Zaupaj, tvoj Odrešenik živi

Zvrst: 

 

 

 

ZAUPAJ,  TVOJ  ODREŠENIK   ŽIVI!

 

Modri ljudje so vedno opozarjali, da je modro misliti tudi na svoj konec. Misel na zemeljsko minljivost ni prijetna. Zato nam velik pomeni Jezusova obljuba, da nam je v nebesih pripravil prostor. Najbrž ni dneva, da ne bi pomislili na našo minljivost in se oprijeli Jezusove in Marijine bližine. Hvala Bogu, da se nam je razodel in se nam pustil spoznati.

Naši misijonarji, ki so se podali oznanjat Božjo besedo po vsem svetu, radi povedo, da je naš evangelij  zares veselo sporočilo. Vsi, ki sprejmejo njihovo oznanilo, začutijo in spoznajo, da so že sedaj svobodni v Kristusu. Skupaj z njim je lažje pogledati v našo prihodnost onkraj groba.

Ko se bomo v prihodnjih dneh zaustavili pri grobovih naših bližnjih, bomo z nam dragimi, že pokojnimi ljudmi, še posebno povezani. Zanje upamo, da živijo pri našem živem Odrešeniku, zase pa, da se bomo z njimi pri njem zopet srečali.

Molimo za rajne:

 

+ Ivanka Golobič

+ Jože Kočar

++ Golobič

++ Erjavec

++ vaščane

+ Jože Glad

++ družino Glad

++ družino Rožič

+ Petra Konda

+ Pepca Cujnik

+ Janez, Ana Menard

+ Janez Zagorc

+ Marija Lani

+ Karel Lani

+ Ivan, Rozalija Strle

+ Jože Hrovat

++ družino Hrovat – Kamni vrh

++ družina Trontelj – Ponova vas

+ Alojzij Vršič

++ starše Strmole

+ Julija Bizjak

++ starše Marija, Jože Gruden

++ Igorja in ++ Črnetove

++ Jerebove

+ Marko in + Metoda Levstik

++ Franceta in Marija Vrbinc

++ starše Gruden

++ starše Groznik

++ Jerebove

++ Černetove

+ Metod in Perka Gruden

+ Bogomir Pirečnik

++ brata in starše Serajnik

+ Zdenka Serajnik

++ Štajnar

++ Cigale

++ Lipove c Ivan in Angela

++ starše Zalar

+ Angelca Godec

++ Mavec

++ Mazi

++ Žnidaršič

++ Kraškovic

+ Amalija Zupančič

+ Anton Hrastar

+ Janez Zajc

+ Antonija Gale

++ Kramar

++ Gale

+ Alojzij Valentinčič

++ starše Gruden – Klanec

++ brata in sestri Gruden

++ Angela, Franc, Erjavec

+ Ladislav Pečnik

++ pokojne sorodnike

+ Tomaž Novak

++ starše Pirnat

++ Franc in Frančiška Bedenčič

+ Ljudmila in Anton Božič

+ Amalija in Franc Strah

+ Ljudmila Anžič

++ Janez, Marija Skubic

++ Balantove

++ sosede

++ starše

+ Peter Veber

++ starše Švalj

++ Tomažič

++ družina Boh – Pece

+ Marija Repar

+ Frančiška Repar

+ Jožef in Jožefa Hočevar

+ Mari Novak /Kanada/

++ Novakove /Kanada/

++ Gregorjeve – strice in tete

++ Poličarjeve

+ Adamlje Pavla

+ Alojz Kovačič

++ Herman in Medved

+ Silva Česnik

+ Hilda Kraškovic

++ sestre, brata in starše Tomšič

++ brata, starše Gruden

+ Uršula Gruden

+ Perka in Metod Gruden

++ družina Česnik

+ Tone Gorišek

++ starše Hiti

++ sestra in brat Hiti

++ Goriškovi

+ Hilda Kraškovic

++ Goršič Marija, Ignac, Alojzij

++ starši in brate Škerjanc

++ starše in brate Škufca

+ Anton in Marija Kraljič

+ Jožef, Francko, Ana Okoren

++ iz družine Podlogar

+ Franc Gruden, Klanec

++ Šerjakove

++ Mikulčič

++ Ettling

+ Ludvik, Roza Sečnik

+ Ivan, Ana Oberstar

+ Marjanca, Avgust Draga

Spomnimo se jih v molitvi.

Prihodnjič nadaljevanje!

 

Okrasitev cerkve za žegnanjsko nedeljo so darovali darovalci Lanišča – Tomažič Peter, družina Bratkovič, družina Hrovat, družina Novak, družina Repar, družina Dolšina, družina Tomažič. Denar so porabili za rože in material. Vsem, ki ste krasili in lepšali božje svetišče za praznovanje gre zahvala. Božja roka ne bo ostala dolžna ampak vedno dobro povrne. Hvala tudi z moje strani.

