Veliko priložnosti - izberi

Zvrst: 

 

 

 

VELIKO PRILOŽNOSTI   -   IZBERI!

 

 

Današnji svet kar naprej ponuja nove izbire, da se lahko izpopolnjujemo v svojih sposobnostih in talentih , ki nam jih je dal Bog na razpolago. Najprej smo lahko Bogu hvaležni, da nam je dal mnogovrstne talente v obilni meri. Ti talenti so nam dani, da lepšamo svoje življenje in življenje drugih – ga bogatimo in se s tem vedno znova pripravljamo na odgovornejše naloge. O tem nas ne vabi samo šola ali družba v svoje okrilje, med temi ponudniki je danes tudi Cerkev, katere člani smo s svetim krstom, smo njeni člani , pripadamo tej veliki družini, ki živi in deluje po vsem svetu in v vseh mogočih in nemogočih prilikah v slavo Boga in za dobro ljudi.

Vsak član Cerkve je povabljen, da na svoj način sodeluje in živi svojo vero v Cerkve, v svoji skupnosti /škofiji, župniji ali pa v družini/. Kristjan naj bo živa priča Jezusa, živi člen Cerkve, ne suha veja na trti. Na to nas opozarja tudi sam apostol Jakob ko pravi v svojem pismu: »Vera brez del je mrtva.« Vprašajmo se koliko naših bratov in sester je vključenih v dejavnost  Cerkve – v živo in delavno Cerkev.

Oglejmo si nekatere priložnosti, ki jih imamo v Cerkvi in smo povabljeni k služenju. Naj bodo najprej imenovani ministranti. Ne mislim tu samo na dečke ali deklice stari do 15 ali 16 let temveč tudi na mlade fante, odrasle može in starejše. Po drugem vatikanskem koncilu  smo pri maši dobili veliko novih sodelavcev, pa smo mislili, da ministrantov ne bomo več potrebovali pa se je vsa zadeva pokazala nekoliko drugačna. Še vedno so ministranti potrebni pri sv. maši, za služenje, za pomoč pa tudi sami obredi liturgije so veliko lepši in bolj pritegnejo, če sodelujejo ministrant. Iz ministrantskih vrst je izšel tudi marsikateri duhovnik. Ob bližini bogoslužja se je navdušil tudi za posebno služenje Bogu. Ob tem se mladi učijo tudi lepega nastopanja, vsak ministrant doživlja bližino božjega ob oltarju, uči se povezanosti s prijatelji, velikega pomena je za odraščajočega dečka tudi družba, uči se žrtvovati za druge…Seveda pa vsak, ki sprejme to službo sprejme tudi nekatere odgovornosti do ministrantske skupnosti /vaje, ministriranje, skrb za točnost, red, primerno obnašanje…/

Vsaka župnija, ki ima več ministrantov je tudi liturgija bogatejša, ministrant se med seboj povezujejo. Vas starše vabim, da svojim sinovom pokažete tudi na to možnost izpopolnjevanja za svoje življenje. Veliko bodo pridobili in služijo na poseben način pri Najsvetejši daritvi in Gospodarju vsega sveta. Ministranti vaša služba je velika in sveta.

Velika skupina če ne največja je v Cerkvi  - pevska skupina  - zbori. Cerkev vedno skrbno bedi nad cerkveno glasbo in pevci. Pevci imajo tudi veliko dela med samim obredom – liturgijo pomembno mesto. Glasba je pomočnica sv. bogoslužja. Kako slovesna so naša bogoslužja, ki jih spremljajo zbori. Vsako nedeljo prepeva na slovenskih korih nekaj deset tisoč pevcev. To je čudovit in mogočen spev Bogu v slavo in čast in vsemu vernemu ljudstvu v veselje in da lažje in bolje sodelujemo pri daritvi sv. maše.

Za vse to slavljenje pa mati Cerkev vabi v svoje okrilje tudi pevke in pevce iz vseh starosti in vseh strani. Prva stvar pri tem, je najbolj pomembna je da pevec želi prepevati Bogu v čast in slavo, da s svojim petjem želi bogatiti daritev sv. maše. Sv. Avguštin je zapisal takole, da je »tistemu, ki ljubi lastno petje.« Boga ljubimo in mu zato tudi prepevamo.

Pevec z sodelovanje pri zboru pridobiva vsestransko vzgojo. Najprej bi lahko rekli  - spoznava domače glasbenike, zgodovino glasbe, nastopanje, druženje in povezovanje, izboljšuje se izgovorjavo , branje besedil… Vsi, ki bi radi peli v zboru lepo vabljeni. Iz cerkvenih zborov je izšlo že tudi veliko znamenitih pevcev in pevk. Tu je lahko tudi začetek »zemeljske slave«. Otroci, mladi, starejši prepevajmo Bogu.

 

Slomškovo bralno priznanje 2017/18

Vse leto se bo odvijalo pod geslom Mož beseda več velja kakor kup zlata. Želimo vam, da bi v seznamu našli knjige /seznam izobešen pred veroučno učilnico na oglasni deski/, k vas bodo nagovorile k dobremu , vas povezovale z bližnjimi in z Bogom ter vam pokazale  pot srečnega življenja. Veselimo se snidenja na Ponikvi, ki bo v soboto 5 maja 2018. V spričevalu se omeni kot posebna pohvala.. Vsak bralec prebere na leto 3 knjige  /do 6.12; 8.2; in 23.4./. Bralci lepo vabljeni k tej zanimivi povezavi s knjigo in prijatelji knjige.

