Velikonočno voščilo

Zvrst: 

 

VELIKONOČNO  VOŠČILO

 

Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo velikonočne praznike, ki nam oznanjajo,da nismo sami, da svet in človeštvo nista prepuščena skrivnostnim silam teme in slepe usode, ampak da Duh božji še vedno veje nas valovi človeške zgodovine, v kateri se uresničuje delo odrešenja, v zveličavni napetosti med »že in še ne« (pri. Rim 8,18) Božje odrešitvene zgodovine. Ko so Jezusa učenci vprašali kdaj bo obnovil Božje kraljestvo, jim je rekel: »Božje kraljestvo je že med vami (prim. Lk 17,21). To je naše veselje. Ni pa še v vsej polnosti uresničeno. To pa je naša naloga. To nalogo in poslanstvo uresničujemo vedno, še posebej v postnem času, ko smo vsi povabljeni, »da bi se z većjo vnemo posvečali molitvi, delom ljubezni do bližnjega, da bi prejemali skrivnsoti  novega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja« (postni hvalospev 1).

Problemi in naloge, s katerimi se soočamo v Cerkvi in družbi, ostajjajo. Mi pa postajamo ob srečanju z Jezusom Kristusom, križanim in od mrtvih vstalim Gospodom, upamo in želimo, drugačni, bolj pripravni za božje kraljestvo, bolj pripravljeni hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana, ki je hodil okrog in delil dobrote (Mt 9,35). To je naša želja in naše voščilo – vaši škofje.

Moč  vstajenja

 

Neki svetovalec je pripovedoval:

»Prejšnji teden je vstajnje zame dobilo nov pomen. Za seboj sem imel kar utrujajoč dan. Zadnjo stvar, ki bi si jo rad slišal v petek zvečer, je bila, da prihaja kdo na pogovor.

Še preden sem mogel odgovoriti na klic, je na vratih stala mlada žena in me prosila, če bi lahko govorila z menoj. Moj glas je odgovoril: »Le pridite,« a moje srce jo je prosilo, naj me pusti pri miru, da pospravim pisalno mizo.

A nisem pospravil mize, ampak se usedel in govoril s to ženo, ki je resnično potrebovala pomoči. Njena zgodba je bila dolga in pretresljiva. Ko pa sem pomislil, koliko težje je bilo njej govoriti kot pa meni poslušati, sem pozabil koliko opravkov nisem končal, in ji prisluhnil z vsem srcem.

Mlada žena je čez nekaj ur zapustila mojo pisarno z istimi problemi, kot jih je prinesla, ko je vstopila vanjo. Toda sobo je zapustila tudi s spoznanjem, da ni sama, ampak da je tako pomembna, da jo poslušam.

Svetovalec je takrat spoznal, da je eno od sporočil vstajenja, da nikoli nismo sami. Naučil se je, da takrat, ko smo drugim blizu, ko smo do njih pozorni, jim damo priložnost, da vstanejo. Posredujemo jim novo življenje in takrat smo podobni Jezusu, ki je tebi in meni podaril novo življenje. Kristus je po vstajenju zagotovil svojim učencem: »Vedite pa, jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20).

 

»Imamo dvoje ušes in samo ena usta,« je rekel prvi pridigar, ki je hotel poudariti, kako moramo najprej poslušati šele nato govoriti. »pa še več kot trideset zob nam je dal, da bi zadrževali  naš jezik,« je dodal drugi.

Velikonočno voščilo župnika

Velikonočna skrivnost je nekaj svetega, čudovitega in velikega, ki teče skozi zgodovino človeštva in napaja vse kar je suho, žejno in očiščuje umazanijo in daje obilno rast in daje blagoslov vsem, ki se ob Njem napajajo in to želijo. Tega toka niso mogli zaustaviti največji nasprotniki vere – Atila, Sultan, Marx, Tito. Naj s tem računa vsak, ki bi se zoperstavil temu zgodovinskemu dogajanju. Utonil bo, odneslo ga bo, kakor suho vejo. Vsem želim blagoslovljene praznike in trdno zagotovilo, da dobro vedno zmaga in da je zlo vedno poraženo. Zgodovina in čas to potrjujeta.

