Verouk - rast v veri

Zvrst: 

 

VEROUK – RAST V VERI  IN RAST ČLOVEKA

 

 

Pred nami je novo veroučno leto. Nov list življenja, ki ga bomo skupaj popisali. Upam, da bo na tem listu veliko skupnega in lepega in koristnega. Cilj verouka je – rasti v veri, ki so jo prejeli pri sv. krstu, mladi bodo spoznavali kdo je Bog, spoznavali bodo večno ljubezen, zakramente, mašo, spoved….

Prve korake naj bi otroci naredili v okviru svoje družine. Vedno več je veroučencev, ki te sreče niso imeli. Želimo otrokom pomagati na poti vere v tesnem sodelovanju z starši.

Verouk se dostikrat znajde na urniku med vsemi krožki, treningi glasbenimi urami…Kljub vsemu temu pa ne smemo pozabiti, da ima verouk čisto posebno mesto, saj želi prispevati k rasti otrokove celotne osebnosti in ga pripraviti za vstop v svet vere, da bo izpolnil svojo nalogo in poslanstvo. Brez teh vrednot postaja življenje breme, namesto, da bi nas osrečevalo.

Prizadevati se moramo vsi skupaj, da bo verouk imel pravo mesto v družinah in župnijah, da bodo mladi spoznali, da jim je v pomoč na poti življenja, da bodo rasli v zrele osebnosti, da bodo znali ločiti zrnje od plev.

Velik izziv je za vsako župnijo priprava na prvo sv. obhajilo in na sv. birmo. Birma naj bi mlade tudi dejavno vključevala v življenje župnijskih  občestev.

Vsem želim, da bi katehetsko leto 2015/16 obrodilo bogate sadove. Pred nami so novi izzivi, sprejmimo jih in sodelujmo z Bogom Stvarnikom.

 

Zakonska skupina se predstavlja

 

Karmen in Peter:

Vsaka pot se začne s prvim korakom. Tako se je začela tudi pot naše zakonske skupine. Po skoraj letu in pol vključenosti v zakonsko skupino Najina pot, ki jo še danes spremlja jezuit p. Vital Vider, sva začutila, da bi lahko tudi v naši župniji zrasla podobna skupina. Oglasila sva se pri gospodu župniku, mu predstavila idejo in tako se je začelo. Februarja 1997 smo imeli uvodno srečanje. Od takrat se srečujemo zakonci enkrat mesečno, razen julija in avgusta, v župnijski zakristiji. Letošnjo pomlad je tako minilo že 18 let. Sprva nas je bilo pet parov, z nekaj odhodi, prihodi in prekinitvami, nas je sedaj že več let 6 parov. Naša prva tema je bila Pogovor med nama – temelj najinega zakona. Vsa leta nas spremlja in bogati g. župnik, za kar smo mu neizmerno hvaležni.

Letos praznujeva 20 obletnico poroke. Zakaj vsa ta leta obiskujeva zakonsko skupino? Nedvomno to potrebujeva. S tem stalno, mesečno, popravljava smer najinega zakona. Čutiva, da zaradi vključenosti v skupino ohranjava živo vez med nama. Vsak mesec sva spodbujena, da se pogovarjava o temi, ki je napovedana za pogovor na skupini. Brez te spodbude se o marsičem sploh ne bi pogovarjala. In najpomembnejši  je seveda pogovor, ki se odvija med nama doma.. S tem ostajava na isti valovni dolžini, s tem oblikujeva najin odnos in s tem ostajava  blizu drug drugemu.

 

Mirjam in Gregor: Srečanja z drugimi zakonci so prizemljitev v vsakdanjem življenju. Na njih spoznamo, da imajo tudi drugi podobne dvome, strahove in navidezno brezizhodna doživetja in da jim lahko ali pomagamo s svojimi izkušnjami ali pa se okoristimo, oziroma pomirimo z njihovimi. Tako kot je široko obzorje življenjskih doživetij, tako široke so tudi tematike, ki se pojavljajo na srečanjih. Ničesar ne manjka, najmanj pa dobre bolje in veselega druženja.

 

Nada in Silvo: V zakonski skupini sva že od vsega njenega začetka. Prvo srečanje sta pripravila Karmen in Peter, leta 1997. V 18 letih delovanja se je v skupni zvrstilo kar 11 parov, nekateri za krajši čas, nekateri za daljše obdobje.

Zakaj redno in rada prihajava? Ker naju srečanja vedno znova bogatijo in opogumljajo, na samo na zakonski poti, temveč tudi na poti vere.

/se nadaljuje/

Z velikim veseljem vabimo tudi »nove« zakonce v nove skupnosti za zakon.

