Vrnete milo za drago?

Zvrst: 

 

 

 

VRNETE   MILO   ZA  DRAGO?

 

 

Jeza vznikne, če si česa močno želimo, a sledi razočaranje in bolečina. Vzrok takih čustvenih odzivov je pogosto sebičnost, nespamet ali zli nagibi. Potrpežljivost pa krepi našo modrost. Ne sklepa prehitro. V Svetem pismu piše: »Kdor je počasen za jezo, kaže veliko razsodnost, kdor je nagle jeze, povzdiguje bedaštvo« (Prg 14,29).

Pomanjkanje potrpežljivosti lahko dom spremeni v bojno polje. Potrpežljivost pomiri spor. Nauki sv. Pisma nikoli ne zastarijo. Vsak zakon potrebuje potrpežljivost, ljubezen in modrost, če želi biti zdrav.

Ko zakonec naredi napako, mu dajmo več časa, da jo popravi. Lahko vaša žena ali mož računa, da boste potrpežljivi? Žena izgubi ključe, boste do nje razumevajoči, mož je strasten navijač hokeja, mu boste očitali koliko bi v tem času lahko dobrega naredil?

Kako bi bilo pri vas doma, če bi uresničili misel sv. Pisma: »Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si vedno prizadevajte za to kar je dobro za vas in za vse« (1Tes 5,15).

Redkim med nami gre potrpežljivost dobro od rok.  Modri možje in žene si bodo za potrpežljivost prizadevali, saj je bistveni element zakonskih odnosov. Izziv ljubezni je proces in gre tu tudi za potrpežljivost.

Če vas bo obšla skušnjava, raje ne recite ničesar. Bolje je, da smo tiho, kot pa da rečemo kaj , kar boste obžalovali. Se je danes zgodilo kaj takega – da bi razmišljali negativno?

 

 

Starši – birmanci – botri

 

K jedru

Vsekakor je danes premalo da sta v razmerju veroučitelj in veroučenec. Ta razmerja morajo danes posegati na področje med generacijami, med starši in otroci, brati in sestrami, med duhovnikom in pripravnikom na birmo, med birmancem in animatorjem…

Skupaj se učiti in verovati začenjajo tam, kjer se stari in mladi začnejo zavedati, da niso še popolni ljudje in kristjani. Velikokrat se dogaja, da odrasli razlagajo le zunanje dogodke svojega življenja  /poklic, rojevanje otrok, odhod otroka od doma/. Vsi ti dogodki imajo tudi svojo notranjo polnost, veselja ali pa tudi trpkost in bolečino. Dogodki imajo neko notranje jedro. Če bomo govorili samo o teh zunanjih dogodkih, potem se ne čudimo zakaj pri mladih ni večje zavzetosti, da bi se govorilo tudi več o notranjih dosežkih ali notranjem veselju ob prejemu zakramenta. Ko bomo začutili to notranje jedro in iz tega živeli bomo tudi mlademu rodu lažje posredovali bogastvo verskega življenja. Mladim največ pomenijo te izkušnje krščanske vere. Tako bodo starejši mladim posredovali izkušnjo svoje vere – ne pa samo neke zunanje fasade nekega prijetnega dogodka. Tudi mladi bodo drugače doživljali odrasle in sprejemali njihovo pričevanje.

Za izročitev vere je nepogrešljivo načelo nadomestne izkušnje in ima pomembno vlogo pri verski socializaciji. To pomeni da mladim in otrokom izročajo odrasli prek »nadomestne izkušnje«. Med mladimi so vedno tudi taki, ki so sami prvi odkrivali kako živeti  in verovati ter to dogajanje ponudili svojim vrstnikom in celo odraslim kot »nadomestno izkušnjo«. Neposredna osebna doživetja imajo velik pomen.

Mladi so vedno odkrivali evangelij tudi za druge in ga skušali živeti po novem. To se dogaja tudi danes. To tudi bogati življenje v Cerkvi. Pomislimo na alternativne oblike v gibanjih in raznih skupnostih. Mladi lahko veliko dodajo z svojim navdušenjem in drznostjo, je pa tudi res, da v raznih okoliščinah potrebujejo zanesljive življenjske in verske izkušnje odraslih. Več je vredna osebna izkušnja kakor nadomestna. To je potrebno tudi na verskem področju.

Truditi se mora da bo »prvi igralec in  raziskovalec, želi vedeti kaj mu bo to koristilo, plete nove odnose, po molitvi si odpira tudi nova pota v prihodnost, kjer najde tudi upanje.

NCNG  +  Primož Grlica

Če kaj dobrega storimo v življenju , je to tudi zato, ker so nas tako učili  naši starši in drugi pokojni. Vsakdo potrebuje požrtvovalne zglede življenja. Zato hvala Bogu da se je po naših pokojnih uresničilo toliko dobrega. Ob smrti Primoža so darovali za cerkev in za maše:

Starši in brat Lovro in Tina, partnerica Renata in sin Žan, Gregor Bedenčič z družino, družina Žužek, družina Toni, sosedje in vaščani Primoža, Franc Grlica z družino, stric Franc Štravs z družino, družina Vrečar, Slakovi iz Lipovec, Ivankini bratranci Niko, Ludvik in Rezka. Vsem darovalcem se zahvaljujem  in naj vas spremlja dobrotna božja roka.

