V sv. Pismu je zapisano

Zvrst: 

 

 

 

 

V   SV.  PISMU   JE   ZAPISANO

 

 

 

Bog je zakon ustvaril in zasnoval kot dober, čudovit in neprecenljiv dar, v katerem odpravljamo osamljenost, povečamo storilnost, ustvarimo družino, vzgajamo otroke, se veselimo življenja in smo deležni intimnih odnosov. Poleg tega pa v zakonu spoznavamo svojo potrebo po rasti in razreševanju  svojih težav in zagledanosti vase. Če bomo dovzetni, se bomo naučili tudi  najpomembnejše, kar nam zakon lahko nudi – ljubiti. Močna vez dveh ljudi je kot pot, na kateri se učimo brezpogojno  ljubiti nepopolnega zakonca. Čudovita je, težka, in spremenila vam bo življenje.

Vedite pa da boste potrebovali veliko poguma. Če boste ta izziv sprejeli, svojemu srcu ne boste smeli slediti, ampak ga voditi. Svet vam govori, da je treba srcu slediti, a če ga ne vodite vi, ga bo nekdo drug ali kaj drugega. V svetem pismu piše: »Srce je zvijačnejše od vsega.«/Jer. 17,9/, ker vedno sledi tistemu, kar se mu v danem trenutku zdi prav.

Pri izzivu ljubezni ne gre za to, da bi zakonca skušali premeniti, tako, da bi bil vam ljubši. Nedvomno ste že spoznali, da se vsako prizadevanje, da bi moža ali ženo spremenili, konča z neuspehom in nejevoljo

Starši – birmanci – botri

 

 

Vloga družine, staršev

Vsi starši imajo pomembno in nenadomestljivo vlogo , mesto pri svojih otrocih. Ne da ste samo roditelji, vzgojitelji in skrbniki svojih otrok, temveč tudi poklicani, da bi bili vzor in zgled življenja po veri.

Starši svojim otrokom pomagajo jih spodbujajo in zanje molijo in omogočajo živeti po verskih resnicah in jih utrjujejo v različnih življenjskih okoljih.

Vzgojna naloga zahteva, da posredujejo otrokom vse kar je potrebno za postopno zorenje njihove osebnosti in verskega življenja. V otroku razvijajo milosti, ki jih otrok prejme ob krstu, obhajilu spovedi, da raste v ljubezni Boga in vsega stvarstva.

Otrok čuti, koliko pomeni staršem vera, kako je pri njih živa, zato ni nikoli prezgodaj uvajati otroka v duhovnosti. Če imajo starši vero za vrednoto, da je nekaj svetega, zveličavnega je potem to temelj na katerem lahko gradimo tudi  pripravo na birmo. Kako vse drugače otrok sprejema birmo in darove, če stojijo za to pripravo tudi starši, da je to staršem vrednota. Da se vsa družina prizadeva za ta velik dar in se zavedajo, kaj vse to prinaša mladostniku v njegovo življenje. Seme je takrat posejano v »dobro zemljo.« To je tudi za otroke največji blagoslov. Povsem drugače pa je če starši izročajo otrokom vero kot nekakšno tradicijo ali pa saj ti ne bo nič škodovalo ali pa hodi do birme, da ne boš imel pozneje kakšnih težav. Tu so zelo pomembni tudi dobri ali slabi človeški odnosi – do vernih, verskega prepričanja ali do duhovnikov, bodo pa tudi otroci imeli večkrat slabo izkušnjo. Takim potem otroci težko verjamejo. Ne verjamejo besedam in tudi ne veri. Velikokrat se pri mladem človeku ta odnos prenese na Boga. Tako kot ga sprejemajo starši in drugi člani družine, tako ga sprejema in ga ima rad tudi Bog. Mladostnik kritično ocenjuje versko držo svojih staršev in vzgojiteljev in ta je merodajna bolj kot si mislimo.

Zato je prav, da se za otroke večkrat Bogu zahvaljujemo in jih blagoslavljamo in tudi mladostnika pogosto pokrižamo – ko gre na pot, v šolo, gre na cesto, radi molimo, skupaj beremo sv. Pismo, da bomo večkrat skupaj z ljudmi, ki imajo radi Jezusa, bili z njimi pri sv. maši in jih tudi navajali na sv. spoved in na sv. obhajilo.

 

NCNG   + Alojzija Škufca

Od kar je Bog človek, nas ob smrti na pušča več samih. Sam je rekel: Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. Ob smrti so darovali Štajnarjevi. Bog povrni!

 

Čiščenje cerkve sv. Cirila in Metoda 2016

 

Liturgična vzgoja ni le pridobivanje znanja o bogoslužnih opravilih, ampak vsebuje tudi duhovno komponento. Torej ne gre samo za to, da si tisti, ki krasijo bogoslužne prostore, pridobijo teoretično znanje ampak morajo vedno bolj prodirati v duha liturgije, da bodo prodrli do bistva, se z bogoslužjem bogatili, iz njega živeli in rasli ter druge k njemu vodili.