Je tudi Slomškovo bralno priznanje za odrasle. Vključijo se lahko vsi, ki bi se želeli. To sodelovanje je nekoliko drugačno od mladinskega.

 

Potek pogrebnega obreda v naši župniji

Domači se oglasijo v župnijski pisarni in se dogovorimo za pogrebni obred. Potrebno je v mrliško knjigo vnesti tudi podatke rajnega. Za rajnega zvonimo po starodavnem običaju /navček in na dan pred pogrebom in na sam dan pogreba. Nosilec križa spremlja rajnega iz mrliške vežice do praga cerkvenih vrat in tu jih sprejme duhovnik z molitvijo, v cerkvi je pogrebna maša, lahko tudi razni nagovori ob slovesu in zatem se vrnemo na božjo njivo kjer rajnega položimo k večnemu počitku. Darujemo pogrebno mašo, 7 dan in 30 dan za rajnega. Za rajnega tudi skupaj molimo na večer pred  pokopom, če je to le mogoče, če ne pa se z domačimo dogovorimo za kakšen drug dan. Pogreb je namenjen slovesu in molitvi za rajnega. Rajnega spremljamo od groba v cerkev /iz spoštovanja do rajnega smo pri celotnem obredu – to se zahteva tudi do spoštovanja domačih in ostalih, ki jih je smrt prizadela/ in iz cerkve do groba. Če je potrebna ali nujna kakšna beseda jo povejmo, ni pa potrebno, da se pogovarjamo , kot da bi šli s prijatelji po cesti. Ta čas lahko uporabimo tudi za tiho molitev /v času zvonjenja/.

 

Evropsko srečanje mladih za Novo leto v Baslu

Letošnje srečanje bo v švicarskem mestu Basel. Prijave zbiramo od 1.9. do 28 novembra 2017. Cena romanja je 114 €. V Baslu pa boš poravnav še 65€  - solidarnostni prispevek. Značilnosti romanja so: skupne molitve ob taizejskih spevih, branje sv. Pisma, srečanje z mladimi iz Basla in celotne Evrope, bivanje pri družinah. Romanje je poživitev osebne vere. Prijave na spletni strani. www.skam.si

Mladinska pesmarica – Pogled povzdigujem

Pesmarica prinaša 326 pesmi, razdeljenih v tri vsebinske sklope: mladinske pesmi sodobne krščanske glasbe (vključene so tudi popularne iz preteklih let, Taizejski spevi  in cerkvene ljudske pesmi. Cena enega izvoda je 3,50€pri naročilih nad 1o kosov pa 2,90€. Predstavitev in naročilnica na spletni strani www.skam.si

 

Čiščenje učilnic v letu 2017/18

Mladi so si izbrali svojega sodelavca za čiščenje v tem vrstnem redu: Iskra Hana, Jakše Lucija; Brglez Petra – Rošer Tajda; Turk Tjaša – Šipraga Eva; Horvat Zoja – Vidmar Nika; Knez Sabina – Fink Sara; Turk Janže – Jaka Podržaj; Juvan  Maj – Rot Jon; Živa Horvat – Uršič Petra; Horvat Viva Kolenc Veronika; Rot Juš – Pfaifar Ana Neja; Prelesnik Lara. Čistijo se vsi prostori v spodnjem delu. Stole postavimo na klopi, tla pometemo in z primerno mokro krpo pobrišemo.

 

Novo pastoralno leto  IZ  roda v rod 2017 – 18

Vsebinsko je priročnik posvečen prenosu vere iz roda v rod. Ker je družina prva šola človečnosti in stika s svetom je družina tudi prva ki prenaša klice vere na naslednje rodove.  Otrok se odpre veri preko ljubezni svojih staršev. To je nenadomestljiva naloga družine. Mladim družinam moramo dati občutek  dobrodošlosti, kako navezati pristne in tople stike…

Vabljeni na sejo ki bo v četrtek 21.9. ob 20 uri.

 

Godovi in mašni nameni 18.9. – 24.9. 2017

pon. Jožef……….za ++ Štajnar, ob 19 uri

tor.   Januarij…….za + Franc Talijan, ob 7.3o zj

sr.    Andrej………po namenu, ob 19 uri

čet.  Matej………..za + Marija Robida, 30 dan, ob 19 uri

pet.  Mavricij…….za + Janez Blatnik , obl. ob 19 uri

sob.  Pij………….za Sandija in Jeleno, poročna, ob 16.3o

                              za + Jožef Hrovat, obl. ob 19 uri

ned.  Slomškova.. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                              ob 10 uri za ++ starše Modic

 

Spremenjen datum prireditve  naše Karitas .

Prireditev je bila najavljena na 23.9. in je datum spremenjen  na petek 29.9 ob 18 uri . Govorila bo dr. Erzar- Lepota medosebnih odnosov. Zelo lepo in zanimivo predavanje. Poslušalci prisrčno vabljeni  na srečanje!!