Zakaj sem proti

Zvrst: 

 

 

ZAKAJ   SEM   PROTI

 

1/Zakaj je novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih problematična? - Novela uvaja posvojitev otrok  v homoseksualne skupine, kjer je otrok vnaprej obsojen živeti brez očeta ali mame. Otroku bo prepovedano  poznati svoj rodno mamo in očeta.

-         Če otrok  ostane brez staršev, ga ne morejo posvojiti  stari starši

lahko pa jih dva neznana moška ali dve ženski. Uvaja  spremembe šolskih  programov, v katerih bodo otroke nagovarjali v eksperimentiranje različnih spolnih praks ter glede spremembe spola in spolne usmerjenosti ter jih v nasprotju z znanostjo prepričevali, da naravnega spola ni in si ga lahko izbirajo.

-         Ukinja zakonsko zvezo moškega in ženske in vse ljudi sili, da

bomo živeli kot osebe 1 in osebe 2.

-         Ogroža svobodo mišljenja, svobodo govora, pravico do vzgoje

po lastnem prepričanju in pravico do ugovora vesti vseh drugače mislečih.

-         Uvaja spremenjene šolske programe, ki jih bodo morale izvajati

tudi zasebne katoliške šole, v kolikor bodo hotele biti javno financirane.

2/Zakaj vztrajate pri referendumu?

+ Referendum je edino demokratično sredstvo, ki ga ustava daje državljanom, da lahko zavrnemo krivične zakone, ki nam jih vsiljuje vladajoča elita.

+ Ta referendum je edina možnost, da preprečimo posvojitev otrok v homoseksualne skupine; izkoriščanje revnih žensk za nadomestno rojevanje, ki bodo za denar prodajale svoje otroke bogatim homoseksualcem, ter da preprečimo agresivno spolno vzgojo v vrtcih in osnovnih šolah, kjer bodo aktivisti otroke nagovarjali, da naj spremenijo spol in spolno usmerjenost. Je tudi edina možnost, da tisti, ki smo že poročeni, ostanemo mož in žena, ne pa da postanemo oseba 1 poročena z osebo 2.

3/ Zakaj v času begunske krize zahtevate referendum?

  • Referendum  nima nobene zveze z begunsko krizo. Zahtevali

smo ga že davno pred začetkom begunjske krize, ker gre za krivičen in škodljiv zakon, ki daje interesom odraslih prednost pred dobrobitjo otrok.

  • Begunci iščejo boljše okolje za svoje življenje in prihodnost

mi pa želimo z referendumom poskrbeti  za boljšo prihodnost naših otrok.

  • Begunska kriza je odlična priložnost, da se vprašamo, kaj lahko

naredimo za prihodnost našega naroda. Globoko sem prepričan, da je družina temelj družbe in prihodnost naroda. Zato bom odšel na referendum in glasoval proti socialnemu eksperimentu nad otroci, ki ne bodo smeli meti očeta oz. matere.

4/ Ali ni škoda 4 milijone eur za izvedbo referenduma? Ali ne bi bilo

bolje dati revnim otrokom.

ü  To je vprašanje  za predsednika vlade Mira Cerarja, ki je že pred

sprejemom zakona javno izrazil zavedanje, da bo za tak zakon gotovo zahtevan referendum, a je kljub temu in kljub našim prošnjam, da tega ne stori, vztrajal pri njegovem  sprejemu. Zato sta za referendum  odgovorna predvsem on in njegova stranka.

ü  V primerjavi z dolgoročno škodo, ki bi jo povzročila uveljavitev

tega zakona so 4 Mio € še vedno nizka cena.

5/Ali imate podporo katoliške Cerkve?

  • Ponosni in srečni smo, da nas pri zaščiti otrok podpirajo

katoličani, evangeličani, pravoslavni, muslimani in celo veliko število neverujočih. Obenem se zahvaljujemo za podpro papeža Frančiška, ki odločno podpira  pravice otrok do očeta in matere in nasprotuje razglašanju  homoseksualnih razmerij za zakonske zveze.

  • Imamo podporo vseh otrok, ki hočejo živeti z očetom in mamo

ter podporo njihovih staršev in starih staršev.    /se nadaljuje/.

