Vzemite si predah

Zvrst: 

 

 

 

 

VZEMITE   SI   PREDAH

 

 

Sv. Pismo nam pomaga, da se izognemo stresu. Ljubezen naj vodi naše odnose, če smo v skrbeh nas vodi k molitvi, deliti delo z drugimi, čez smo preobremenjeni in se izogibati pretiravanju.

Sv. Pismo nas poziva, da praznujemo Gospodov dan, ki je za Gospoda in za naš počitek. Tedaj imamo čas, da se obnovimo moči. Naredimo predah od delavnika. V razdražljivost pa vas potiska še globlji razlog.

Sebičnost. Za vaše težave je krivo srce. Nekateri ljudi lahko primerjamo z limono, ko jih življenje stiska, iz njih priteče kisel sok, drugi so kot breskve – priteče sladek sok. Sebičnost pa ima še mnogo drugih obrazov. Poželenje – smo nehvaležni za tisto kar imamo. Zagrenjenost – ko se odzovemo pretirano kritično. Pohlep – se boste znašali, ko se vam želje ne bodo izpolnile in prav tako ponos s katerim boste želeli zaščititi svoj ego ali ugled.

Teh hrepenenj ne boste mogli nikoli  do konca zadovoljiti. To kaže, da se ni dobro ukvarjati samo samim seboj.

Ljubezen vas spodbuja k zadovoljstvu ob uspehu drugega. Družina naj vam bo pomembnejša od napredovanja v službi. Ljubezen v vsaki odločitvi  znižuje stres in tudi pomaga odpraviti strup. Do zakonca boste potrpežljivi in ga spodbujate , namesto, da ste nanj ogorčeni.

Napišite na list svoja napačna hrepenenja in jih opustite.

 

Starši – birmanci – botri

 

Birmanski animatorji

 

Ljudje smo ustvarjeni kot socialna, družbena bitja. Že na prvi strani sv. Pisma je zapisano: »Človeku ni dobro samemu biti«. Se oblikujemo in rastemo z drugimi. Razni znanstveniki so poskušali tudi na druge načine a drugih rešitev ni. Rastemo tudi v skupnosti, ki ji pravimo Cerkev. Tudi Jezus je svoje oznanjevanje začel z majhno skupinico prvih učencev in jih povezal. V vsaki skupini pa je tudi navzoč saj pravi kjer sta dva ali trije sem tudi jaz sredi med njimi. Cilj vsake birmanske skupine mora biti – izkustveno doživeti vero – kot občestvo bratov in sester ali prijateljev. Ti si med seboj zaupajo in med katerimi vlada tudi ljubezen, ki pa je odsev božje ljubezni.

Skupina mora biti vzgojna – da se bo dobro počutil, tudi voditelj mora biti, ki skupino lahko vodi. To je animator, ki je vsak leto ali dv e starejši od samih birmancev. Če je ta razlika prevelika se mladi tudi težko odprejo  starejšemu.

Kaj naj bi skupine omogočale mladim, to kar mladi potrebujejo. Velik pomen moramo dati socializaciji, medsebojnemu pogovoru, da birmanci lahko spregovorijo o svojih težavah in o stvareh, ki jih zanimajo. Navajati jih moramo tudi k pogumu in k pogovoru. Danes je po sredi tudi težava, veliko se pogovarjajo z »tablicami«. Seveda pa te skupine ne morejo biti velike, ker le v manjših skupinah se človek lažje odpre in spregovori, kar ga muči, če ne samo na štiri oči. S tem se tudi mladi veliko bolj spoznajo in povežejo, da ne mislijo da drugi se ne srečuje z ravno takimi problemi. Tako postanejo med seboj prijatelji in skupina. Skupina je prostor, kjer se birmanec lahko počuti varnega.

V takih skupinah pa tudi laiki dobijo večjo priložnost za sodelovanje in vključevanje v župnijsko življenje. To lahko vodi tudi k prenavljanju pastoralne prakse v župniji ali v škofiji.. Laiki tako dobijo večjo odgovornost za skupnost in za oznanjevanje. Ta vloga je zelo pomembna po drugem vatikanskem koncilu. Naloga pa izvira iz krsta. Koliko odgovornosti imajo tu laiki – starši – mladi. A žal je še vedno zelo težko pridobiti delavce za božji vinograd. Birmanske skupine imajo zelo velik pomen za same birmance in tudi za prihodnost verskega življenja v župniji. Naj ne zamrejo po birmi!!

