Vse kar je hvalevredno imejte v mislih

Zvrst: 

 

 

 

 

Vse, kar je hvalevredno imejte v mislih

 

 

Ljubosumnost je eno najmočnejših gonil, ki jih pozna človek.  Slovar ljubosumnost opisuje kot bojazen koga, da bi izgubil ljubezen oziroma naklonjenost kake osebe. V sv. Pismu je zapisano: »Togota je kruta in jeza je prekipevajoča, a kdo vzdrži pred ljubosumnostjo!« /Prg 27,4/

 

Poznamo dve vrsti ljubosumnosti: upravičeno ljubosumnost, katere temelj je ljubezen, in neupravičeno ljubosumnost, katere temelj je zavist. Upravičeno ljubosumnost izzove ljubljeni človek, ki vam pripada, ki pa v svoje srce namesto vas sprejme nekoga drugega. Če ima žena afero in se poda drugemu, je njen mož upravičeno jezen in ljubosumen, ker jo ljubi. Hrepeni po tem, da bi dobil nazaj ženo, ki mu po zakonu pripada.

 

Sv. Pismo Boga opisuje kot pravično ljubosumnega na svoje ljudstvo. Ni ljubosumen na nas v smislu, da bi hotel imeti, kar imamo mi (ker že ima vse), ampak močno hrepeni po nas in si želi, da bi bil v naših srcih na prvem mestu. Ne želi, da bi naša srca, kaj drugega ljubila bolj kot njega. Sv. Pismo nas opominja, da ne smemo  častiti drugega, ampak le njega, »kajti Gospod, tvoj Bog je ogenj, ki požira, ljubosumen Bog« (4Mz 4,32).

Ali me župnija potrebuje  /V/

 

Najti svoje pravo mesto

 

Hvala za vse kar storite. Mladi morate iti ven, najti svoje pravo mesto. Boriti se morate za vrednote. Teh vrednot je veliko. Nikakor ne smemo gledati samo na to kako bi uveljavili samo sebe in svoje načrte. Ti načrti so lahko zelo razvidni, jasni ali pa tudi zahtevni. Vse to pa še ni dovolj, da bi sedaj kar vsi naokrog morali v vsem popustiti in utihniti. Iz teh načrtov ne smemo izključevati tudi starejših, drugih, ki morda stojijo bolj ob strani ali pa celo tako, ker si veliko bolj zgovoren pa napravi vse. Drugi se ob tem čutijo manj sposobne in nepotrebne. Tako delo v skupnosti kaj hitro pripelje do razdora v skupini in vsa stvar se lahko kaj kmalu konča

Pustite tudi drugim govoriti, prisluhnite jim in na skupni poti pojdite naprej. Mladi in stari naj bi šli istemu cilju naproti. Težava je večkrat v tem, da se mladi povežejo v svojo skupnost in starejši v svojo skupnost, Tako nastaneta dva tabora, kar je že slabo za pogovor. Nastaneta dve nasprotni strani. Ali ne bi bilo veliko lažje, ko bi se starejši in mlajši drug drugemu približali in ustvarjali  povezanost /ali mladi želite govoriti s starejšimi, ali se družite z njimi, ali ne utihnete, ko se starejši približa vaši skupini, velikokrat ste mlajši do starejših zelo zahtevni -  velikokrat starejši ne vidijo navdušenosti in zavzetosti mladih, ne zaupajo mladim, na pustijo iz rok vodstva,  ne vidimo da se svet spreminja.

V skupini mora vsakdo prevzeti svojo vlogo. Delitev vlog mora biti taka , da je skupini v korist in je ne ovira. Povsod pa se najde posameznik, ki je »specialist« za tako ali drugačno področje /pevec, šaljivec, organizator…/ Ne smejo pa biti te vloge zabetonirane. Potrebno je da se te vloge menjajo in tudi drugi prevzemajo odgovornosti. Če je kdo preveč v ospredju se mora truditi, da da tudi drugim mesto in jih spodbuja k sodelovanju.

Seveda pa je prav, da si od časa do časa zastavimo vprašanja o delu, o dosegu cilja, o notranji povezanosti v župniji ali v skupini, kako delujem kot posameznik v skupini, kako deluje moja celotna skupina v župnijskem občestvu. Brez tega pregleda tudi pravega delovanja ne bo. K temu je povabljena vsaka skupina v župniji.

Zakaj krščanski pogreb?

S krščanskim pogrebom  na globlji način osmislimo odhod našega bližnjega s tega sveta. Utrdimo se v zavesti, da smrt ne pomeni konca bivanja, ampak prehod v drugačen način življenja. Mnogi žalujoči  doživljajo to skrivnostno navzočnost ljubljene osebe tudi po njeni smrti.

