Velikonočno voščilo nadškofa Stanislav

Zvrst: 

 

 

 

Velikonočno voščilo  nadškofa Stanislava

 

 

Spoštovani bratje in sestre, še malo, pa bo po dnevih posta in svetega molka po naših cerkvah in svetiščih in spet bo zadonela ena najlepših melodij  - vstajenjska ALELUJA. Po tem, ko je Jezus šel skozi temo izdajstva in zatajitve, potem, ko je šel skozi temo zapuščenosti od najbližjih, potem, ko je šel skozi predstavo sodnih oblasti svojega časa in skozi zasramovanje množic, potem, ko je šel skozi muko  križevega pota in skozi razpetost umiranja, potem, ko je šel tudi skozi zapuščenost od Očeta in skozi neusmiljeno dokončnost groba, je v prvem svitanju velikonočnega jutra vstal iz groba. To je temeljno oznanilo krščanstva: Jezus je umrl zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. Jezus je umrl in živi.

Zato ne moremo in ne smemo zanikati hrepenenja po vstajenju in življenju, ki ga nosimo v sebi. Ne smemo utišati želje po izpolnjenosti, po kateri kriči vse naše bitje. Vstajenje ni utvara in izpolnitev ni privid. Večno življenje ni fatamorgana nesrečnega človeštva, ampak je dar, ki nam ga s svojim vstajenjem prinaša Gospod Jezus Kristus.

Vabim vas, dragi dobri ljudje, ki ste žejni življenja, da v teh dneh prisluhnete Jezusovim besedam učencu Tomažu: »Ne bodi neveren ampak veren«. In kakor je Jezus premagal trpljenje in smrt, smo tudi mi poklicani, da se borimo proti trpljenju in spoštujemo umiranje, saj umiramo zato, da bomo vstali – vstali v življenje.

Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč. Vi, ki ste bolni in trpite – naslonite  se na Jezusa; vi, ki ste zatirani in izkoriščani – ozrite se na Jezusa; vi, ki ste preganjani  - oklenite se Jezusa; vi, ki ne vidite smisla življenja – zaupajte v Jezusa. Vsi skupaj z Jezusom stopajte proti odrešenju in vstajenju.

Blagoslovljeno veliko noč želim tudi Slovencem po svetu – naj skupaj z nami pojejo Vstalemu. Blagoslovljeno veliko noč tistim, ki boste ta dan delali – naj bo vaša požrtvovalnost del Božje skrbi in nežnosti do človeka. Radostno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim tudi našim sestrskim cerkvam.

Vsem kličem: Gospod je vstal. Zares je vstal. Aleluja.

 

Msgr. Stanislav Zore OFM

ljubljanski nadškof metropolit

 

 

Voščilo župnika

 

Kaj se je zgodilo, da so apostoli po dogodkih velikonočnega jutra spremenili svojo odločitev, miselnost in bili celo pripravljeni umreti , kot, da bi zatajili Jezusovo vstajenje. Zakaj so oznanjali navkljub smrtnim grožnjam: »Bog Oče ga je obudil od mrtvih, čemur smo mi priče«. (Apd 2,24).

Mi to jutro stojimo pred istim vprašanjem. Mi smo že s svojo udeležbo pri prazniku Kristusovega vstajenja odgovorili. Odgovor se glasi : »On je bil križan za nas. Tretji dan pa je vstal  iz groba in živi, da bi tudi mi imeli življenje.

Rastimo v veri v ljubezni Vsemogočnega, da bomo pred svetom priče, da je On tisti, kateremu gre vsa čast in slava in od katerega prihaja vsak dober dar. Vstali nam želi dati svoj blagoslov.

 

 

Molitev ob velikonočni mizi

Naredimo križ. Dobri Bog, vstajenje tvojega sina Jezusa Kristusa nam daje pogum, da tudi mi premagujemo temo in prinašamo luč. Trpljenje in smrt nimata zadnje besede ampak veselje in življenje. Pomagaj nam, da bomo vedno povezani z Jezusom in tako na svojih Kalvarijah v iskreni ljubezni s svojo vsakdanjo daritvijo ustvarjali velikonočno jutro. Nato izrečemo svoje prošnje. Skupno molimo Očenaš…

Gospod Jezus Kristus, blagoslovi našo skupnost pri tej mizi in naša velikonočna jedila. Daj nam moč, da bomo povezani med seboj vedno ustvarjali veselo življenje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen.

Na začetku prižgemo skupno svečo nato pa še vsak svojo čajno svečko.

 

Velikonočni ponedeljek

Ves teden se bomo veselili praznika velike noči. Ta prvi dan po prazniku pa je namenjen bolj skupnemu, družabnemu praznovanju. Včasih, ko na samo veliko noč niso hodili naokrog in so se zadrževali samo doma, so potem uporabili velikonočni ponedeljek za obisk sosedov, prijateljev, domačih, znancev, za razne igre in tudi za podarjanje pirhov -, danes pa se ne držimo nobenih predpisov, vsak ravna po svoje, ker misli da je njegovo vedno najbolj prav. Danes se tudi ne cenijo stoletne tradicije, lepi narodni običaji s tem pa propadajo tudi mnoge dragocenosti, navade, običaji, ni več tradicije, zato se marsikdo sprašuje, kako naj ravna.

