Veliki teden

Zvrst: 

 

 

VELIKI     TEDEN

 

Nedelja s katero začenjamo veliki teden – obredno doživljanje zgodovinskih dogodkov Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, se imenuje cvetna ali oljčna . V spomin na Jezusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem, ko so ga množice  navdušeno pozdravljale kot kralja. Cerkev ta dan blagoslavlja oljčne veje. Te nesemo domov in jih zataknemo za križ ali na kakšno drugo vidno mesto. Tam nam tiho govorijo, da moramo biti ljudje miru, hvaležni za dar večnega  življenja, ki nam ga je zaslužil Jezus s svojim križem in vstajenjem. Oljka je simbol obojega – miru in nesmrtnosti.

Na cvetno nedeljo položimo nekaj vejic oljke ali drugega zelenja na domačo mizo. Poleg lahko napišemo tudi kakšno lepo misel iz sv. Pisma – Job 24,11; Prg 27, 9;  Mr 6, 13… Nekaj vejic prihranimo tudi do Božiča za kadilo za tri svete večere, nekaj jih zakopljemo v zemljo ob obdelovanju vrta ali polja, blagoslovljene vejice lahko vstavimo tudi v temelj gradnje hiše ali kakšnega drugega poslopja, nekaj oljčnih vejic porabimo tudi za pepel za pepelnično sredo, kakšno vejico zataknemo tudi za domači družinski križ…Vse to nam govori o pomembnosti blagoslova. Naši predniki so dali blagoslovu veliko pozornost.

Za cvetno nedeljo pridejo trije dnevi, ki se nam zdijo manj pomembni – ponedeljek, torek in sreda. Jezus tudi v teh treh dneh poučuje in vabi k spreobrnjenju – spregovori o vinogradu , vinogradniku in delavcih, Jezus spregovori tudi o njegovi vrnitvi na zemljo – svari pred lažnimi preroki, živeti je treba tako kot da je današnji dan zadnji v življenju. Pogovor se suče tudi o talentih, ki jih prejme služabnik od gospodarja, pa

tudi jezi na tistega, ki ga je zakopal. Ni uporabljal svojih talentov. Nekega dne bo Bog sodil svetu. Jezus nas v tej pripovedi opozarja naj bomo pripravljeni pomagati poniža

nim, odrinjenim, nesrečnim… Vse te pripovedi nas vodijo k delovanju v našem verskem življenju. Vera brez del je mrtva – pravi apostol Jakob.

Veliki četrtekVse se je začelo že veliko prej. Judje so obhajali glavni praznik pasho – spomin izhoda iz egiptovske sužnosti. Vsaka hebrejska družina je to praznovala, da je zaklala jagnje. Rešili so se po božji roki – moči. To je slavil tudi Jezus s svojimi učenci na večer četrtka s svojimi učenci. Mojzes je reševal fizičnega suženjstva – Jezus rešuje človeštvo suženjstva greha. Njegov telo bo darovano na križu za rešitev sveta. »To je moje telo, to je moja kri, ki se preliva za vas. To je sveta daritev in okoli te daritve se zbiramo verni za rešitev sveta. Jezus prihaja k svojemu ljudstvu

Ta dan okrasimo svojo domačo mizo z hlebčkom kruha, poleg lahko postavimo tudi lep kozarec vina, si naredimo napis Jezusove nove zapovedi ljubezni, po možnosti se udeležimo v župnijski cerkvi tudi bogoslužja in prejmemo sv. Rešnje Telo za veliki četrtek. Nekaj časa si vzamemo tudi za molitev na »Oljski gori z Jezusom«. Dragi starši navajajmo na to molitev tudi otroke in mlade. Če ne boste sami to počeli tudi od otrok ne moremo pričakovati.

Veliki petek – spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu. »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi opa smo ga imeli za kaznovanega, udarjenega od Boga in ponižanega« - tako je zapisal starozavezni prerok Izaija. Naš pogled na križanega v tem večeru ima samo en smisel; na križu visi ranljivi Bog, ki molče sprejema  ponižanje mojih prestopkov in mojih grehov. Tistih večjih in onih, o katerih pravimo, da niso nič posebnega. Pa vendar ga strejo tudi tisti.

Bog pač ne more kaznovati. Niti nas niti nikogar na tem svetu, pač pa se kaznujemo vsakič; ko izbiramo ne-ljubezen. Kazen, rane in bolečine nam vendar zadaja greh, zaradi katerega Jezus visi na križu.

Veliki petek sprejemajmo v znamenju velike ljubezni do človeka. Jezus daje vse za nas.  Poglobimo se v to veliko ljubezen. Tako bomo lahko utišali vsakdanji vrvež /tisk, radio, TV, računalnik…lahko se bomo odpovedali čemu tudi za bližnje in v ta namen tudi nekaj podarili,  se udeležili molitve križevega pota in prav tako večernega bogoslužja. Doma položimo na mizo razpelo, poleg postavimo svečo in še kakšno pomladansko cvetje. Vse to nas bo spominjalo na trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ta dan je tudi dan odpuščanja. Za to je znamenje vse Jezusovo trpljenje.

Velika sobota  - Jožef iz Arimateje prosi Pilata za dovoljenje, da bi Jezusa pokopal. Umije njegovo telo, ga povije in položi v popolnoma nov grob. To so storili še na večer velikega petka. Sobota je za Jude praznik in niso smeli opravljati nobenega dela. Zato je bil ta dan počitka, tihega pričakovanja in bedenja. Jezusovo telo je v grbu. Ta dan obiščemo Jezusa  v božjem grobu, ga počastimo. Nesemo k blagoslovu jedila, pripravimo tudi domačo hišo na praznovanje, pripravimo pirhe in gnjat. Na mizo pa položimo majhen grob /ne naš – temveč v skalo vsekan/ na vrhu pa trije križi, pa še kaj pomladnega cvetja. Zvečer se udeležimo vigilije velike sobote. To niso obredi temveč bogoslužje velikega tedna.

