ob 18 uri

sr.    Feliks...................za ++ Kraškovic, ob 7.3o zj.

čet.   Jordan..................za ++ Gale, Gum. ob 19 uri

pet.   Valentin...............za +  Janez Vrečar, obl. 18 uri

sob.  Klavdij............za + Janez Babnik, obl. ob 18 uri

ned. 6 ned. m. l.......ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za + Cecilija Pincolič, obl.

 

Papež Benedikt XVI je odločno zapisal: »da je srž vsake skušnjave odstraniti Boga, ki pred nujnostmi vsakdanjega življenja izpade kot nepomemben, odvečen, nadležen. Hudič nam samo obljubla  boljši svet. Vsadi nam dvom, da je Bog nepotreben.?