V novo leto 2014

Zvrst: 

 

 

V  NOVO   LETO   2014

Na zadnji seji ŽPS smo govorili o  dejavnostih v župniji. Že na predhodnih sejah smo se pogovarjali o temah, ki bi poživile versko življenje v župnijski skupnosti. Ne smemo ostati samo pri lepih željah in lepih idejah temveč se moramo spoprijeti z danostmi v katerih živimo – da ne bomo ostali na pol poti – podobni človeku, ki želi postaviti stolp in  ostane na pol poti...Naša naloga je vrniti se k izviru – so naše dejavnosti sad žive povezanosti z Gospodom. Seveda moramo najprej vsak član ŽPS pogledati vase, pa tudi vsak član naše župnijske skupnosti. Ali je moje življenje v tesni povezanosti z Gospodom? Kako hranim svojo vero – s čim, kako živim v občestvu bratov in sester?

Ob iskanju nekih rešitev Pridite in pogljete  k Izviru -  smo prišli do odločitve, da bomo v prihodnje najprej delali za našo prenovo, ki smo bližje Cerkvi, ali smo sodelavci v Cerkvi naravnali naše korake k molitvi. Poživili bomo molitev v vseh  delujočih skupinah  v župniji – pevci to že delajo, tudi pri veroučnih urah večkrat molimo, ne pa vsakikrat, biblična skupina, skavti, sodelavci oratorija, birmanske skupine...Ob koncu srečanja pa tega ni. Zato prosim vse voditelje skupin, da si po novem letu vzamemo to kot nalogo in dolžnost, da na začetku in na koncu molimo. Pri tej nalogi sodelujejo vse skupine v naši župniji in za to ste odgovorni voditelji  skupin.Vsi molimo za edinost, povezanost v duhu sv. Cirila in Matoda. To preverimo v oktobru leta 2014.

Naveza z Bogom

 

Kristja, ki hoče biti v navezi z Bogom mora moliti vse življenje. Molitev je dihanje duše. Brez tega duhovnega dihanja duša umre. Še zlasti je potrebna molitev, ko človek pride v versko krizo. Tako je bilo z mladim študentom bogoslovja Antonom: »V najhujšo krizo sem zašel v tretjem letniku bogoslovja, ko sem po nekem pogovoru z sošolci o veri in naravoslovju, nenadoma začutil silne verske dvome. Niti eno minuto nisem mogel mirno ostati v kapeli in moliti, biti zbran pri molitvi, ne da bi si zastavljal vprašanje, ali sploh obstaja tisti, ki se nanj obračam z molitvijo, ali bom vse življenje služil nekomu, ki ga sloh mi?« Iz vseh teh kriz sem se nakako izkopal, predvsem zato, ker sem se trudil, da tudi v takem stanju ne opustim molitve, čeprav se mi je zdela tako brez smisla.

Svetovno znana nemška igralka tenisa Steffi Graf pravi: »Vsak dan molim. Hočem biti iskrena in dobra katoličanka. Tako sem bila vzgojena in tako naj ostane in bo tudi ostalo. Pred vsakim srečanjem načrpam mir v pogovoru z Bogom.«

Potrebno bi bilo, da bi se večkrat spomnili na božjo navzočnost in dejavnost. Bog nam je bolj blizu kakor mi sami sebi. Tako se z njim lahko pogovarjamo, kadar koli hočemo. Vedno ga lahko nagovorimo, vedno mu lahko rečemo ti. Ni dovolj, da imamo v svoji glavi le misel o Bogu. Navzoči Bog se zame zanima, me ima rad, mi hoče dobro. Ko se postavim v božjo navzočnost, sem pripravljen Boga poslušati in se ga s ponižno ljubeznijo oklepati. To velja še posebej, ko poslušam ali berem Sveto Pismo, po katerem mi govori Bog sam.

Pri pravi molitvi je hkrati z zavestjo božje bližine in prijateljstva navzoče veliko spoštovanje  do Boga. On nas v vsakem pogledu presega. Ob njem izkušamo svojo majhnost in veličino: majhnost, če gledamo nase, veličino, če se popolnoma njemu izročimo. Nekaj tega kar je doživljal Mojzes ob gorečem grmu, ko je zaslišal božje besede, naj bi bilo tudi v nas: »Ne približuj se! Sezuj svoje čevlje, zakaj zemlja, na kateri stojiš je sveta.« (2 Mojz. 3,1-5).

 

Zahvala faranom

Velikokrat ćez leto sem deležen vaše dobrotljivosti, dobrote in pomoči. Vaša dobrota je izraz tudi vaše vere do Cerkve, Boga in tako tudi do dušnega pastirja. Za vse te izraze naklonjenosti – v različnih materijalnih dobrinah,  v biri, darovih ob prazničnih dneh, zahvalni nedelji, ob novem letu, v povabilu na kosilo, nasvetih,v povbilu v družbo... sem vam hvaležen. Pomagate mi. Naj vam Bog povrne z svojimi darovi.