 

+ Josipina Šipuš

Ob smrti drage mame so darovali za sv. maše in v dobre namene – družina Pečjak in družina Marolt. Ob smrti se večkrat spomnimo, da smo pokojnim dolžniki. Veliko dobrega so storili za nas in za naše bližnje. Gre jim zahvala. Naj Bog uslišuje naše in njihove prošnje.

 

Čiščenje in krašenje cerkve 2016

Tako kot sta red in čistoča pomembna v cerkvi, je prav tako potreben red v prostoru, kjer so čistila. Zelo pohvalno je če so vaze ali posode, ki jih trenutno ne potrebujemo očiščene, da voda od starih rož ne širi smradu po prostoru, da stvari niso postavljene vse povprek, da stvari, ki so pokvarjene postavimo posebej ali jih skušamo popraviti, da so krpe za brisanje skupaj…

Z velikim veseljem so opravili delo: Martina Filej, Ana Filej, Gregor Batagelj, Darja Gregorič, Nada Marinčič, Martina Filej, Renata More, Darja Gregorič, Nada Marinčič, Zakrajšek Hedvika, Briški Marta, Kastelic Vida, Kastelic Tjaša, Kastelic Matej, Kastelic Terezija, Skubic Anica darovala za cvetje, Darinka Kraljič, Lara Javornik, Irena Boh, Nika Vidmar, Karmen Vidmar – Kramberger, Petra Tome. Jožica Šipraga, Karmen Vidmar – Kramberger, Lara Javornik, Irena Boh, Nika Vidmar, Terezija Kastelic, Marjeta Zaletelj in Tjaša Kastelic. Prihodnjič se nadaljuje.

 

Poroke v letu 2016

V naši župniji smo v preteklem letu oklicali samo 3 pare. En par je bil poročen v domači župniji. Sveti zakon je znak človeške zrelosti /sposobnosti za zrelo odločitev/ in žive vere v Boga (ne le zanašanje na svoje znanje in moči/. Danes se vedno poudarja samo osebna odločitev, Boga pa postavijo na stran. Če zaupamo v božjo pomoč in milost, če smo pripravljeni za to milost prositi, nas Bog ne bo pustil praznih. Mladi postavite si vprašanje, koliko v ta namen molite, koliko je vaše želje povezane z Bogom, ali resnično sprejemate v svojo sredo tistega, ki vajin zakon blagoslavlja ali pa ga s svojimi dejanji in nevero potiskate na stran. Bogu hvala za vse mlade, ki imate vero in pogum za pot, na katero vas vabi Bog in nas na njej spremlja. »Razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce.« /Ps 37,4/Bog je vaš zgled. Njegova ljubezen je tista, ki jo morate posnemati.

Srečanje za starše birmancev 1.2. 2017

Cilj kateheze naj ne bi bilo samo znanje temveč življenje. Življenje po zapovedih in v ljubezni do Jezusa in bližnjega. V pripravi na birmo gre torej rast v osebnosti, odgovornost na verskem in moralnem področju, ki pa je pot in pomoč drug drugemu.. Velikokrat se zgodi, da je razkorak med vedeti in narediti zelo velik. Kdor je izkusil stvar in da je naj pozitivno vplivala si jo bo veliko lažje osvojil. Starši vabljeni na srečanje ki bo 1.2. 2017 ob 18 uri v pevski sobi. Predavala in spregovorila bo gg. dr. Polona Vesel – Mušič.

 

Naročniki verskega tiska 2017

Še vedno nisem zaključil predračuna za tisk v letu 2017. Z veseljem bom sprejel nove naročnike, saj je za krščansko družino potreben tudi verski tisk – za otroke, za mladino in tudi zakonce ali starejše. Koliko izbire imamo mi na tem področju nam je lepo prikazala g. Katarina Jakše na panojih v avli. Gotovo se  najde za vsak stan ali za določeno zanimanje – konjička kaj. Vse to lahko zelo obogati naše življenje in tudi naš prosti čas. Verski tisk pa tudi ni tisti, ki bi zbiral denar in ga spravljal v kapital. Zares imamo veliko izbiro!! Danes je priložnost in ne čakajmo prihodnjega leta.

 

Slovo od jaslic 2016/17

Te dni so jaslice še vedno čar božičnega časa. Še vedno nam govorijo o čudoviti skrivnosti, ki jo je nam naredil Bog. Na viden način nam je utelesil svojega Sina Jezusa Kristusa. Kako zanimivo je da otroci vedno znova in z veseljem pogledajo jaslice. Po vsaki sveti maši se jim približa vsaj nekaj otrok. Otroške oči žarijo ob  tej skrivnosti, ob tem čaru za otroško dušo. Znova in znova gledajo in se ne naveličajo. Jaslice razstavite po svečnici.

 

Godovi in mašni nameni 30.1. – 5.2. 2017

pon. Martina………..za + Ivan Štepec, obl. ob 18 uri

tor.   Janez………….za vaščane v Lanišču, ob 9 uri, v Lanišču

sr.     Sever…………za + ata in brat Janez Nered, ob 18 uri

čet.   Svečnica………ob 9 uri za + Josipina Šipuš, 7 dan

                             ob 18 uri za + Marija Hribar

pet.  Blaž...v zahvalo Bogu za prejete milosti, ob 18 uri

sob.  Janez……….za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj

                               za + Jožef Skubic, obl. ob 18 uri

ned. 5 ned. m. l….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                              ob 10 uri  za + Jožef Križman, obl.

V sredo vabljeni k molitvi – mesec je naokrog. Zahvalimo se!