Praznovanje sv. Jurija – zavetnik glavnega mesta

Naše glavno mesto Ljubljana v nedeljo obhaja praznik svojega zavetnika sv. Jurija. Živel je v 3 st. po Kristusu. Je med ljudstvom zelo priljubljen, ga častijo številni verni po vsem svetu. Na Jurjevo nastopi prava pomlad po ljudskem koledarju. Mnogo kje je bilo znano Jurjevanje, ko so si mladeniči nadeli oblačilo iz zelenega drevja in hodili po vaseh in prinašali blagoslov in za to so dobili kakšen skromen kos kruha. Danes se to Jurjevanje odvija samo še v obliki turistične propagande. Tudi mesto Ljubljana sprejme od časa do časa Zelenega Jurija. V Ljubljani je kar na več krajih  postavljen  »zmaj« (zmajski most). Tudi na samem gradu v kapeli je na sv. Jurija maša za vse mesto. Bodimo ponosni na našega priprošnjika pri Bogu.

 

Starši – novorojeni otroci

Najprej vas povabim k prijavi vašega otroka za krst. Seboj prinesite rojstni list in družinsko knjižico, če jo imate. To boste najlažje storili, če boste prišli zvečer po večerni maši, ker takrat me boste našli doma.

Sama priprava na krst bo potekala v torek 25 . aprila. Zbrali se bomo po večerni maši, ki je ob 19 uri. Po maši bo srečanje za starše – kaj je krst, kaj krst da otroku in kako bomo obhajali sam zakrament krsta. Krščevanje bo v nedeljo 30.4. med drugo sv. mašo.

 

Prvomajske počitnice otrok

Osnovnošolci veliko časa preživijo v šoli. Nekateri približno toliko kot odrasli po službah. Njihovi urniki so zelo naporni in jim z veseljem privoščimo tudi sprostitve in oddiha. Sedaj so imeli nekaj počitnic ob veliki noči in sedaj bodo prvomajski prazniki. Tako bodo otroci doma od 27.4. – 3.5. 2017 Ker v četrtek 27.4. ne bo srečanja za 8 in 9 razred, vas prosim birmanci, da namesto tega pridete v torek 25.4. ob 16 uri. Bomo imeli za oba razreda skupne vaje za birmo. Kdor more naj pride. Zberemo se pred cerkvijo.

 

Spoved za prvo sv. obhajilo

Spoved za prvo sv. obhajilo bo v četrtek 4.4. 2017 ob 18 uri. Najprej se bomo z prvoobhajanci pripravili na sv. spoved, nato pa bo posamična sv. spoved. Na razpolago bo tudi tuj spovednik za starše, botre, za družinske člane, za vse druge, ki bi želeli sv. spoved.

Ta dan bi imeli z prvoobhajanci tudi pripravo za sv. obhajilo.

Srečanje za starše birmancev

Birma je pred vrati. Nas pa čaka skupna priprava na sam dan svete birme. Gotovo moramo polagati veliko odgovornost duhovni pripravi, ki se bo pričela z devetdnevnico v petek petega maja. K duhovni pripravi ste povabljeni vsi, ki ste v krogu domačih in imate birmanca ali birmanko. Brez molitve, brez duhovne podpore birma nima pravega temelja. Na srečanja so povabljeni tudi krstni in birmanski botri. Darovi sv. Duha so dani birmancu, birmanki za vse občestvo – skupnost, ki ji pravimo Cerkev. Birmanec ne sme teh darov zadržati samo zase, talente mora uporabljati v dobro vseh. Tako nam govori tudi Jezus v priliki o talentih. Srečanje za starše bo v sredo 3.5. po maši ob 19 uri. Vabljeni!

 

Sv. Marko  - blagoslov vode

Pri nas po Sloveniji smo obhajali njegov god s procesijami, zato so jih imenovali tudi Markove procesije. Gredo med njivami in polji v pomladnem zelenju. Verniki na ta dan posebej prosijo za varstvo pred ujmami, za lepo vreme, za dobro letino. Sončno vreme na ta dan obeta dobro vinsko letino. Ta dan molimo litanije vseh svetnikov in blagoslovimo vodo za polja in druge primere. Vabljeni k maši ob 19 uri.

 

Godovi in mašni nameni  24.4. – 30.4.2017

pon. Fidelis…… za + Franc Talijan, pog. ob 19 uri

tor.  Marko……..za + Janez Jereb, ob 19 uri

sr.   Marija………za + Angela, Janez Vrečar, obl. ob 19 uri

čet.  Cita…………za + Frančiška Boh, obl. na Gum, ob 18 uri

                              za + Ivanka Skubic, ob 19 uri

pet.  Peter……….za + Janez Gorše, ob 19 uriđ

sob.  Katarina……za + Veronika Markič, obl. ob 19 uri

ned.  3 vel.ned…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri  za + Terezija, Alojzij Švigelj

 

Cerkev čistijo – Prisrčna zahvala gre prostovoljkam in prostovoljcem za čiščenje v mesecu aprilu. V maju se bodo zavzeli  za čisto cerkev in okolico – Mijavčeva, Gratova, Puciharjeva in Tonijeva. Dogovorite se med seboj.

Tečaj za zakon od 8. -12 maja ob 19.3o – Krekov trg 1