Zakaj romanje?

Zvrst: 

 

 

Zakaj  romanje?

 

Vsako dejanje želimo osmisliti – zakaj to delamo, kaj bomo imeli od tega, kakšen je pri tem naš cilj… Vse to so vprašanja, ki terjajo tudi odgovore.

Večkrat se odpravljamo na romanje pa ne sami, pa tudi v najrazličnejših skupinah – družina, prijatelji, družba, društva, župnijska skupnost, spokorniki…

V knjigi sv. Pisma beremo, kako je Bog že v Stari zavezi vedno znova pozival , naj se odpravi ljudstvo na pot, začenši s praočeti /Abrahamom  - preko Mojzesa, ki je izpeljal celotno Izraelsko ljudstvo iz Egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo – v svobodo kjer sta tekla »mleko in med« Bog sam nastopa v tej knjigi kot romar, ki je s svojim ljudstvom  nepretrgano na njegovi poti. Pisatelj poudarja, kako je človek stalno poklican , da se razgleduje po novih obzorjih, da se odpravi za njimi in je tako rekoč stalno na poti. Na tej poti je človek kot romar v veri, pri čemer vera vključuje tudi upanje in ljubezen.

Vsako romanje najprej pomeni asketsko vajo -  - molitev, žrtev, odpoved, spreobrnjenje srca, prelom s svetom, kar je slabega, odhod iz domačega kraja, bližati se božjemu, živeti za Boga. To je prvi klic romanja in poti, ki se podamo na pot. Že vrsto let gremo vsako nedeljo po prazniku rojstva Marije h kraljici miru na Kurešček. Tudi letos vas vabim na to pot. Z nami bodo šli tudi letošnji pripravniki na birmo. Udeležili se bomo sv. daritve, pri maši sodelovali, pri maši prosili za vse, ki bodo vključeni v proces. Doživimo obljubljeno deželo!

Starši in birmanci

 

Birmo prejmejo večinoma mladi med 13. in 15. letom starosti, kar pomeni, da so v zelo intenzivnem pubertetnim obdobju, ker se spolno hitro razvijajo. »Mladostniški pogled  v prihodnost je kot goreči grm, ki gori in ne zgori. V določenih trenutkih je mladostnik tako napolnjen  z energijo, da si ne more zamisliti, da bo kdaj utrujen. V svojem telesu živi z občutkom, da je življenje »grm«, ki gori, a ne bo nikoli zgorel. Vsekakor podoba gorečega grma predstavlja neizčrpno polnost življenjskih moči. Seveda pa mlad človek še po končanem telesnem spreminjanju potrebuje še precej časa, da svoje spremembe duševno, čustveno predela in sprejme.

Danes so mladi zelo hitro potisnjeni v spolne izkušnje, ker jih družba in mediji z raznimi informacijami na vsakem koraku v to naravnost silijo. Toda za te izkušnje niso zreli in to tudi ni v božjem načrtu.

Nekateri birmanci prihajajo iz družin z bogatimi medosebnimi odnosi. Zanje odnosi veliko pomenijo in cenijo človeka, ter vse kar je človeškega. Drugi prihajajo iz zelo revnih okolij medčloveških odnosov. Če gledamo z vidika šol, imajo za šolsko delo različne izhodiščne pogoje. Nekateri imajo veliko spodbud za učno delo, drugi jih imajo zelo malo ali nič, kar pomeni, da živijo v okolju, ki je z vidika spodbud za učenje zelo revno. Otroci iščejo razne kompenzacijo, ki vodijo nekatere celo v nasilno vedenje ali v iskanju družbe preko medijev interneta, klepetalnic…do tistih bolj negativnih – alkohol, droge, nasilje. Tudi otroci, ki so imeli vse, nimajo več kaj početi. So apatični in naveličani vsega. Najbolj ranljivi so tisti mladi, ki nimajo podpore v starših in hkrati tudi nimajo nobene druge odrasle osebe, ki bi ji zaupali. Grez za neprestani izziv mladim. Tudi pastoralni delavci pomagamo mladim najti gotovost v Bogu, v zaupanju v življenje. Ob tem ima velik pomen molitev »z«  in »za« mladostnike.

Otrok se v tem času oddaljuje od družine. Otroci »morajo« v določenem času storiti samostojen korak v življenje, poiskati in oblikovati lastno pot. Za katero bodo odgovorni. Ločitev od staršev oz. osamosvojitev tako postane pogoj, da moremo biti deležni božjega blagoslova. Dobra priprava na birmo je posebej pomembna. Za njih, birmance, starše, botre, sorodnike in za Cerkev je birma življenjska priložnost, ne zamudimo je.

NCNG  +  Ivanka Skubic

To da gredo naša dela z nami je pretresljiva  resnica, ki daje smisel in polno vrednost zemeljskemu življenju. Zadnja odločitev je močno povezana z navadami in načinom življenja, s tem ali je človek v življenju delal dobro ali hudo. Vsa dejanja nas oblikujejo.