Spomnimo se rajnih priporočenih v molitev

Vsi »čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa« (Rimlj 8,23). To se bo dovršilo, ko bosta prešla prvo nebo in prva zemlja in Bog bo naredil vse novo, zakaj, kar je bilo prej je minilo. Prosili bomo tudi za ++ Skubic, Janez Skubic, Antonija Skubic, rodbina Boltežar, Marija Hribar, Franc Hribar, za vse ++ sorodnike…

Če je življenje priprava na smrt, je smrt odhod k gledanju dobrega Boga.

 

NCNG – Francka Košnik

Smrt nam daje luč, mir, veselje, polno, resnično življenje. Smrt nam daje vse, kar nam da Boga. Darovali so: Alojzij Goršič z družino, Anton in Marija Kraškovic z družino. Hvala za pozornost in dobroto do moje pokojne sestre Francke. Zahvaljujem se vsem za izrečena sožalja in molitev za pokojno sestro. Pri Bogu prosi za nas.

 

Teden Karitas  23.11. – 29.11. 2015

Letošnji teden se bo odvijal pod geslom  »V službi človekovega dostojanstva« Ozrimo se na številne stiske družin, ki se srečujejo z različnimi stiskami. Ozreti se moramo tudi na družine vseh župljanov, ki v župnijo prinašajo veselje, pomoč, sočutje in vračajo dostojanstvo človeku. Središče pri delu Karitas je človek, ki ima zaradi tega, ker je božja podoba, nedotakljivo  dostojanstvo. Je Nekdo in ne Nekaj. Vabimo vas, da se udeležite 25 jubilejnega koncerta v dvorani

Celjskega sejma. Ob 20 uri bo tudi na TV Slovenija 1 prenos v živo tega koncerta. Ob in po koncertu bodo zbirali sredstva za slovenske družine v stiski. Hvala vsem za sodelovanje in dobra dela.

 

Duhovna akademija

Akademija bo začela delovati v adventnem času. Zavod za vse življenjsko rast in celostni razvoj. Nudila bo pomoč odraslim /predvsem  imamo v mislih 3 življenjsko obdobje/ utemeljeno na krščanskem katoliškem izročilu. Predavanja bodo vsakih štirinajst dni. Vodili jih bodo uveljavljeni profesorji. /Stres, Turnšek, Benedik, Kovač, Gostečnik…/ Letni prispevek za predavanja bo 30€. Vpis bo potekal do 30.11. 2015. Lepo vabljeni na ta predavanja. Vpisnico ste prejeli že v prejšnjih oznanilih.

 

Ministranti – po mah

Danes ob 13.3o se zberemo pred cerkvijo in gremo po mah proti Žalni. Upam, da nam bo vreme prizaneslo. Seboj vzemite kakšno vrečo ali kolikor potrebujete mahu za svoj dom. Vabljeni tudi drugi.

 

Adventni čas

Prihodnja nedelja je že prva adventna nedelja. Pripravimo se po družinah na praznovanje Božiča. Naj ne bo samo zunanji okras – venček, vsa družina se zbere ob večerih k molitvi, družinskemu pogovoru, pripravi jaslic, vsaj en član družine se v adventu udeleži delavniške maše, toliko bolj letos, ko je pred nami tako pomemben referendum. Tudi božja beseda nam daje pogum , veselje in nas navdaja z upanjem /maša, molitev, post, žrtev. Pomagajmo te vrednote odkrivati tudi mlademu rodu.

 

Slomškovo bralno priznanje  2015/16

Prvo srečanje za bralce bo v soboto 28.11. ob 9.3o. Gospa Katarina pripravlja veliko zanimivega in lepega za mlada in vesela srca. Če komu še ni kaj razumljivega glede branja knjig boste lahko vprašali in se pogovorili z njo na samem srečanju. Bralci lepo vabljeni.

 

Godovi in mašni nameni 23.11. – 29.11. 2015

pon. Klemen…………za + Franc Perpar, 7 dan, ob 18 uri

tor.   Andrej………….za + Cecilija Pincolič, ob 7.3o zj

sr.     Katarina………..za + Alojzij Valentinčič, obl. ob 18 uri

čet.   Valerijan……….za ++ Anžič, ob 18 uri

pet.   Modest…………v čast MB, ob 18 uri

sob.   Jakob………….za + Lidija Kotar, obl. ob 18 uri

ned.   1 adv………….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                    ob 10 uri za + Janez Ahlin, obl.

 

Marija trka na naša vrata – Marija na poti v Betlehem prosi za prenočišče. Odprimo ji vrata doma, molitve in srca.