 

Srečanje za starše birmancev

To srečanje bo v torek zvečer ob 20 uri. Takrat ste najbrž že opravili delo za tisti dan in se bomo lažje zbrali k konkretnemu načrtovanju birmanske slovesnosti. Marsikaj se moramo še skupno dogovoriti za lep potek  in tudi duhovno osvežitev vseh nas. Sv. Duh je tisti, ki nas posvečuje in oživlja na poti naše vere. To je naloga nas vseh na semo birmancev temveč vse naše župnijske skupnosti. Starši vabljeni.

 

Maša in srečanje za starše prvoobhajancev

V sredo po veliki noči se bomo še zadnjič zbrali skupaj k sveti maši – prvoobhajanci in starši. Po maši se bomo pogovorili še o konkretnih stvareh v sami pripravi na prvo sv. obhajilo. Mašabo zvečer ob 19 uri, nato pa bo srečanje za starše. Vabljeni.

 

Devetdnevnica v čast sv. Duhu pred birmo.

Že sama beseda pove, da traja devet dni. Žačeli jo bomo v četrtek z sv. mašo ob 19 uri. K devetdnevnici prihajajo vsi birmanci, prav pa je da jih spremljajo in podpirajo tudi starši in botri z molitvijo, zgledom in tudi sodelovanjem ori sv. maši. Tudi sami birmanci boste vsak dan sodelovali pri maši. Ob koncu maše se bomo vsak dan obrnili z molitvijo k sv. Duhu za sedmere darove. Naj bo v nas prošnja želim ostati zvest Kristusu in bom njegov pričevalec.

 

Molitev ob velikonočnem zajtrku

Iz sv. pisma preberemo odlomek o Jezusovem vstajenju, ob velikonočni sveči. Vsak izreče svojo prošnjo, skupno molimo Očenaš ob koncu pa oče ali mati moli: Gospod Jezus Kristus blagoslovi našo skupnost pri tej mizi in naša velikonočna jedila. Daj nam moč, da bomo povezani med seboj vedno ustarjali veselo življenje. Amen.

Krščevanje bo v nedeljo 4.5. med drugo sv. mašo. Vse staršenovorojencev prosim, da se priglesite za krst otrok. Priprava bo v torek 29. aprila ob 20 uri.

 

Odločitev – hoditi za Kristusom

Nekateri še nimajo izpolnjenih vseh pogojev za prejem zakramnta sv. birme. Vse te prosim, da to storijo čimprej z svojimi starši. Nekateri so neodgovorno opustilisvojo dolžnost odgovarjati na vprašanja. Zato je še čas v torek in v sredo.

 

Potresna pobožnost

Vsako leto jo obhajamo v podružnični cerkvi v Lanišču na velikonočni ponedeljek. ob 10 uri. Lepo vabljeni k praznovanju, pojdimo v Emavs in prosimo za varno življenje.

 

V tem tednu bo reden verouk razen v ponedeljek, ker je dela prost dan. Pozneje bodo imeli počitnice.

 

Zahvala sodelavcem – v tem tednu ste bili mnogi naprošeni za pomoč – hvala vsem – čistilkam do pevcev.

 

Vsem, ki ste v teh dneh darovali svoje darove za različne potrebe – cerkev, pomoči potrebne, za svete kraje, Karitas, oljke in drugo- Bog naj bo vaš bogat plačnik.

 

Godovi in mašni nameni 21.4. – 27.4. 2014

pon.  osmina................za + Žiga Kramar, ob 8 uri

                           zaobljubljena maša v Lanišču, ob 10 uri

tor.  Hugo......................za + Tomaž Novak, obl. ob 19 uri

sr.    Jurij.......................za + Antonija Gale, obl. ob 19 uri

čet.  Fidelis....................za ++ Jurmanove, ob 19 uri  - tu

pet.  Marko....................za + Marija Anžlovar, obl. ob 19 uri

sob.  Marija dobrega sveta za + Vida Podlogar, obl. ob 19 uri

ned. bela........................ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                        ob 10 uri za + Marija Tomažič, obl.

Tisti, ki ste se na 4 postno nedeljo udeležili romanja na Hribcu pri Škofji Loki plačate za prevoz 8 €.