NCNG – Hilde Kraškovic

/se nadaljuje/

Družina Bavdek – Velike Lašče, družina Marolt in Babnik, družina Škrabec, Angela Kraljič z družino, družina Babšek iz Lavrice, Mihela in Janez Mohar, Ana in Jože Kastelec iz Zagradca, družina Krevs, Matevž Strgar z družino, Goršič Janez z družino, Jernej, Tomaž in Miha Boh, družina Dolinšek – Škofljica, Boštjan Dolinšek  z družino, družina Zakrajšek – Gumnišče, Bauer Ela – sestrična, bratranca Podlogar, sestrična Vida, Ivanka Skubic z družino, družina Franca Černeta, družina Žnidaršič – Iška Loka, družina Modic, Jože in Martina Jurkovič, Štefan Kopač, družina Ašič, Kregarjevi – Šentvid nad Ljubljano, Jože in Anica Kukman – Trebnje.

 

+ Peter Erjavec

Marija Kraškovic z družino, župnijska Karitas Škofljica.

 

S svojim zgledom nam še po smrti ostajajo učitelji našega življenja. Kako lepo je , ko se otroci še na stara leta spominjajo kako sta jih učila oče in mati. Hvala za veliko ljubezen.

»«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Za srce Afrike

V zadnjih devetih letih smo preko akcije Za srce Afrike in ob delni podpori Ministrstva za zunanje zadeve in misijonskega središča ter s pomočjo dela srčnih misijonarjev  in pridnih domačinov zgradili 5šol in vrtec, 3 zdravstvene centre in 2 porodnišnici, 8 večjih vodnjakov, podprli smo centre za podhranjene z nakupi hrane. Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, med njimi je polovica otrok. V srcu Afrike pa je še neizmerno veliko ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč, za kar nas tudi letos prosijo naši misijonarji.

Darovalci lahko svoj dar nakažete na Slovensko Karitas Kristanova ul.

 1 Ljubljana TRR: SI56 02140001 5556 761 sklic 2127 namen Za srce Afrike – položnica bo v septembrski številki Ognjišča. Hvala.

 

Karitas srečanje bo v torek ob 19.3o . Sodelavci lepo vabljeni!

 

 

Priznanje

Gasilska zveza Škofljica ob svoji 20 letnici  podeljuje PRIZNANJE Župniji Škofljica za sodelovanje z GZ Škofljica.   Poveljnik Rajf  Milan  in predsednik

Škofljica 27.6. 2015. Gasilski zvezi Škofljica se lepo zahvaljujemo in želimo še naprej dobrega sodelovanja.

Priznanje si lahko ogledate v kiosku.

 

Zahvala – Že dolga leta kod ključar vabim kosce, da pokosimo travnike nad cerkvijo in pod cerkvijo do ceste Škofljica – Novo mesto. Tako tudi letos. Povabil sem 17 koscev. Košnje se je udeležilo 8 koscev. Malo nas je bilo. Vendar smo delo opravili. Trije so se mi opravičili, da ne morejo več po teh bregovih kositi, ker ji zdravje ne dopušča. Razumem. Kličemo mlade. Naj se zahvalim in imenujem farane dobre volje, ki so kosili: Cimerman Lojze, Viktor Kovačič, Marucelj Janez, Kastelic France, Trtnik France, Škulj Slavko, Škrabec Jože, Goršič Alojzij. Hvala vsem koscem in sodelavcem za trud in dobro voljo. Znamenje pripadnosti – sem del te skupnosti.  Predsednik za prireditve Alojzij Goršič.

 

Stična – mladih 2015

Veliko srečanj se je že zvrstilo v Stični. Mnogi ste bili in ste deležni lepih doživetij in srečan z gosti. Geslo letošnjega leta je »Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo gledali Boga«. To misel bodo približali mladi – mladim in na srečanju bo sodeloval tudi  tajnik sveta evropskih škofovskih konferenc Michel Remery. Mašo bo daroval nadškof Zore. Več prihodnjič. Mladi vabljeni.

 

Godovi in mašni nameni  7.9. -  13.9. 2015

pon.  Marko…………za + Amalija Zupančič, ob 19 uri

tor.    Roj. D:M……...ob 9 uri + za + Francka Tekavec

                                    ob 19 uri za + Antonija Murkovič,

sr.      Peter…………..za + Janez Rugelj, ob 19 uri

čet.    Nikolaj………...za + Ciril Smole, ob 20 uri; Gum.

pet.    Prot…………….za + Jožef Hrovat, ob 19 uri

sob.    Tacijan…………za + Stane Kastelic, obl. ob 19 uri

ned.    24 ned. m. let…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                      ob 10 uri za + Franc Dolinšek, obl.

 

Vabljeni na peš romanje na Kurešček v nedeljo  13. septembra ob 13.3o  izpred cerkve sv. Vida v Želimljem. K Mariji za mladi rod.