Za življenje smo rojeni ne za smrt

Zvrst: 

 

 

 

ZA  ŽIVLJENJE  SMO  ROJENI  NE  ZA SMRT

 

 

Že znani francoski  znanstvenik Pascal je upravičeno zapisal, da nihče ni tako srečen kot kristjan. Le kristjan more dati smrti popolni smisel. Le kristjan more gledati na smrt pozitivno. Le kristjan ima možnost, da naravni strah pred smrtjo premaga z mislijo, da se bo takrat dopolnila njegova življenjska naloga. Kdo ne bi bil vesel, če je svoje delo dobro opravil. Spomnimo se naših rajnih pri maši in v naših molitvah.

 

 

za ++ pozabljene

++ Kraškovic

++ Mazi

++ Mavec

++ Žnidaršič

++ Hosta

++ Benčina

+ Glad Jožef

++ Glad

++ družina Rožič

+ Petra Konda

+ Peca Cujnik

+ Stane Novak

+ Tomaž Novak

++ starše Pirnat – Vel. Pol

+ Marija Vesel

++ starše Markič

++ starše Rupnik

+ Goršič Marija, Ignac, Alojz

++ starše in brate Škrjanc

++ starše in brate Škufca

++ starše Tomažič

+ Alojz, Marija Repar

+ starše Boh

+ Ciril, Frančiška Zevnik

+ Marija, Jože Gruden

+ Franc Vrbinc

+ Marija Vrbinc

+ Bizjak Julijana

++ Črnetove in Igorja

+ Marko Levstik

+ Metoda Levstik

++ sorodnike

+ Marija in Jože Gruden

++ starše Groznik

++ Jerebove

++ Černetove

+ Perka in Metod Gruden

++ rodbina Krnel

++ rodbina Dekleva, Pivka

++ Palčar

++ Cimerman

+ Franc, Francka Bedenčič

+ Franc, Amalija Strah

+ Franc in ++ starše Švigelj

+ Albin in Marija Hlebš

+ Perne  Ivana

+ Branko Tomažič

+ Jožica Perčič

++ Štrubelj

++ Strgar

+ Petra Miiler

+ Angela Ocepek

+ Francka Erle

+ Cilka Kern

+ Franc Kepic

+ Škufca Ivan

+Škufca Slavko

+ Škufca Robert

+ Zalar Ivanka

+ Zalar Peter

+ Janez, Ana Menard

+ Ana, Anton Kastelic V.v.

+ Alojzij Goršič

+ Tjaša

+ S. Kristina

+ Terezija, Alojzij Švigelj

+ Marija, Franc Hribar

+ Anica Tanko

+ Francka in Franc Mlinarič

++ starše Bratkovič

++ starše Ošlaj

++ Fištrovi

+ Anton Gorišek

+ Hilda Kraškovic

++ Gorišek

++ Hiti

++ Kraškovic

++ Podlogar

++ Gruden

+ Ana Špolar

+ Hilda Kraškovic

++ Malnarjeve

+ Ana, Leopold Marinčič

++ Ramovš

++ Marinčič

++ Erjavec

++ Golobič

++ Potokar

++ Oven

+ Grlica Primož

++ Šeme

++ Kogovšek

+ Ana, Jože Erjavec

+ Anžič Jože

+ Jarec Jože

+Brglez Jaka

+ Brglez Ivanka

+ Skubic Marija

+ Skubic Jože st. in ml.

+ Strežek Alojz st. in ml.

+ Strežek Janez

++ starše in teto Okoren

+ Marija, Anton Kraljič

+ Franc Gruden, Klanec

+ Tončka in Anton Šerjak

++ Podlogar, Smrjene

+ Ana, Franc Okoren

+ Janez, Milka Nered

+ brat Janez Nered

++ starše Škufca – Ratje

++ brata Škufca – Ratje

+ Smrdel Darjan

+ Perme Miro

++ starše in teto Okoren

++ starše in brata Rus

+ teto Tono Turk

++ starše, sestre in brata Tomšič

++ starše in brata Gruden

+ Metoda in Perko Gruden

+ Uršulo Gruden

+ Silva Česnik

+ Jožef Križman

++ iz družine Mehle

++ iz družine Koželj

++ iz družine Križman

++ starše Kastelic

++ iz družine Pešec

+ Jožica Fabijan

+ Karel Glavič

+ Ciril Smole

++ starše Bedenčič

++ Smoletove

za ++ sorodnike

++ Štajnar

+ Alojzij Kastelic

+ Matija Musar

+ Franci Perovšek

++ starše Perovšek

++ starše Doberšek

+ Stanislav, Antonija Bozja

+ Ana Špolar

+ Janez Skubic

+ Antonija Skubic

+ Jelka Skubic – Hribar

++ rodbina Boltežar

+ Franc, Marija Hribar

+ Marija, Vinko Lampič

+ Drago Poje, st.