Ob smrti matere Ivanke so darovali za maše in za potreb naše cerkve:

hčerka Sonja z družino, hčerka Ivica z družino, družina Fortuna – Cokan, sestra Helena Valentinčič, Fani Gruden z družino iz Klanca, Kolenčevi iz Zaloga, Franc Anžič z družino, Marija in Jože Košak iz Pristavlje vasi, Alojzij Goršič z družino, družina Brglez, Branka Pečnik z družino, Pavla in Franc Skubic, Janez Skubic z družino, družina Kraljič iz Zaloga, Franc Skubic z družino, Ciril in Anica Martinc, družina Martinc, Božena Skubic z družino, Jože Okoren z družino, Horvat Marija, Jože Kolovič in Anica in Franc Menard.

Življenje nam je dano, da bi iskali Boga, smrt, da bi ga našli. Hvala vsem darovalcem. Bog bo vas plačnik.

 

Katehetska nedelja

Vsako leto začenjamo veroučno leto tudi z sv. mašo. To nedeljo obhajamo  vedno drugo nedeljo v septembru. S tem želimo poudariti tudi kako so pomembni darovi, ki jih prejemamo iz božjih rok za časno in večno življenje. Vse osnovnošolce, srednješolce in študente podprimo z molitvijo ali pa seveda jih tudi usmerjajmo na pravo pot učenja in modrosti. Naj odkrivajo tudi pot odrešenja!!

 

Versko izobraževanje za vsakogar 2016/17

Vsako leto znova vabimo na to šolo. Šola pomaga k poglobitvi svojega verskega znanja, lahko naredite nekaj za svojo versko rast, želite poglobiti poznavanje sv. Pisma, se želite usposobiti za katehetsko delo, vodite birmanske in druge skupine, ste član ŽPS v župniji…Študij poteka ob delu ali drugem študiju. Predavanja so ob petkih od 15.3o – 18.45 na Poljanski cesti c.4.  Več na email: Tatjana.car@rkc.si

 

Romanje na Kurešček

V nedeljo 11. septembra bomo poromali na Kurešček h Kraljici miru. Gremo starši in birmanci. Zberemo se v Želimljem pred cerkvijo ob 13.3o. Nato gremo peš, uro in pol hoda. Po maši se vračamo nazaj. Z geslom  Marija nas vodi k Jezusu.

Stična mladih 2016

Že petintrideset let se mladi vsako leto zberejo na srečanju v Stični, ki je organiziran pod okriljem Medškofijskega odbora organizira skupnost katoliške mladine. Letos bo to v soboto 17. septembra 2016 od 9.oo do 18.oo. V tem letu se bomo zbrali pod geslom  »Sem orodje božjega usmiljenja«. Mladin se bo pridružil generalni predstojnik cistercijanov , vodstvo evropske mladine JECI-MIEC in glasbena skupina iz Italije The Sun. Skupina je igrala pred papežem v Krakovu na Poljskem. Ves dan bo veliko zanimivosti. Mladi lepo vabljeni. Gremo z vlakom in osebnimi avtomobili.

 

Sestanek za Karitas

V okviru občinskega praznovanja vsako leto pripravimo  predavanje na temo pomagati bližnjemu v stiski. Tudi letos bo srečanje. Na to srečanje pa se moramo še dobro pripraviti s skupino članov. Zato bomo imeli srečanje v sredo14.9. po večerni maši v prvi zakristiji. Seznanjeni boste s potekom praznovanja in tudi z osebnimi zadolžitvami za dobro vseh. Vabljeni na sestanek.

 

Srečanje zakonske skupine

V letošnjem letu bomo imeli veliko gradiva za pogovor saj imajo tudi člani ŽPS problematiko Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi. To leto je namenjeno družini. Prav družina naj bi bila po božjem načrtu simfonija ljubezni. Srečamo se v ponedeljek ob 20 uri. Pridi na srečanje.

 

Ministranti – vaje vsako soboto ob 10 uri!

 

Godovi in mašni nameni  12.9. – 18.9. 2016

pon. Gvido……..za + Ivanka Skubic, 7 dan, ob 19 uri

tor.   Janez……...za + Janez Samec, ob 20 uri Gum

sr.     P sv. K……za  + Marija Skubic, obl. ob 19 uri

čet.   Žal. M. b….za + Stanislav Kastelic, obl. ob 19 uri

pet.   Ljudmila….za +  Hilda Kraškovic, ob 19 uri

sob.   Robert……za  + Ivan, Janez, Francka Debevec, ob 19 uri

ned.   25 ned. …..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri  za + Janko Ščavničar, obl.

 

Katehumenat  - Grosuplje

Kar nekaj jih je , ki bi želeli prijeti nekatere zakramente, krst, birma, sv. obhajilo ali se tudi poročiti. Priprava se bo pričela v oktobru v Grosupljem. Javite se župniku ali v Grosupljem.