Zakaj se maldi na poročajo

Zvrst: 

Zakaj se mladi ne poročajo?

 

 

To, da se mladi nočejo poročiti, predstavlja v današnjem času zaskrbljenost. Zakaj se mladi ne poročajo? Zakaj pogosto reje smo živijo skupaj in velikokrat samo z »delno odgovornostjo«? Zakaj imajo mnogi krščeni, bolj malo zaupanja v zakon in družino? To je pomembno razumeti, če želimo, da bodo mladi našli pravo pot.

V resnici bi skoraj vsi moški in ženske želeli čustveno stabilnost in varnost, trden zakon in srečno družino. Družina je med mladimi na vrhu vsega, kar jim je všeč, a zaradi strahu, da bi naredili napako, mnogi o tem sploh nočejo razmišljati. Čeprav so kristjani, ne mislijo na zakrament zakona, edinstveno in neponovljivo znamenje zveze, ki postane pričevanje vere. Morda je ravno ta strah, da bi jim spodletelo, največja ovira, da bi sprejeli Kristusovo besedo, ki zakonski zvezi in družini obljublja njegovo milost.

Odlično pričevanje za zakon je življenje krščanskih zakoncev in družine. Ni boljšega načina. Ti s svojim življenjem izrazijo lepoto zakona. Zakon, ki ga je posvetil Bog, varuje tudi zvezo med možem in ženo. Bog je izvir za mir  in dobro v zakonu. V času pred Kristusom – je mož lahko odslovil svojo ženo. Ne Kristus in ne evangelij  sta premagala to anomalijo. Pričevanje o družbenem dostojanstvu zakonske zveze bo postalo prepričljivo ravno po tej poti, poti pričevanja, ki privlači, poti vzajemnosti in dopolnjevanja med zakoncema. Kako bi lahko v naši župniji mladim in zakoncem predstavili zakon kot pot osebne rasti in izpolnitve.

 

Birmanci in starši – maša, spoved, maziljenje

 

Evharistija - maša

Sv. daritev je višek krščanskega življenja; srce in vrhunec življenja Cerkve. Bogu se zahvaljujemo. Sv. daritev je povzetek sv. tridnevja. Pri maši prejmemo Kristusovo telo, ki zedinja birmanca  z Gospodom – odpušča male grehe, varuje velikih, daje moč za vsakdanje krščansko življenje. Evharistija je dragocena hrana – srečanje s Kristusom in vsak vernik mora enkrat v letu prejeti sv. evharistijo. Kristus želi , da se po njem v nas poraja življenje, ljubezen, gledamo tudi v večnost – cilj pred nami. Vse to nas vodi k njegovi polnosti v Bogu.

 

Spoved – sprava

Velikokrat se nam pripeti ali storimo sami, ne želimo dobrega, ne pomagamo drugim – kristjani imenujemo greh. Z grehom se oddaljujemo od Boga, od njegove ljubezni, od dobrega. Da se bomo ponovno lahko srečali v polnosti z njim je potreben zakrament sv. spovedi – sprave – odpuščanja. Če želim biti deležen kruha življenja moram biti v stanju milosti. To pa lahko dosežemo po zakramentu sprave, pokore in odveze. Božjemu usmiljenju tako izročamo  naše napake, vrzeli v vzgoji, kot v našem krščanskem življenju /odgovornost do vzgoje verskega življenja, molitev za otroka, sodelovanje z otrokom v verskem življenju /. Tudi v sami pripravi na prejem sv. Duha lahko našo pripravljenost – našo bolj ali manj srečno preteklost izročimo božjemu usmiljenju v trdnem zaupanju, da pri Njem »ni nič nemogoče«. On lahko popravi, kar smo zagrešili, in nadoknadi kar smo zamudili.

 

Bolniško maziljenje

To je že peti zakrament, ki ga Cerkev deli preizkušenim bratom in sestram Cerkve. Bog nas ne pusti samih tudi v najtežjih trenutkih našega življenja. Podeli posebne milosti kristjanu, ki prestaja težave, povezane s stanjem hude bolezni, nesreč ali starosti. Poveže bolnika s Kristusovim trpljenjem – podeli tolažbo, mir in srčnost za prenašanje tegob, odpuščanje grehov, če tega bolnik ni mogel prejeti v sv. spovedi, podeli zdravje, če je to božja volja ali vodi k večnemu življenju v nebesih. Božja ljubezen se razodeva v zakramentih.

Teden zaporov 2016 – Gospod, usmili se!