Velika noč -   Že dolga desetletja je velikonočna procesija na velikonočno jutro – naj bi bila v soboto kot vrhunec velikonočne vigilije. Ta običaj se navdihuje ob evangeljskem odlomku, da so žene prihitele v jutru k grobu.. Procesija naj se vije po vaških poteh in cestah. Procesija sama mora biti pričevanje za vero v Vstalega, ki je z nami sredi življenja. Za slovesno procesijo je potrebno pripraviti tudi svoje sodelavce. Po procesiji se nadaljuje slovesna maša z intoniranjem slave. Pri maši sodelujemo z veselim prepevanjem aleluje.

V krogu domačih praznujemo največji krščanski praznik. Vse to se pozna tudi v družinskem krogu v radosti in veselju v sprejemanju življenja, ki ga prinaša Vstali. Ta dan naj bo pri mizi brez težkih pogovorov. Trudimo se za pravo razpoloženje. Jed zaužijemo v duhu velikonočnega blagoslova. Vse pripomore v večjo slavo božjo.

 

Obredi velikega tedna bodo vsak večer ob 19.3o. Verni lepo vabljeni na praznik.

 

Zahvala – vsem, ki ste vzeli oljčno vejico in darovali za župnijo Škofije – hvala!

 

Zahvala – vsem, ki ste darovali svoj čas za lepo urejeno okolico okrog cerkve. To delamo tudi zaradi praznikov , ki so pred nami. Lepa okolica vabi tudi sprehajalce!

 

Križev pot – danes na Škofljici ob 18 uri.  Pripravi ga liturgična komisija.

 

Bolni bratje in sestre – da boste tudi vi deležni veselja in zmage nad smrtjo in grehom vas obiščem v torek dopoldne in popoldne. Lahko boste opravili sv. spoved, prejeli maziljenje in sv. Rešnje Telo. Še vedno se lahko priglasite za obisk na tel. 041 – 328 – 606.

 

Predstavitev prvoobhajancev na veliki četrtek – Zbrali se bomo k sv. maši ob 19.3o. Pri maši jih bomo povabili v bližino oltarja pred obhajilom. Skupaj bomo molili Oče naš, po obhajilu pa bodo tudi sami prejeli kruh, ki ga bodo delili z domačimi. Maša je dejanje ljubezni, je daritev za druge, je življenje za druge. Jezus se daruje za nas, za druge. Sveto obhajilo nas vodi k drugemu, k bližnjemu. Otroci naj se posedejo po različnih mestih v cerkvi in od tu bodo prihajali k oltarju.

 

Verouk v prihodnjem tednu je za vse razrede – film, spoved, vaje, branje pasijona. Saj bodo kmalu po veliki noči spet počitnice. Skušajmo razumeti!

 

Darovi – veliki četrtek so namenjeni za ŽK, na soboto za božji grob v Jeruzalemu.

 

Tednik Družina – na razpolago je nekaj več Družin. Vzemite, posredujte tudi drugim, lahko pa tudi komu naročite kot darilo za godovni ali rojstni dan.

Vabljeni k molitvi na veliki četrtek

Po obredih velikega četrtka vedno vabimo k skupni molitvi na z Jezusom na Oljski gori. Molili bomo za nove duhovne poklice, v zahvalo za daritev svete maše in za ljubezen med seboj. Z različnimi skupinami bomo vztrajali do 24 ure. Toliko bogastva nam prinašajo ti dnevi – bodimo budni.

 

Veliki petek – ves dan je strogi post, ob 15 uri je križev pot v kapeli, pridružite se nam v molitvi – vseh stanov, zvečer ob 19.3o ni maše temveč obredi velikega petka.

 

Velika sobota – ob 7 uri boste lahko dobili blagoslovljen ogenj za peči in štedilnike – znamenje ljubezni sv. Duha.

Spored češčenja in blagoslova jedil:

8.00 -  Gumnišče, Glinek, Dole

9.00 – Škofljica

10.oo – Lanišče, Reber, Pleše       ob 10.oo uri na Gumnišču

11.oo – Blato, Zalog, Drenik         ob 11.oo uri na Škofljici

12.oo – 15.oo se prekine                ob 11.30  v Lanišču

15.oo – otroci 1 – 4 raz.                  ob 14. oo uri na Gumnišču

16.oo – mladi 5 – 9 raz.                  ob 14.3o v Lanišču

17.oo – mladi, pevci, Kar…..         ob 17. oo  na Škofljici

Ob tem, ko se udeležite blagoslova jedil, pojdite z otroci tudi k božjemu grobu in otroku tudi kaj razložite. Vse to se globoko vtisne v otroško dušo.

 

Prostovoljci – v prazničnih dneh  je potrebno marsikaj skupno narediti. Radi pomagajte  - pri čiščenju, pri pritrkovanju, ministriranju, pripravi ognja, postavitev božjega groba, petju, nosilci bander, luči… Hvala!

 

Godovi in mašni nameni 30.3. – 5.4. 2015

pon. Zosim………za + Marija Peteh, 7 dan, ob 18 uri

tor..   Gvido……...za ++ Anžič, ob 7.3o zj.

sr.  Tomaž……….za + Ljudmila Kraškovic, 30 dan, ob 19 uri

čet. V.čet. ……….za + Ciril Smole, ob 19.3o

pet.  V. pet. ……..ni maše – obredi ob 19.3o

vel. sob………….v čast MB za zdravje, ob 19.3o

vel. noč………… ob 7 vstajenje – maša za farane

                              ob 10 uri za ++ Kramar