Poleg jasne zavesti o obstoju večnosti pri krščanskem pogrebu molimo za dušo pokojnika. Prosimo, da jih Bog odpusti, če je v življenju storil kaj, kar ni v skladu z ljubeznijo. Verjamemo, da je srce krščanskega sporočila prav v tem, da je Bog usmiljen, da želi /po Kristusovem križu/ odpustiti vsem, ki se iskreno zatečejo k njemu.

 

+ Ernest Fabijan

Smrt nas loči od zemeljskega ne pa od večnega življenja. Človek ne živi samo v tem svetu, njegova duša je večna. Evangelij – veselo oznanilo nas vodi v prihodnost. »Odhajam, da vam prostor pripravim in boste tudi vi tam kjer sem jaz.

Ob smrti Ernesta so darovali za sv. maše in za potrebe Cerkve:  Alojzij Marolt z družino,  Tone Zupančič z družino in Malnarjevi.

Vsem se za izkazano dobroto zahvaljujem. Bog vam povrni.

 

Zahvala g. Ernestu

Z veseljem in večkrat je pomagal + Ernest tudi pri naši cerkvi. Večkrat se je tudi sam spominjal lepih trenutkov s sodelavci pri montiranju železne konstrukcije v zvoniku, pri raznih inštalaterskih popravilih, pri postavljanju jaslic…On je bil pripravljen pomagati pri vseh delih in je z svojim znanjem tudi svetoval. Za vso izkazano pomoč se mu v imenu vse župnije zahvaljujem. Naj uživa večni mir v Bogu.

 

Prijetno povabilo Karitas-a

Župnijska Karitas tudi to poletje organizira poučno in duhovno romanje za člane Karitasa in za vse farane naše župnije. To bo v soboto 5 avgusta. Pot nas bo vodila v domžalsko okolico – v Lukovico z okolico. V tamkajšnji župnijski cerkvi bomo imeli sv. mašo. Po dvanajsti uri bo odhod iz Škofljice. Imeli bomo »rokovnjaško« večerjo v gradu ali gostišču. Nato pa se bomo z avtobusom odpeljali na Studenec v letno gledališče in tam doživljali Finžgarjevega »Divjega lovca«. K udeležbi vabimo župljane.

Krščevanje

Vse starše prosimo, da prijavite svoje otroke za krst, ki bo v nedeljo 2. julija  ob 10 uri. Če imate družinsko knjižico jo prinesite seboj in rojstni list. Pripravo na krst bomo imeli 27. junija ob 20 uri v župnišču. Vabljeni.

 

Veroučna spričevala

Vse otroke vabim, da sprejmete spričevala v nedeljo, ko bo župnijski dan, prosim pa vas, da jih čimprej dvignete. Starši jih doma pregledate4 in tudi svojega otroka kaj povprašate glede njegove vere. Spričevalo podpišete in ga čimprej otrok vrne katehetu ali župniku. Želim lepe počitnice – nedelja pa je Gospodov dan, ko gre vsa družina k maši.

 

Dolenja vas pri Ribnici

V nedeljo 18.6. ob 16 uri bo v Dolenji vasi pri Ribnici pogrebna slovesnost ob pokopu žrtev izkopanih iz brezna Žiglovica. Odhod avtobusa iz Ljubljane bo  ob 15.00 uri izpred dvorane Tivoli. Prijavite se lahko na tel. 425 15 37 med deseto in dvanajsto uro. Vabljeni.

 

Maša za domovino

Domovina je ena sama. V domovini smo rojeni. Otroku je najljubša doma – rodna hiša. Tako naj bi tudi vsak državljan ljubil svojo domovino. Zato je potrebna vzgoja, k temu mora voditi vzgoja v domu, mora za to vzgajati šola in v to mora biti naravnana tudi celotna družbena klima. Vse tega pa je v naši domovini premalo. Takšno kakršno si bomo naredili takšno bomo imeli. Iščimo tisto kar je lepo in dobro za domovino. Vabljeni k maši, ki bo v petek ob 20 uri v župnijski cerkvi.

 

Godovi in mašni nameni  od 19.6. – 25.6. 2017

pon. Nazarij…………za + Ernest Fabijan, pog. ob 20 uri

tor.   Ada…………….za + Alojzija Volkar, ob 7.3o zj.

sr.    Alojzij………….za stanovalce doma Škofljica, ob 15.30

                    za + Alojzij Valentinčič in starše Gruden, ob 20 uri

čet.  Pavlin…………..za + Marija Okoren, Gum, ob 19 uri

                                     za + Metod Zupančič, obl. ob 20 uri

pet. Srce Jez…………maša za domovino, ob 20 uri

sob.  Rojst,J. K……….za ++ Potokar, ob 20 uri

ned.  12 ned. med……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                     ob 10 uri za + Janko Vidmar, obl.

Slike čakajo – jubilante, prvoobhajance in birmance.

Vabljeni na kres v petek zvečer po maši za domovino.