Teden molitve bo od 13.- 19. novembra 2016. Ko rastemo v veri in spoznanju, kako Bog ljubi vsakega izmed nas – kako veliko je njegovo usmiljenje, ko nam odpušča, nas vzgaja in hrabri – odkrivamo, da smo tudi sami sposobni izkazati usmiljenje drugim v večji meri in prositi Boga, da nam izkaže še več usmiljenja. To je zdravilni krog. Bog je usmiljen, mi postajamo še bolj usmiljeni in tako občutimo še več njegove milosti! Ob tem se vendarle zavedamo, da smo lahko še boljši; Bog nas kliče celo k popolnosti, čeprav je le on sam popoln. V letu usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, je naša skupna molitev in prošnja: »Gospod, usmili se!« Ta nas postavlja trdno n realna tla in v enakovreden položaj, ko se vedno bolj bližamo Jezusu, obličju Očetovega usmiljenja. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik/-ca ali skupnost storite eno star, za katero od skupin, za katere molite. Molili bomo vsak dan pri maši.

 

Zavod živim – in Gibanje za otroke

Stopili smo skupaj in se odločili, da bomo prosili čim več ljudi, da nam z molitvijo oziroma duhovno posvojitvijo pomagate pri reševanju nerojenih otrok. S to molitvijo boste posvojili nerojenega otroka, ki ga ne poznate in ga morda ne boste nikoli spoznali, a mu boste z svojo molitvijo rešili življenje. V Sloveniji se s splavom konča več kot 4000 nerojenih življenj  vsako leto. Želimo najti vsaj 400 ljudi, ki bi duhovno posvojili nerojenega otroka in zanj molili 9 mesecev. Molimo, da bi Bog posegel v življenje tega otroka, da ga bo mati vesela, da ga bo oče sprejel in zanj skrbel in da bo Bog lahko izpolnil svoj načrt z otrokom. So na razpolago tudi kartončki na katerih je zapisana tudi molitev, ki jo lahko molite doma. Priporočam mladim družinam to molitev.

 

Zlati 50. Nikodemovi večeri ,  14.-24.11. 2016

Letošnji večeri so že 50 po vrsti. Odvijali se bodo pod geslom Radost ljubezni. Potekali bodo na TF v Ljubljani , Poljanska 4 ob 19.30. Vabljeni študentje, izobraženci in vsi, ki želijo prisluhniti mislim papeža Frančiška parom, družinam in pastoralnim delavcem. To bodo predavanja, okrogle mize in pričevanja ob spodbudi – Radost ljubezni.

Program vsega najdete tudi na spletni strani www.unipas.si

Člani ŽPS

Vabimo vas na jesensko srečanje članov ŽPS  /duhovnike in laike. Na srečanju se nam bo pridružil g. nadškof Stanislav. Srečanje bo potekalo  v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu od 9.oo- 13.oo. Namen srečanja je: Vzgoja občestva za sprejemanje ranjenih družin v župniji. Če je le mogoče seboj prinesite letošnji pastoralni priročnik. Prosim, če je mogoče potrdite svojo udeležbo na tečaju župniku do torka15.11. 2016. V mesecu novembru ne  bo redne seje.

 

Zahvala

Podjetju Kalia – Rudnik se lepo zahvaljujemo za podarjeno cvetje. Po prazničnih dneh so nam podarili obilo cvetja. Hvala.

 

Darovi za maše naših umrlih

Vsem najprej Bog plačaj za darove za sv. maše naših rajnih bratov in sester. V mesecu novembru vedno pred mašo molimo za priporočene v molitev. Sv. maše pa bodo darovane čez leto, gotovo vsak mesec bo ena maša v ta namen, v mesecu pa bomo darovali tudi za nove duhovniške in redovniške poklice. Za naše rajne bo 15 svetih maša za nove duhovniške in redovniške poklice pa vsak mesec na prvo soboto.

 

Godovi in mašni nameni 14.11 – 20.11. 2016

pon. Nikolaj……..za ++ priporočene v molitev

tor.   Leopold…….za ++ Kramar, Gum. ob 18 uri

sr.    Marjeta……...v zahvalo , ob 15.30 v domu

                                v čast MB za zdravje, ob 18 uri

čet.  Elizabeta…….za ++ starše Skubic, rimska, 18h

pet.  Filipina………za + Peter, Pavel Meglič, ob 18h

sob.  Matilda……za + Kajetan More, obl. ob 18 uri

ned.  Kralj………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za + Marjan Bavdek, obl.

V ponedeljek  ne bo verouka za 7, 3 in 2 razred, žpk.