Veliki teden

Zvrst: 

 

 

VELIKI   TEDEN

 

 

V velikem tednu Cerkev slavi skrivnost odrešenja, ki jih je Kristus dopolnil  ob koncu svojega življenja začenši od njegovega mesijanskega  vhoda v Jeruzalem. Pri obredih velikega tedna  ima udeležba vernega ljudstva pomembno vlogo.

Cvetna nedelja

Veliki teden se prične  z oljčno nedeljo – Gospodovega trpljenja, ki združuje Kristusov slovesni vhod  in napoved trpljenja. Procesija ima praznični in ljudski značaj. Verniki zelo radi ohranjajo  na svojih domovih in tudi na delovnih mestih  palmove in oljčne veje, ki so bile blagoslovljene pri procesiji. Vernike moramo poučiti, da bodo razumeli pomen te procesije in ne zgolj poskrbeti za palmove ali oljčne veje in teh vej ne smemo jemati kot nekaj čarobnega z močjo. Te vejice niso nekaj magičnega. To bi bilo potem praznoverje.

Palmove in oljčne vejice naj bodo shranjene kot pričevanje vere v Kristusa in v njegovo velikonočno zmago.

Velikonočno tridnevje

Vsako leto se velikonočno tridnevje začne z večerno sv. mašo na veliki četrtek. Ta večer Jezus daruje svojo prvo nekrvavo daritev za odrešenje človeštva. Postavi zakrament duhovniškega posvečenja in  da novo zapoved ljubezni – »Ljubite se med seboj kakor sem jaz vas ljubil.«

Ljudska pobožnost je posebej pozorna na češčenje Najsvetejšega, ki sledi maši velikega četrtka. Vernike je potrebno poučiti o pomenu shranjevanja Najsvetejšega. Opravljeno naj bo v resni slovesnosti in v pozornosti  na bistveno – na shranitev Kristusovega telesa, ki ga bodo verniki prijeli pri bogoslužju  velikega petka in bo na voljo za popotnico bolnikom. Ta obred naj bo poziv k tihemu in dalj časa trajajočemu  češčenju čudovitega zakramenta, ki je bil ustanovljen tega dne. To še ni božji grob in tudi , pa tudi njegova ureditev naj ne bo podobna kraju pokopa.

Na veliki četrtek po polnoči  se češčenje sklene brez  zunanje slovesnosti.

Veliki petek

Na veliki petek se Cerkev spominja Kristusove odrešenjske smrti. V popoldanskem bogoslužju premišljuje Gospodovo trpljenje, prosi za odrešenje sveta, časti križ in se spominja svojega izvora iz odprte Kristusove strani. Ponekod veliko časa namenijo  pobožnosti križevega pota /več ur/ ali pa procesiji  »umrlega Kristusa«, ga nesejo v grob.

V pastoralni pripravi na veliki petek moramo nameniti kar največjo pozornost bogoslužnim opravilom, nobena druga vaja ne more nadomestiti  liturgičnega obhajanja velikega petka.

Na današnji dan Cerkev ne obhaja evharistične daritve. Najprej prisluhnemo branju božje besede, zatem bomo prosili v slovesnih prošnjah za vse potrebe, češčenje križa in obnhajilo.

Velika sobota

»Na veliko soboto se cerkev ustavi ob Gospodovem grobu, premišljuje njegovo trpljenje in smrt, sestop v kraljestvo mrtvih ter v molitvi in postu čaka njegovo Vstajenje.

Slovesen začetek vigilije se prične s slavjem luči, drugi del nadaljujemo s poslušanjem božje besede, ki nam prikazuje veličastna božja dela s slavo in z oznanilom vstajenja, krstnim bogoslužjem ali obnovitvijo krstnih obljub in slovesno daritvijo maše.

Velikonočna nedelja

Tudi z velikonočno nedeljo, ki je največji praznik v liturgičnem letu, so povezane mnoge ljudske pobožnosti, ki vse po vrsti kot bogoslužni izraz povzdigujejo  novo stvarnost  in slavo vstalega Kristusa, prav tako božjo moč, ki izvira iz njegove zmage nad grehom in smrtjo.

 

Križev pot  v Lanišču

Danes popoldne se bomo zbrali k molitvi križevega pota v soseskini cerkvi v Lanišču ob 18 uri. Pripravila ga bo komisija za prireditve. Sodelovanje in molitev te spokorne molitve nam prinaša nova spoznanja, da je pot trpljenja pot odrešenja. Jezus je šel po tej poti. K nedeljskemu sprehodu dodajmo še molitev križevega pota. Veroučenci udeležite se križevega pota – birmanci in prvoobhajanci.

 

Zahvala za oljke

Najprej se zahvaljujem župniku župnije Škofije pri Kopru, ki nam je pripeljal oljčne vejice. Z veseljem ste jih pobirali in ponesli na svoje domove in k blagoslovu. Vsem dobrotnikom hvala za pomoč župniji Škofije pri Kopru. Radostno pojmo svojemu Odrešeniku – Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem, kakor molimo pri mašni molitvi.