 

Žegnanjska nedelja - Lanišče

Krašenje cerkve  in bogoslužnih prostorov je pomembno opravilo, je » podlaga« bogoslužju in vernikom pomaga, da se lažje srečajo z Bogom in med seboj. Je to tudi čudovita naloga, s katero krasilci lahko močno nagovorijo obiskovalce cerkve, molivce in vse zbrano občestvo. Z razpostavitvijo cvetja, barv in raznih simbolov lahko v molivcu vzbudimo duha. Ob praznovanju so za laniško cerkev darovali  - Julka Mavec, Marija Repar, Brezinščak Ivan, Joža Repar, Tončka Zaman, Jožica Bratkovič, Zvonka Hrovat, Janez Skubic in Peter Tomažič.. Bog plačaj dobrotnikom.

 

Vsi sveti  1.11. 2016

Mnogi naši sorodniki in prijatelji so v nebesih. Na zemlji so živeli preprosto življenje in pomagali ljudem v revščini in žalosti. Svetnikom Jezus daje lepo priznanje, nas pa tudi spodbuja k posnemanju z besedami: »Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli.«

Na praznik Vseh svetnikov bo maša dopoldne ob 9 v župnijski cerkvi. Prav tako tudi popoldne ob 14 uri. Po tej sv. daritvi bomo odšli na božjo njivo in tam skupaj molili za vse naše rajne brate in sestre našega pokopališča in prav tako za vse, ki jih bomo želeli vključiti v našo molitev in blag spomin.

Ob ave Mariji /17,15 ure/ bomo molili rožni venec za rajne. Zbrali se bomo v župnijski kapeli – brali bomo odlomke sv. Pisma, peli znane pesmi, premišljevali svete skrivnosti in prosili za naše rajne, ki potrebujejo naše molitve. Če ne boste prišli molit v cerkev, molite doma v krogu svojih družin. Naj se ta lepa slovenska navada ne opusti, ki prinaša živim in rajnim lep blagoslov.

 

Krščevanje

Krščevanje bo v nedeljo 6.11. med drugo sv. mašo. Priprava na krst bo v ponedeljek 31.10 po večerni maši ob 18.3o. Starši molite za novokrščence in tudi sami zase, ker smo deležni tako velikih božjih darov. Vabljeni.

 

Na vernih duš dan 2.11. 2016

V vsaki naši cerkvi bo ta dan sv. maša – na Gumnišču ob 8 uri, v Lanišču ob 9 uri in v župnijski cerkvi ob 18 uri. Našim rajnim pomagajmo z iskreno molitvijo. Spomnimo se vseh, ki so nam veliko pomenili in je nanje spomin še vedno svež, molimo pa tudi za že pozabljene duše.

 

Cerkev naklanja popolni odpustek

Cerkev naklanja popolni odpustek v prvih dneh novembra za obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan1. ali 2. novembra, ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo, kdor moli vsaj očenaš in vero, bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu sv. Očeta.

 

Bodi viden

Tudi na poti v cerkev in iz cerkve poskrbite, da boste z odsevnimi trakovi ali kresničkami dobro vidni. To je posebno pomembno jeseni. Ko je megla in sama tema. Zato naj velja: Bodi viden, bodi previden.

 

Čistijo cerkev v novembru 2016

V tem tednu zaključujemo mesec oktober. Vsem, ki ste lepo poskrbeli za čisto in lepo okrašeno cerkev za praznovanje in druge nedelje v mesecu gre zahvala. V mesecu novembru se bodo za to delo dogovorili – Reber, Dole, Pleše in Šmarska čez progo. Z medsebojnim sodelovanjem in dogovorom bo delo dobro in hitro opravljeno. Hvala vsem sodelavcem.

 

Oktobrska pobožnost

Ves mesec smo se zbirali k molitvi. Nekateri ste prihajali zelo redno in ta čas tudi koristno uporabili. S tem ste dali zgled tudi tistim, ki imajo večkrat puhle izgovore za molitev – Jezus nam pravi: »Treba je vedno moliti in se ne naveličati.« Mladim bi morali biti bolj za zgled in za svoje otroke tudi več moliti. Tudi birmanci niso pokazali, da se pripravljajo na prihod sv. Duha. Marija je z apostoli molila v dvorani zadnje večerje, kjer so pričakovali sv. Duha. Mladi, kje je vaše navdušenje za vero?

 

Godovi in mašni nameni 31.10. – 6.11. 2016

pon. Volbenk…….za + Anton Zupančič, 7 dan, ob 18 uri

tor.  Vsi sveti…….za žive in mrtve farane, ob 9 uri

                               za ++ priporočene v molitev, ob 14 uri

sr.  Verni rajni……po namenu sv. Očeta, ob 8 uri na Gum.

                                za duše v vicah v Lanišču, ob 9 uri

                                za ++ priporočene v molitev – Škof ob 18h

čet. Viktorin………za + Danijela, Karel Glavič, ob 18 uri

pet.  Karel………..za + Ana , Jože Erjavec, ob 18 uri

sob.  Zaharija…….za duh in red. poklice, ob 7.30 zj.

                               za + Edvard Krampelj, obl. ob 18 uri

ned.zahvalna…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za + Kata Martinovič, obl.