Oznanila

Objavljeno: 13.01.2018 - 15:44
     NISTE     SAMI  Današnja družba pomembno vpliva  na »stanje morja« na katerem se znajdejo mladostniki. Močni valovi prihajajo z različnih strani; bremeni trga delovne sile, razrahljane družinske in sorodstvene vezi individualna odgovornost za lastno prihodnost, kult mladega lepega telesa, ki ga je težko doseči… Hkrati pa se bijejo v mladostniku  boji o tem, kdo je in kdo si želi postati. Pred njim je pomemben izziv...
Objavljeno: 06.01.2018 - 16:20
   SIMBOL  NAŠEGA   MISIJONA  Najbrž ste že vsi videli simbol našega misijona, v cerkvi, ko skupaj molimo molitev za uspeh misijona, morda imate tudi že doma molitev v zloženki ali pa ste jo videli tudi na internetu in še kje. S tem simbolom bomo označevali vse kar bo v povezavi z našim misijonom v naši župniji. Simbol je pripravil Matevž Strgar, drugi smo le nekoliko dopolnili nekatere stvari. Upam, da bomo ta simbol z lahkoto sprejeli za svojega in se...
Objavljeno: 30.12.2017 - 17:13
   KAJ  SEM  IZKORISTIL?  Z današnjo nedeljo zaključujemo letošnje koledarsko leto. Vsi delamo obračune na gospodarskem, športnem, učnem področju… Ga bomo naredili tudi na verskem. . Vsak veren kristjan pregleda vsak dan svoj dan z spraševanjem vesti, z spovedjo od časa do časa, pa tudi pri vsaki sveti maši na začetku sv. daritve se kesamo svojih grehov v odnosu do Boga, bližnjega in vsega stvarstva.Stopal sem dan za dnem v novi dan in pred mene so se...
Objavljeno: 24.12.2017 - 11:04
  B E T L E H E M Mestece Betlehem je zgrajeno na 777 m nad morske višine, na dveh gričkih, ki se spuščata proti dolini v terasah, zasajenih z vinsko trto in oljkami. Zahodni grič je višji in na njem počiva svetopisemsko mesto; vzhodni je nižji, toda širši. Tu stoji bazilika Jezusovega rojstva skupaj z več samostani. Betlehem predstavlja prehod med zeleno pokrajino in nerodovitno puščavo. Mestni prebivalci zelo skrbno obdelujejo svoja polja in branijo svojo omiko pred puščavskim...
Objavljeno: 09.12.2017 - 17:31
    NISMO   SAMI  Neki slovenski škof je takole zapisal o misijonu:Kot škof opazujem pri vizitacijah na terenu in v pogovoru z župnijskimi sveti strahotno neznanje o veri, o verskih resnicah, o nalogah cerkve pri odraslih vernikih, ne samo pri tistih, ki malokrat zaidejo v cerkev, temveč tudi pri bolj rednih obiskovalcih cerkve. Človek se zgrozi. Tudi ob najbolj osnovnih verskih resnicah moramo velikokrat ugotoviti, da znajo otroci veliko več kakor...
Objavljeno: 06.12.2017 - 21:01
     Pred nami je leto priprave na misijon. Danes vam posredujemo molitev, ki jo bomo molili pri vsaki sveti maši. Vse vas verne brate in sestre in vse ljudi dobre volje prosimo, da jo molite vsak dan tudi doma v družini. Misijon je namenjen predvsem družini, pod geslom  NISMO SAMI. Molitev so sestavile  redovne sestre klarise iz Nazarjev in so nam tudi obljubile molitveno pomoč za uspeh misijona. Vsemogočni večni BogČastimo Te in se Ti zahvaljujemo, ker...