 

Srečanje starejših

Vsaka doba v življenju ima svoje lepote in tegobe. Tako tudi doba statrejšega človeka. Velikokrat jih sam ne more reševati temveč le v skupnosti z drugimi – lahko so to službeni delavci lahko pa tudi prostovoljci – člani Karitas ali kakšne druge ustanove. Pri tem delu je potrebno upoštevati marsikaj. Razmere v družini, v ustanovi, ki želi pomagati starostniku. Pogovor bo potekal na to temo. Zberemo se po večerni praznični maši v ponedeljek 6.1. 2014. Vabljeni na srečanje.

 

Biblična skupina

Ob branju sv. Pisma se nam odkrivajo res mnoga vprašanja in tudi odlični odgovori na zastavljena življenjska vprašanja. Seveda pa nam sv. Pismo velikokrat pokaže tudi na nepravilnosti v družbi in pri posamezniku. Božja beseda je meč, ki deli na dobro in slabo. Pridruži se nam v torek zvečer ob 20 uri  v zakristiji.

 

Molitvena sreda – ob 19 uri

Apostol Pavel je v pismu Efežanom zapisal: »Ob vsaki priložnosti molite in molite za vse.« Ta klic ni bil namenjen samo Pavlovim prijateljem tudi vsem drugim vernim bratom in sestram. V molitvi pa naj ne prosimo samo za svoje potrebe. Naša molitev mora biti usmerjena na vse brate in sestre. Zato je prvi namen vedno splošni namen. Tokrat se glasi: da bi si prizadevali za resničen gospodarski razvoj, ki spoštuje dostojanstvo vseh ljudi  in vseh ljudstev. Gospodarstveniki morajo na prvo mesto postaviti dostojanstvo človeka ne pa ekonomijo. Drugi je misijonski – da bi vsi delali za edinost kristjanov- živeli bratstvo. Tretji namen:kristjani smo del Cerkve in družbe – se čutimo odgovorne, kaj lahko naredim za spremembo te situacije. Vabljeni k molitvi.

 

Obiskali so nas Trije kralji

Ti obiski niso namenjeni samo temu, da bi mladi prijatelji pomagali svojim vrstnikom temveč, da vsej naši župniji prinašajo blagoslov. Prinašajo veselo vest, kot so jo prinašali tudi Trije modri z vzhoda. Z vašo dobroto pa pomagajo tudi prijateljem v svetu. Zbrali so 1538€. Hvala vsem sodelavcem in vsem darovalcem. Vsi, ki ste sodelovali v adventni akciji boste  svoje  zbrane darove prinesli do sv. Treh kraljev. Bog plačaj!

Tretji sveti večer – v nedeljo zvečer

Tudi v tem večeru, ki nas želi spomniti na dejstvo oznajevanje veselega oznanila, daje tudi vski družini veliko iztočnic za pogovor. Blagoslovimo dom z molitvijo, blagoslovljeno vodo, pesmijo, skušajmo  graditi pri mladih temelje vere, ne prepuščajmo tega vsega nekemu naključju. Na praznik se udeležimo maša ob 9 uri ali ob 18 uri.

 

Tečaj za zakon – 13.-17. ob 17 uri – Krekov trga 1

 

Pomoč bolnikom – naši bližnji gredo v bolnico iskat zdravje je dobro, da poskrbimo tudi za duhvnoo zdravje. Lahko pokličemo duhovnika /bolniškega/ lahko pa tudi domačega duhovnika. Posredujem vam številko  bolniškega duhovnika o41-613-378. Ne čakajmo! V petek me ne bo k bolnikom.

 

Veroučenci – ta teden prinesite liturgične zvezke!

 

Mesec verskega tiska

Verski tisk nam prinaša veliko zanimivih stvari iz verskega življenja naše domovine. TV in radio Slovenija o tem ne poročata, ker sta drugače usmerjena. Čeprav se verni s tem ne strinjamo, pa ker smo premalo povezani in premalo povemo na glas zato nosimo tudi težave. Z strani nas vernih pa je prav, da podpiramo verski tisk, ne pa tistega, ki piše proti Cerkvi in kristjanom. V župnijskem uradu lahko naročite ali pa še naprej plačate za razne verske revije.

 

Godovi in sv. maše  od 6.1. – 12.1. 2014

pon. Gospodovo raz.............ob 9 uri za + Marija Skubic

              ob 18 uri za + Matilda, Anton in brata Kastelic

tor.   Valentin.................za + Jožefa Fortuna, ob 18 uri

sr.    Severin....................za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o

čet.   Andrej....................za + Amalija Kovačič, 30 dan Gum 19uri

pet.   Gregor...................za + Boštjan Bučar, obl. ob 18 uri

sob.  Pavlin.....................za + Ana Kastelic, obl. Zalog, ob 18 uri

ned.   Jezusov krst..........ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                         ob 10 uri za + Leon Henigman, obl.