 

Obredi velikega tedna

Obredi velikega tedna nam vernim bratom in sestram govorijo o odrešitvenih dejanjih vsega človeštva. V božični skrivnosti se Bog po svojem Sinu spusti v ta grešni svet, ker nas ljubi. V tem času velikega tedna pa nam da, da se poniža za vsakega posameznika, da se da pribiti na križ, za nas ker nas ljubi, ker nam hoče dati življenje, ne samo zemeljsko ampak večno v njegovi slavi. Kot verni to dejstvo sprejemamo, zato se bomo tudi kot odgovorni in pripravljeni udeleževali svetega tridnevja. Pri nas bo vsak večer začetek ob 19.3o.

Vabljeni  k lepim obredom in k podoživljanju zmage nad smrtjo.

 

Predstavitev letošnjih prvoobhajancev

Vsako leto se nam na veliki četrtek predstavijo prvoobhajanci. Tudi letos bo tako. Prišli bodo k večerni maši in se posedli na sedeže, kjer običajno sedijo pri sv. maši. Pred molitvijo, ki jo skupno molimo pri sv. maši, Očenašem, jih bom posamezno poklical k oltarju. Vsak prvoobhajanec bo  dal svoj pristanek z odgovorom »Tukaj sem«. Prišel bo k oltarju in se postavil v krog nato si bomo podali roke in vsi skupaj molili čudovito molitev, ki nas povezuje v eno Oče naš. Po svetem obhajilu, sami še ne b odo pristopili, bodo prejeli hlebčke kruha, ki jih bodo ponesli domov. Doma naj ga podelijo z domačimi. Evharistija je delitev, je lomljenje kruha. Jezus se razdaja vsem.

 

Godovi in mašni nameni 10. 4. – 16.4. 2017

pon. Domen………….za + Stanislav Novak, pog. ob 19 uri

tor.   Stanislav……….za + Janez Zakrajšek, obl. ob 19 uri

sr.     Julij……………po namenu – Krumpak, ob 15.3o dom

                                    za + Olga Planšek, ob 19 uri

Veliki čet……………za + Ivanka Golobič, ob 19.3o

Veliki petek ………... ni svete maše – obredi ob 19.3o

Velika sobota………..za + Franc Gruden , obl. ob 19.3o

Velika noč………….ob 7 uri vstajenje – za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za + Marija Jazbec, obl.

 

 

Verouk za prvoobhajance

Verouk bo v ponedeljek samo za tretji razred. Pripravljali se bomo za veliki četrtek za prvo sveto obhajilo in prejeli boste tudi bele obleke in pasove za dan prvega svetega obhajila. K verouku pridete kakor običajno ob 16 uri.

 

Darovi v. četrtka in sobote

Jezus nam ta večer podaja novo zapoved: »Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil«. Mašni darovi bodo namenjeni družinam v naši župniji, darovi sobote pa bodo posredovani za božji grob v Jeruzalemu. Vsem, ki boste darovali v ta namen, naj Bog poplača!

 

Molitev z Jezusom na Oljski gori

Zelo primerno je, da se ta večer vsaj za nekaj časa ustavimo pri Jezusu na Oljski gori. Za nas se je dal v hrano pri sv. daritvi, postavil je mašnike, da delijo božjo ljubezen in še za nas trpi v gaju oljk. Potrudimo se, da bomo vsaj nekaj časa  - mladi, bližnji, pevci, ministranti. Jezus nas pričakuje. Od 22 – 22.3o člani Karitas, 22.3o – 23.oo člani ŽPS, od 23.oo – 23.3o molitvena skupina in od 23.30 do 24.oo mladi, skavti. Darujmo nekaj svojega časa Jezusu in se mu zahvaljujmo. 

 

Veliki petek

Ta dan je strogi post. Enkrat na dan se smemo do sitega najesti. Vse to bomo sprejeli iz ljubezni do Jezusa in bližnjih. Ob 15 uri bomo molili križev pot v kapeli. Zvečer bodo obredi ob 19.3o.

 

Velika sobota

Češčenje in blagoslovi na soboto

8.00 – Gumnišče, Glinek, Dole

9.00 – Škofljica

10.00 – Lanišče  Reber Pleše               ob 10. uri na Gumnišču

11.00 – Blato, Zalog, Drenik                ob 11. uri na Škofljici

12.oo – 15 ure se prekine                     ob 11.3o v Lanišču

15.oo – otroci 1 – 4 raz.                        ob 14 uri na Gumnišču

16.oo – mladi 5 – 9 raz.                        ob 14.3o v Lanišču

17.oo  - mladi, pevci Karitas…            ob 17. uri na Škofljici

Pojdite tudi z otroci k božjemu grobu in počastite ležečega z molitvijo. To se otroku globoko vtisne v srce.

 

Bolnike in starejše bom obiskal v torek dopoldne!

Spovedovanje bo tudi med tednom pred in po maši!

Za procesijo potrebujemo prostovoljce!