V tem letu 2016 so se v župniji žrtvovali in trudili za lepoto božje hiše in za njeno okolico:

Lavka Fani, Lavka Dani, Lavka Živa, Železnik Slavka, Železnik Uroš, Rot Majda, Železnik Uroš, Železnik Slavka, Vršič Ana, Hočevar Damjana, Lavka Fani, Rot Majda, Železnik Slavka, Hočevar Damjana, Lavka Dani, Vršič Ana, Rot Makda, jaslice so pospravljali 29.1.2016 sledeči delavci: Anžič Franc, Zalar Aleš, Strgar Matevž, Ciperle Simon, Robert Pečjak, Kraškovic Franci, Tilen Kovačič, Pirnat Andraž, Pirnat Magda, Pirnat Ani, Černič Zdenka in cerkev počistile Lavka Fani, Lavka Dani, Železnik Slavka, Pangerc Pepca in Rot Majda.

V februarju so čistile:

Marucelj Klara, Marucelj Joži, Marucelj Janez, Marucelj Ivan, Marucelj Marjan, Menard Ani, Krivec Franc, Bevec Polona, Bevec Boštjan, Brglez Mojca, Slavko, Rok, Petra, Iskra Jožica, Andrej, Hana, Štefančič Štefka, v marcu: Treven Mojca, Urša, Rok, Poje Metka, Tjaša, Švigelj Brigita, Marinka, Travičič Romana,Goršič Marija – Ravenska pot, Kovačič Martina, Anže, Škufca Joži; za cvetje so darovali Goršičeva mama, Krnc Andrja, Kovačič Marija, okolico so čistili Goršič Alojzij, Hafner Mile, Škufca Anton; Bozja Stane, Mojca, Tončka Okoren, Martina Zgonc, Bavdek Sonja, Šeme marija, Minka Goršič – spletla butaro, Janez Goršič in Šeme Slavc nabrala bršljan, Bavdek Sonja in Šeme Marija, Gruden Pavla in Jože, krašenje kapele in cerkve  - Oljska gora – Jožica Škufca, Alojzij Goršič in Marija, Treven Rok; božji grob – Goršič Alojzij, Marija, Škufca Jožica….

Zahvala župnika

Osebno se najprej zahvaljujem za darove današnje nabirke, ki je vsakikrat namenjena župniku, ki vodi župnijo. Obenem se vam zahvaljujem tudi za vse materialne dobrine skozi vse leto, ki jih uporabljam v kuhinji ali pri drugih opravilih. Bog vam povrni tudi za vaše molitve in prošnje k Bogu za božji blagoslov meni in naši župniji. Naj vam bo Bog  bogat plačnik.

                                                               Župnik Jože

 

Verouk in veroučni zvezki

Po dolgih božičnih in novoletnih počitnicah se bo prihodnji teden pričel redni verouk za vse razrede. Vsi otroci naj seboj prinesejo tudi liturgične zvezke in listke nalimane za nedelje. To je tudi navajanje mladih na red in disciplino.

 

Zahvala za TKA

Darovanje je kot kapljica vode. Ena kapljica se hitro posuši. Če je teh kapljic veliko se tudi kamen spremeni. Hvala vsem dobrotnikom, ki ste odprli svoje srce in roke kolednikom. S tem spreminjamo svet in pomagamo tistim, ki jih mnogi po svetu pozabijo. Darovali ste 1850€, zbrali so pogumni mladi koledniki. Bog nas je zbral tudi danes, da skupaj praznujemo in se veselimo dobrote vseh faranov. Bog povrni.

 

Priprava na zakon

Vse, ki nameravate skleniti sv. zakon v tem letu vabim na pripravo in skupna srečanja. Kje – Ljubljana Krekov trg 1, čas ob 19.3o 16.1. – 20.1. in 20.2. – 24.2. 2017. Tečaji so še po drugih krajih. Zglasite se pri župniku in boste dobili navodila in čas tečajev. Zelo priporočam tudi šolo za zakon – Najina pot. Cerkev vama želi pomagati, da bo vajin zakon srečen, trden in bogat.

 

Godovi in mašni nameni 9.1. – 15.1. 2017

pon. Pij IX……..za + Leopold Marinčič, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Gregor……za + Pešec, ob 7.3o zj.

sr.    Pavlin……..za + Ana Kastelic, obl. Zal. Ob 18 uri

čet.  Tatjana…….za ++ Gale, ob 19 uri

pet.  Hilarij……..za + Marija Okoren, ob 18 uri

sob.  Oton………za + Boštjan Bučar, obl. ob 18 uri

ned.  2 ned m.l….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Peter Veber, obl.

 

Duhovna oskrba v bolnici tel. O41/613-378 ali o4o 497 320.