Podružnice

Podružnična cerkev Sv. Duha na Gumnišču

Cerkev se prvič omenja v listinah leta 1526. Zgrajena je bila v gotskem slogu. Valvazor jo omenja med šmarskimi podružnicami. Leta je 1685 je bila obsežno prezidana. Glavni oltar je verjetno nastal v letu 1686. Izdelal ga je muljavski mojster Jernej Plumberger.
Leta 1769 je ladja cerkve dobila obok. Zvonik je bil prizidan in kasneje še nadzidan.
V drugi polovici 19. stoletja je cerkev dobila nov obok, nov stranski oltar in prižnico, novo bandero, nove klopi, cementni tlak, in nov oltar lurške Matere božje.
Križev pot je ekspresivno delo iz začetka 19. stoletja. Spomladi 1998 je bil v celoti obnovljen.

 

Podružnična cerkev sv. Uršule v Lanišču

 

 

Kraj Lanišče se po sedaj znanih virih prvič omenja 29. oktobra 1228 v zvezi s šmarsko župnijo, ko je Wluingus "plebanus de Harlant" priča v pismu, s katerim potrjuje patriarh nakup posestvev s strani gornjegrajskega samostana. Freske slogovno umeščajo cerkev v 20. leta 15. stoletja. Tudi to cerkev Valvazor našteva kot šmarsko podružnico.
V 18. stoletju so popravili cerkvene zidove. V 19. stoletju so popravili cerkveni stolp in v sredini stoletja je cerkev dobila dva stranska oltarja.

     

1968 je bila cerkev restavrirana. Freske v treh plasteh so bile odkrite leta 1954 ob popravilu cerkvene strehe. Prizor Uršuline smrti je prva freska v Sloveniji na katerih je upodobljena pokrajina in je datirana v 30 leta 16. stoletja. Ob restavraciji je bil odstrajen glavni oltar. Novi oltar nosi dva kamnita reliefa, ki naj bi izvirala iz znamenja. Baročna slika sv. Uršule iz glavnega oltarja se danes nahaja v župnišču Šmarje-Sap. Na zadnji steni cerkve pa so kipi iz glavnega oltarja - med njimi sv. Florjan.
Zunanjost cerkve je bila v zadnjih letih popolnoma obnovljena.