Kontakt

Župnija Škofljica
župnik: Jože Tominc 

Šmarska cesta 25 1291 Škofljica

matična številka: 1190652
davčna številka: 89294858
TRR: 24200-9004400707

tel.: 01/366-63-36
GSM: 041/328-606

Elektronski naslov: skofljica.zupnija@siol.net