Tudi sama Cerkev je za ta dan izbrala evangelij o dveh popotnikih, ki se podata na pot v Emavs. Prideta do Emavsa a tam spoznata tistega, ki sta ga iskala in še tisto uro sta se vrnila nazaj k svojim prijateljem in sodelavcem, da jih razveselita z svojim novim doživetjem. Ponesla sta jim sporočilo, da je smrt strta. Tudi za nas naj bi bilo to sporočilo našim bližnjim na ta dan. Sv. maša bo v župnijski cerkvi ob 8 uri  in druga sv. maša bo v Lanišču ob 10 uri – kjer bo tudi prošnja in molitev, da bi bili obvarovani potresa in drugih naravnih katastrof.

Res vsi vabljeni k praznovanju in tudi k molitvi za skupno dobro. K maši se odpravimo peš. Srečali se bomo z znanci in se na poti pogovarjajmo. Vse to je znamenje pozornosti in ljubezni.

 

Na velikonočni ponedeljek ni veroučnih ur za veroučence. V torek in v četrtek je reden verouk.

 

Zahvala – vsem, ki ste te dni darovali za najrazličnejše namene gre zahvala /za oljke, za Karitas, za božji grob v Jeruzalemu, za domačo cerkev in domače potrebe, darove ob blagoslovu jedil…/ Bog vidi vaše odprte dlani, ki so pripravljene pomagati in skrbeti za krščansko skupnost doma in po svetu. Vsem darovalcem bo tudi poplačal s svojo veliko ljubeznijo.

 

Zahvala sodelavcem

Mnogi ste za lepo praznovanje darovali tudi veliko svojega prostega časa /pevci, čistilke, ministranti/ in tudi vsem drugim, ki ste polnili vrste sodelavcev, da so nam bili prazniki v duhovno korist. Hvala!!

 

Bodi dober – delaj dobro – april

Sedaj pride na vrsto 4 telesno delo usmiljenja, ki se glasi nage oblačiti. Tudi v tem pogledu imamo kristjani veliko dela – a/ z veseljem sprejmimo vsako podarjeno stvar,  b/ pri nakupu oblek ne bodimo potratni, ne segajmo samo po modernih stvareh, c/podari oblačila, ki jih ne potrebuješ več; č/revnim podari oblačilo ali jih usmeri na Karitas, d/pomagaj pri Karitasu, e/bodi pozoren do ljudi, ki potrebujejo pomoč, f/ ne sodi človeka po videzu. Veliko priložnosti imamo, da se urimo v kakšni stvari v ljubezni do Boga in bližnjega.

Duhovno delo usmiljenja pa je za ta mesec  - grešnike svariti a/pouči se o temeljnih resnicah vere (versko se izobražuj); b/vsak večer si izprašaj vest in se pokesaj svojih grehov; c/prejmi zakrament sprave; č/moli k sv. Duhu za spoznanje grehov d/zavračaj slaba dejanja e/ v družbi8 zagovarjaj krščanska stališča, če so ti znana, f/ ne postavljaj se nad druge; g/na napake opozarjaj z ljubeznijo; h/predlagaj dobro knjigo v pomoč; i/rad moli za spreobrnjenje grešnikov. Koliko lepih in potrebnih stvari je zapisanih. Morda se bo pa naše srce le ogrelo za kakšno stvar in jo bomo skušali v mesecu aprilu uresničiti. Naša vera brez del je mrtva. Tudi po veliki noči moramo hoditi po poti za Gospodom.

 

Prvi petek in sobota

Ob kocu tedna bomo vstopili v nov mesec – april. Zato bomo zopet povabljeni k obhajanju prvega petka in prve sobote.. Naše sobote sedaj namenjamo  v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu srcu. To je tudi priprava na obisk kipa Fatimske matere božje v Sloveniji od 13. maja – 13. oktobra 2016. Škofija bo kip sprejela 13. maja in bo med nami do 11. julija. V naši župniji jo bomo sprejeli  7.6. ob 19 uri . Že sedaj lepo vabim na srečanje.  Pripravimo se na obisk.

 

Godovi in mašni nameni  28.3. – 3.4. 2016

pon. V. pon……….ob 8 uri za + Jožef Hrovat

                                 ob 10 uri za Lanišče  - v Lanišču

tor.   Bertold……….v  čast MB za zdr. Karitas, ob 7.3o zj.

sr.     Amadej………za + Marta Dolinšek, ob 18 uri

čet.   Beno………….za + Franc Gruden, obl. Prim, ob 18 h

                                 v zahvalo MB – Gum. ob 19 uri

pet.   Ljuba…………za + Franci Perovšek, obl. ob 18 uri

sob.   Franc……… …za nove duh. in red. poklice, ob 18 uri

ned.   bož. Usm……..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                    ob 10 uri za + Marija Hribar, obl.

Cerkev čistijo – Mijavčeva, Gratova, Puciharjeva, Tonijeva.