+ Skubic Janez, Marija

++ Hribar – Reber

++ Lampič – Mali vrh

++ Mehlin – Dole

++ Marolt

++ Erjavec

++ Zupančič

+ Ernest Fabijan

++ družina Bavdek

++ družina Kosednar

++ družina Intihar

+ Janez Zakrajšek

++ družina Zakrajšek

++ starša in brata Janežič

+ Lipovec Ivan, Angela

++ starše Zalar

+ Godec Angela

++ Petkovšek

++ Hafner

++ Strniša

++ družina Zupanc

++ družina Bedič

+ Jože Anžič

+ Anžič Franc, Marija, Jerica

+ Erjavec Franc, Marija, Primož

+ Erjavec Jože, Ana

+ Andoljšek Alojz

+ Kovačič Alojz

++ starše Buh

++ starše Jurjevec

+ Franc Gruden – Klanec

+ Helena, Alojz, Lojze Gruden

+ Ivančič Julijana, Janko

+ Amalija Zupančič

+ Anton Hrastar

+ Janez Zajc

++ Pene

++ starše Pene

+ Ana Oberstar

+ Ivan Oberstar

+ Avgust Dragar

+ Marjanca Dragar

+ Janko Oblak

+ Janko Tominc

+ Sečnik Rozi

+ Francka Košnik

+ Janko Oblak

+ Jože Grebenc

++ Štefancove

+ Rudolf Sečnik

+ Ludvik Sečnik

++ Belcijan

++ Dolšina

++ Reparjeve

+ Silva Pene

+ Boštjan Bučar

+ Kaja Bučar

+ Janez Murn

++ starše Serajnik

+ Jani Trškan

++ pevce MZ

++ dobrotnike naše cerkve

Vsem hvala za molitve.

 

NCNG + Ladislav Škufca

Apostol Pavel primerja naše telo šotoru, ki je le prehodno bivališče. Kdor hoče za dolgo ostati ne postavil le šotora, temveč hišo. Za večnost pa potrebujemo večno zgradbo, ki je ne moremo narediti s človeškimi rokami. Za kaj takega smo nemočne. Pomagamo pa našim rajnim z dobrimi deli in molitvami. Ob smrti ste to storili: družina Hosta – Tonijeva 1, Alojzij Cimerman z družino, Viktor Kovačič z družino, družina Herman,  Marija Novak, bratje  Škufca z družinami, sestrična Lovše in družina Golčar. Vsem dobrotnikom hvala.

 

Komisija za mladino

Predstavniki skupin za mlade se bomo zopet srečali v ponedeljek ob 20 uri v zakristiji. Pregledali bomo  delo v mesecu oktobru po skupinah, si izmenjali mnenja in pogledali, kaj vse nas čaka v novembru.. Najlepša hvala – Matevž Strgar.

 

Občestva mladih – knjižica  za mlade 2017/18

Vstani iz kavča udobja in se odpravi naproti drugim. Možnosti je kot lahko vidiš v knjižici ogromno. V njej najdeš vse kar imajo mladi radi in kar jih oblikuje za življenje. Lahko posežeš tudi na mednarodna področja. Želim ti, da jo pregledaš najprej sam, potem pa tudi s svojim prijateljem in kaj storiš zase. Naredi korak naprej!!

 

Zakonska skupina srečanje imamo v petek 10.11. ob 20 uri z temo – Odkrivajmo pogum za življenje – Gregor in Mirjam.

 

Zahvalna nedelja – nadškof Stanislav

Predvsem se danes zahvaljujem Bogu za vse, saj je najprej vsak izmed vas velik dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti za vas prosim Boga, naj vas spremlja s svojo bližino, vas varuje in blagoslavlja.

 

Godovi in mašni nameni 6.11. – 12.11. 2017

pon. Lenart………..za + Marija Metelko, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Vinko………..za ++ priporočene v molitev, ob 7.3ozj.

sr.    Bogomir……..za + Ivanka Beltran, 30 dan, ob 18 uri

čet.  Ursin…………za + Ladislav Škufca, 7 dan, ob 18 uri

                                za + Antonija Gale, ob 19 uri na Gum.

pet.  Leon………….za + Stane Narobe, ob 18 uri

sob. Martin………...v čast MB za zdravje, ob 18 uri

ned.  32 ned……….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Janez Samec, obl.